Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математический анализ


Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва Код дисциплины диссертации: 01.01.01Божонок Катерина Валеріївна2009
Розвиток методів гармонійного аналізу дослідження асимптотичних властивостей мероморфних та субгармонійних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Васильків Ярослав Володимирович2009
Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Возна Світлана Миколаївна2009
Розриви і коливання нарізно диференційовних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Герасимчук Василь Григорович2009
Траєкторний підхід і (C,F)-конструкція в ергодичній теорії Код дисциплины диссертации: 01.01.01Даниленко Олександр Іванович2009
Сингулярно збурені нормальні оператори та комплексна проблема моментів. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Дудкін Микола Євгенович2009
Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку в комплексній площині Код дисциплины диссертации: 01.01.01Жир Сергій Іванович2009
Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних Код дисциплины диссертации: 01.01.01Конограй Андрій Федорович2009
Властивості мероморфних функцій у двозв'язних областях Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кшановський Іван Павлович2009
Узагальнені види збіжності у задачах теорії банахових просторів та теорії міри Код дисциплины диссертации: 01.01.01Леонов Олександр Сергійович2009
Координатний метод і теорія нарізно неперервних відображень Код дисциплины диссертации: 01.01.01Михайлюк Володимир Васильович2009
Еліптичні оператори та простори Хермандера Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мурач Олександр Олександрович2009
Наближення класів (psi,beta)-диференційовних функцій лінійними методами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Овсій Євген Юрійович2009
Пасивні системи опору з втратами каналів розсіяння з дискретним часом Код дисциплины диссертации: 01.01.01Роженко Наталя Олександрівна2009
Операторне перетворення Фур'є-Лапласа в класах узагальнених функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Соломко Андрій Васильович2009
Деякі властивості лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з мероморфними коефіцієнтами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шавала Олена Василівна2009
Метод рядів Фур'є для мероморфних у півсмузі функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Бридун Андрій Михайлович2008
Розділяюче перетворення і квадратичні диференціали в геометричній теорії функцій комплексної змінної Код дисциплины диссертации: 01.01.01В'юн Вікторія Євгенівна2008
Екстензорні та топологічні властивості гіперпросторів. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Войціцький Ростислав Ігорович2008
Похідні Гельфонда-Леонтьєва та формальні степеневі ряди. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Волох Олександр Анатолійович2008
Розподіл значень голоморфних майже періодичних функцій багатьох змінних Код дисциплины диссертации: 01.01.01Гиря Наталія Петрівна2008
Інтегральні зображення в крайових задачах для узагальненого осесиметричного потенціалу Код дисциплины диссертации: 01.01.01Грищук Сергій Вікторович2008
Наближення локально сумовних функцій на осі лінійними методами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Жигалло Тетяна Василівна2008
Оцінки коопуклого наближення Код дисциплины диссертации: 01.01.01Залізко Василь Дмитрович2008
Асимптотичні поводження максимуму модуля, максимального члена і середніх значень рядів Діріхле. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Зеліско Михайло Михайлович2008
Наближення диференційовних функцій лінійними методами підсумовування їх рядів та інтегралів Фур'є Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кальчук Інна Володимирівна2008
Класичні та квантові гіпергрупи Код дисциплины диссертации: 01.01.01Калюжний Олександр Олексійович2008
Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кожан Роман Володимирович2008
Крайова задача Рімана і сингулярні інтегральні рівняння з кусково-неперервними коефіцієнтами на спрямлюваних кривих Код дисциплины диссертации: 01.01.01Куд'явіна Юлія Володимирівна2008
Дослідження з теорії сильного підсумовування рядів Фур'є та апроксимації функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ласурія Роберт Андрійович2008

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины