Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математический анализ


Різні типи квазінеперервності та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.01Нестеренко Василь Володимирович1999
Динамiчна ентропiя в операторних алгебрах та квантовi системи Колмогорова Код дисциплины диссертации: 01.01.01Нешвєєв Сергiй Вiталiйович1999
Асимтотичні властивості максимуму модуля і максимального члена рядів Діріхле Код дисциплины диссертации: 01.01.01Притула Ярослав Ярославович1999
Матричні банахові алгебри і теорія зображень Код дисциплины диссертации: 01.01.01Рабанович Вячеслав Іванович1999
Апроксимативна транзитивність груп перетворень в ергодичній теорії Код дисциплины диссертации: 01.01.01Сохет Олександр Маркович1999
Апроксимативна транзитивнiсть груп перетворень в ергодичнiй теорiє Код дисциплины диссертации: 01.01.01Сохет Олександр Маркович1999
Мультиплікатори Фур'є в просторах Харді в трубчастих областях над відкритими конусами та деякі питання теорії апроксимації Код дисциплины диссертации: 01.01.01Товстоліс Олександр Володимирович1999
Асимптотичні властивості похідних ряду Діріхле Код дисциплины диссертации: 01.01.01Фединяк Степан Іванович1999
Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій, аналітичних у півплощині Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шаран Володимир Лук'янович1999
Різницевий нестандартний оператор Штурма-Ліувілля Код дисциплины диссертации: 01.01.01Яворський Юрій Михайлович1999
Підвищення енергоекологічної ефективності струменевих паливоспалюючих пристроїв на базі комбінованого сумішоутворення Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ід Мохаммед Ібрагім Аль-Зубі1999
Мультипликаторы в пространствах Харди и некоторые вопросы теории приближений Код дисциплины диссертации: 01.01.01Волчков Виталий Владимирович1998
Властивість локалізації функцій з класів типу S' i W' Код дисциплины диссертации: 01.01.01Готинчан Тетяна Іванівна1998
Вектори експоненціального типу операторів із дискретним спектром над банаховими просторами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Дмитришин Мар'ян Іванович1998
Багатовимірні аналоги g- дробів, їх властивості, ознаки збіжності Код дисциплины диссертации: 01.01.01Дмитришин Роман Іванович1998
Асимптотичні властивості аналітичних та субгармонійних функцій нешвидкого зростання Код дисциплины диссертации: 01.01.01Заболоцький Микола Васильович1998
Алгебры сингулярных интегральных операторов с кусочно непрерывными коэффициентами в перестановочно инвариантных пространствах с весом на кривых Карлесона Код дисциплины диссертации: 01.01.01Карлович Алексей Юрьевич1998
Невозрастающие перестановки и максимальные функции, измеряющие средние колебания Код дисциплины диссертации: 01.01.01Лернер Андрій Костянтинович1998
Диференціально-граничні оператори з інтегральними крайовими умовами та відповідні теоретико-функціональні моделі Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мильо Ольга Ярославівна1998
Расширения дуальных пар операторов и функция Вейля Код дисциплины диссертации: 01.01.01Могилевский Вадим Иосифович1998
Приближение усеченных степеней и классов функций алгебраическими многочленами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Нитиема Пьер Клавис1998
Методи С* - алгебр у квантовій ентропії та квантових групах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Олексенко Вячеслав Михайлович1998
Асимптотичні властивості цілих (кратних) рядів Діріхле Код дисциплины диссертации: 01.01.01Орищин Оксана Григорівна1998
Іррегулярні підмножини многовидів Грасмана та їх застосування в теорії відображень Код дисциплины диссертации: 01.01.01Панков Марк Олександрович1998
Спектральні властивості комутуючих наборів необмежених операторів над тензорними добутками банахових просторів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ряжська Вікторія Анатоліївна1998
Швидкості збіжності рядів Тейлора і рядів Фабера на класах псі- інтегралів функцій комплексної змінної Код дисциплины диссертации: 01.01.01Савчук Віктор Васильович1998
Мультипликаторы Фурье в пространствах Харди в трубчатых областях над открытыми конусами и некоторые вопросы теории аппроксимации Код дисциплины диссертации: 01.01.01Товстолис Александр Владимирович1998
Асимптотичні властивості мероморфних у півплощині та крузі функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Чижиков Ігор Ельбертович1998
Аппроксимативные свойства ортогональных систем Код дисциплины диссертации: 01.01.01Андриенко Виталий Афанасьевич1997
Дефектні функції та унітарні зчеплення Код дисциплины диссертации: 01.01.01Бойко Сергій Сергійович1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины