Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математический анализ


Многопараметрические диссипативные линейные стационарные динамические системы рассеяния (дискретный случай) Код дисциплины диссертации: 01.01.01Калюжный- Вербовецкий Дмитрий Семенович2000
Нестандартні бази в гільбертовому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.01Карабин Оксана Олександрівна2000
Зростання субгармонiчних функцiй Код дисциплины диссертации: 01.01.01Малютiна Таїсiя Іванiвна2000
Рост субгармонических функций Код дисциплины диссертации: 01.01.01Малютина Таисия Ивановна2000
Наближення гіпергеометричних функцій Аппеля гіллястими ланцюговими дробами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Манзій Олександра Степанівна2000
"Історія Русів" у європейському контексті Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мішуров Олег Васильович2000
Апроксимаційні та інтерполяційні властивості найпростіших дробів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Новак Ярослав Володимирович2000
Неасимптотические результаты о распределении значений функций типа Миттаг- Леффлера Код дисциплины диссертации: 01.01.01Переселкова Ирина Николаевна2000
Неасимптотичнi результати про розподiл значень функцiй типу Мiттаг-Леффлера Код дисциплины диссертации: 01.01.01Пересьолкова Iрина Миколаївна2000
Асимптотичні властивості максимуму модуля і максимального члена рядів Діріхле Код дисциплины диссертации: 01.01.01Притула Ярослав Ярославович2000
Асимптотичні властивості регулярно збіжних функціональних рядів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Трусевич Оксана Мирославівна2000
Наближення (псі, бета)-диференційовних функцій тригонометричними поліномами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Федоренко Олексій Сергійович2000
Узагальненi iнтеграли для векторних функцiй та векторних мiр Код дисциплины диссертации: 01.01.01Цейтлiн Леонiд Мусiйович2000
Обобщенные интегралы для векторных функций и векторных мер Код дисциплины диссертации: 01.01.01Цейтлин Леонид Моисеевич2000
Апроксимація функціональних класів при наявності обмежень Код дисциплины диссертации: 01.01.01АЗАР Лейс Ємїль1999
Аппроксимация функциональных классов при наличии ограничений Код дисциплины диссертации: 01.01.01Азар Лейс Эмиль1999
Максимальные аккретивные расширения секториальных операторов Код дисциплины диссертации: 01.01.01Арлинский Юрий Моисеевич1999
Апроксимація функцій дискретного аргументу Код дисциплины диссертации: 01.01.01Великіна Юлія Валеріївна1999
Диференціальні та псевдодиференціальні оператори на нескінченновимірних многовидах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Далецький Олексій Юрійович1999
Вектори експоненцiального типу операторiв iз дискретним спектром над банаховими просторами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Дмитришин Мар'ян Iванович1999
Операторнi зображення випадкових послiдовностей та єх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.01Железнякова Елiна Юрiєвна1999
Операторні зображення випадкових послідовностей та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.01Железнякова Еліна Юріївна1999
Асимптотичнi властивостi аналiтичних та субгармонiйних функцiй нешвидкого зростання Код дисциплины диссертации: 01.01.01Заболоцький Микола Васильович1999
Збіжність рядів за деякими ортонормованими системами та коефіцієнтні оцінки Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кирилов Сергій Олександрович1999
Характери Леві в функціональних просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кошкін Сергій Владиславович1999
Зростання цiлих i мероморфних функцiй Код дисциплины диссертации: 01.01.01Марченко Iван Iванович1999
Рост целых и мероморфных функций Код дисциплины диссертации: 01.01.01Марченко Иван Иванович1999
Нарізно неперервні відображення і простори Кете Код дисциплины диссертации: 01.01.01Маслюченко Володимир Кирилович1999
Класи збіжності в теорії рядів Діріхле та аналітичних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мулява Оксана Мирославівна1999
Динамическая энтропия в операторных алгебрах и квантовые системы Колмогорова Код дисциплины диссертации: 01.01.01Невшеев Сергей Витальевич1999

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины