Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математический анализ


Екстремальні властивості класів функцій Геринга і Макенхаупта Код дисциплины диссертации: 01.01.01Малаксіано Микола Олександрович2003
Узагальнені поля Якобі і хаотичне представлення для гамма-поля Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мержеєвський Дмитро Арнольдович2003
Рост мероморфных в круге функций и мероморфных минимальных поверхностей Код дисциплины диссертации: 01.01.01Николенко Ирина Геннадиевна2003
Зростання мероморфних у крузі функцій та мероморфних мінімальних поверхонь Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ніколенко Ірина Геннадіївна2003
Інтегральні оцінки норм резольвент та безумовні базиси, що породжуються системою ваг Макенхаупта Код дисциплины диссертации: 01.01.01Олефір Олена Іванівна2003
Мероморфні майже періодичні функції та їх узагальнення Код дисциплины диссертации: 01.01.01Парфьонова Наталія Дмитрівна2003
Дослідження екстремальних задач теорії наближення функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Рукасов Володимир Іванович2003
Наближення голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі та в одиничній кулі в C в ступені m Код дисциплины диссертации: 01.01.01Савчук Марина Володимирівна2003
Лінійні стаціонарні дисипативні системи розсіяння з Пк-просторами станів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Сапрікін Сергій Михайлович2003
Найкращі тригонометричні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних Код дисциплины диссертации: 01.01.01Стасюк Сергій Андрійович2003
Найкращi тригонометричнi наближення класiв перiодичних функцiй багатьох змiнних Код дисциплины диссертации: 01.01.01Стасюк Сергій Андрійович2003
Питання єдності елементів найкращого наближення в інтегральній метриці Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ткаченко Марина Євгенівна2003
Асимптотичні властивості інтегралів типу Лапласа і рядів Діріхле Код дисциплины диссертации: 01.01.01Тракало Олександра Михайлівна2003
Наближення неперевних періодичних функцій сумами Валле-Пуссена Код дисциплины диссертации: 01.01.01Чайченко Станіслав Олегович2003
Диференціально-граничні оператори в просторах вектор-функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шувар Орест Богданович2003
Нерівності типу Джексона Код дисциплины диссертации: 01.01.01Божуха Лілія Миколаївна2002
Почти периодические решения алгебраических и других функциональных уравнений Код дисциплины диссертации: 01.01.01Бритик Валерий Владимирович2002
Майже періодичні розв'язки алгебраїчних та інших функціональних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.01Бритік Валерій Володимирович2002
Потенціали взаємодії інтегровних за Ліувіллем багаточастинкових систем на прямій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Вус Андрій Ярославович2002
Метод граничных значений в теории расширений симметрических операторов в пространствах с индефинитной метрикой Код дисциплины диссертации: 01.01.01Деркач Владимир Александрович2002
Собственные векторы квазилинейных операторов Код дисциплины диссертации: 01.01.01Дымарский Яков Михайлович2002
Деякі властивості функцій, аналітичних у півплощині, та їх застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.01Дільний Володимир Митолайович2002
M-членне тригонометричне наближення класів L_{beta,p}^{psi} функцій багатьох змінних. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Консевич Наталія Миколаївна2002
Про елементи схеми Лакса-Філліпса в теорії розсіяння Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кужель Сергій Олександрович2002
Траєкторні властивості груп псевдо-гомеоморфізмів польських просторів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кулагін Вячеслав Михайлович2002
Аналітичні функції обмеженого l-індексу Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кушнір Володимир Олегович2002
Операторні алгебри, що зв'язані з одновимірними простими динамічними системами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Майстренко Тетяна Юріївна2002
Коливання нарізно неперервних функцій і топологічні ігри Код дисциплины диссертации: 01.01.01Маслюченко Олександр Володимирович2002
Интегральные оценки норм резольвент и безусловные базисы, порождаемые системой весов Макенхаупта Код дисциплины диссертации: 01.01.01Олефир Елена Ивановна2002
Конформні модулі та екстремальні метрики у неорієнтовних ріманових многовидах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Охріменко Сергій Антонович2002

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины