Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математический анализ


Задачі найкращої одночасної апроксимації кількох елементів опуклими множинами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Гнатюк Юрій Васильович1997
Дуальные квазиаппелевы системы в задачах негауссового бесконечномерного анализа Код дисциплины диссертации: 01.01.01Качановский Николай Александрович1997
Класифікація тотальних підпросторів спряжених банахових просторів та її застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.01Островський Михайло Йосипович1997
Гладкі функціонали та диференціальні оператори на нескінченновимірних просторах з мірою Код дисциплины диссертации: 01.01.01Пилипенко Андрій Юрійович1997
Асимптотичні властивості цілих функцій скінченного логарифмічного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.01Тарасюк Роман Іванович1997
Функціональні простори, гомеоморфні модельним просторам нескінченновимірної топології Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ткач Олександра Йосипівна1997
Асимптотичні властивості випадкових аналітичних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Філевич Петро Васильович1997
Функціональне числення для генераторів (Co)-напівгруп над банаховими просторами в згорткових алгебрах розподілів Шварца Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шарин Сергій Володимирович1997
Достатні ознаки збіжності і стійкості інтегральних ланцюгових дробів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Антонова Тамара Миколаївна1996
Обернення інтегральних операторів у L2 методом комутаційних співвідношень Код дисциплины диссертации: 01.01.01Аршава Олена Олександрівна1996
Деякі питання суттєво нескінченновимірного аналізу Код дисциплины диссертации: 01.01.01Богданський Юрій Вікторович1996
Системи експонент і їх узагальнення в просторах аналітичних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Винницький Богдан Васильович1996
Преобразование Помпейю и его применение в теории функций Код дисциплины диссертации: 01.01.01Волчков Валерий Владимирович1996
Абстрактні вінерівські інтеграли і ії застосування Код дисциплины диссертации: 01.01.01Гаврилів Орест Степанович1996
Спектральный анализ пучков операторов, возникающих в задачах гидродинамики Код дисциплины диссертации: 01.01.01Гринив Ростислав Олегович1996
Дискурсія українського модерну. Постмодерна інтерпретація Код дисциплины диссертации: 01.01.01Гундорова Тамара Іванівна1996
Умови неперервності поліноміальних операторів та структура ядра поліноміальних функціоналів на банахових просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Загороднюк Андрій Васильович1996
Деякі операторні рівняння, що пов'язані з узагальненим інтегруванням, та згортки в просторах аналітичних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Звоздецький Тарас Іванович1996
Нескінченновимірний аналіз у просторах з пуассонівською мірою Код дисциплины диссертации: 01.01.01Камінський Андрій Борисович1996
Интерполяция функциями конечного порядка в полуплоскости Код дисциплины диссертации: 01.01.01Малютин Константин Геннадьевич1996
Ймовірнісні міри, вимірні відображення і опуклість: категорні властивості Код дисциплины диссертации: 01.01.01Никифорчин Олег Ростиславович1996
Інтерполювання функцій багатьох змінних гіллястими ланцюговими дробинами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Пагіря Михайло Михайлович1996
Зліченні прямі границі абсолютних екстензорів та сильна універсальність Код дисциплины диссертации: 01.01.01Пенцак Євген Ярославович1996
О гомеоморфизмах класса Соболева с ограничениями по мере на дилатацию Код дисциплины диссертации: 01.01.01Потемкин Владимир Леонидович1996
Дефектные функции и регулярные расширения голоморфных сжимающих матриц- функций Код дисциплины диссертации: 01.01.01Рамадан К. Мохамед1996
Берівська класифікація нарізно неперервних відображень та дискретні обернені задачі Код дисциплины диссертации: 01.01.01Собчук Олександр Васильович1996
Деякі питання аналітичної теорії двовимірних ланцюгових дробів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Сусь Ольга Миколаївна1996
Асимптотична поведінка розв'язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.01Томілов Юрій Володимирович1996
Зображення інволютивних алгебр та співвідношень Код дисциплины диссертации: 01.01.01Туровська Людмила Броніславівна1996
Приближение функций двух переменных и задачи восстановления значений линейных операторов и функционалов Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шабозов Мирганд Шабозович1996

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины