Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математический анализ


Апроксимація перетворень стандартних борелівських просторів і канторівських множин Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мединець Костянтин Сергійович2008
Спектральні властивості та гіперциклічність операторів композиції на просторах аналітичних функцій банахового простору. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Можировська Зоряна Гориславівна2008
Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її застосування до задачі інтегрування диференціально-різницевих ланцюжків Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мохонько Олексій Анатолійович2008
<1 Код дисциплины диссертации: 01.01.01Муратов Мустафа Абдурешитович2008
Збіжності, ергодичні теореми і зображуваність в алгебрах вимірних функцій та операторів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Муратов Мустафа Абдурешитович2008
Оцінки тригонометричних рядів та їх застосування в задачах теорії наближення Код дисциплины диссертации: 01.01.01Пелагенко Олена Миколаївна2008
Аналітичні методи розв'язання екстремальних задач про поліноми Чебишова, Золотарьова та функції Бесселя Код дисциплины диссертации: 01.01.01Підвисоцька Анжеліка Ігнатіївна2008
Про подібність вольтеррових операторів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ромащенко Галина Станіславівна2008
Операторний підхід до сильної проблеми моментів Гамбургера Код дисциплины диссертации: 01.01.01Сімонов Кирило Костянтинович2008
Про ортогоналізацію систем векторів і розкладання типу Вольда у лінійних просторах з внутрішнім добутком Код дисциплины диссертации: 01.01.01Тишкевич Дмитро Леонідович2008
Локальні та глобальні характеристики узагальнено опуклих множин Код дисциплины диссертации: 01.01.01Ткачук Максим Володимирович2008
Операторний підхід до прямих і обернених теорем теорії наближень Код дисциплины диссертации: 01.01.01Торба Сергій Миколайович2008
Структура спектру алгебр симетричних аналітичних функцій на банахових просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Чернега Ірина Володимирівна2008
Апроксимація субгармонійних функцій аналітичними та асимптотичні властивості мероморфних в крузі функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Чижиков Ігор Ельбертович2008
Загальні перетворення типу згортки та найкращі наближення функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шаврова Оксана Борисівна2008
ОБОБЩЁННЫЕ ФУНКЦИИ В ТЕОРИИ СУБГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шуиги Ажми2008
Властивості банахових просторів та операторів, що пов'язані з геометрією зрізок Код дисциплины диссертации: 01.01.01Івахно Євген Володимирович2008
Функції на одновимірних многовидах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Андріюк Олена Петрівна2007
Екстремальні задачі і квадратичні диференціали в неометричній теорії функцій комплексної змінної Код дисциплины диссертации: 01.01.01Бахтін Олександр Костянтинович2007
Динамічні системи на вимірних, борелівських і канторівських просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Безуглий Сергій Іванович2007
Зростання та розподіл нулів цілих функцій скінченного [ламбда]- типу Код дисциплины диссертации: 01.01.01Бродяк Оксана Ярославівна2007
Обобщенные представления субгармонических функций Код дисциплины диссертации: 01.01.01Герасименко Владислав Александрович2007
Узагальнені представлення субгармонійних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Герасименко Владислав Олександрович2007
Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Гладун Володимир Романович2007
Спектральный анализ обобщенных матриц Якоби Код дисциплины диссертации: 01.01.01Деревягин Максим Сергеевич2007
Спектральний аналіз узагальнених матриць Якобі Код дисциплины диссертации: 01.01.01Деревягін Максим Сергійович2007
Теорія інтерполяційних задач у класі Стільтьєса та суміжні питання аналізу Код дисциплины диссертации: 01.01.01Дюкарев Юрій Михайлович2007
Приближение функций полиномами в пространстве Lp при 0p1 Код дисциплины диссертации: 01.01.01Коломойцев Юрий Сергеевич2007
Наближення функцій поліномами у просторі Lp, 0Коломойцев Юрій Сергійович2007
Спектральний аналіз сингулярно збурених диференціальних операторів другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.01Костенко Олексій Сергійович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины