Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математика


Алгебро-топологічні структури на суперрозширеннях Код дисциплины диссертации: 01.01.06Гаврилків Володимир Михайлович2009
Асимптотичні властивості Simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних. Код дисциплины диссертации: 01.01.05Гонтар Олена Борисівна2009
Асимптотичні властивості алгебраїчних структур Код дисциплины диссертации: 01.01.06Бридун Вікторія Любомирівна2009
Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних Код дисциплины диссертации: 01.01.05Шкляр Сергій Володимирович2009
Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних рівнянь другого порядку з нелінійностями, що є у деякому сенсі близькими до степеневих Код дисциплины диссертации: 01.01.02Білозерова Марія Олександрівна2009
Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних неавтономних диференціальних рівнянь другого порядку, асимптотично близьких до рівнянь типу Емдена-Фаулера Код дисциплины диссертации: 01.01.02Кирилова Людмила Олександрівна2009
Асимптотичні зображення розв'язків суттєво нелінійних диференціальних та різницевих рівнянь другого порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Харьков Віталій Михайлович2009
Асимптотичні методи дослідження багаточастотних систем з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Дудницький Павло Миколайович2009
Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів Код дисциплины диссертации: 01.01.06Білун Світлана Володимирівна2009
Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних Код дисциплины диссертации: 01.01.06Турбай Надія Анатоліївна2009
Властивості мероморфних функцій у двозв'язних областях Код дисциплины диссертации: 01.01.01Кшановський Іван Павлович2009
Глобальна стійкість різницевих рівнянь та функціонально-диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Неня Олександр Іванович2009
Гомології моноїдів Код дисциплины диссертации: 01.01.06Полякова Людмила Юріївна2009
Групи гомеоморфізмів канторових просторів Код дисциплины диссертации: 01.01.06Лавренюк Ярослав Васильович2009
Двосторонні методи дослідження крайових задач Код дисциплины диссертации: 01.01.02Питьовка Оксана Юріївна2009
Деякі властивості лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з мероморфними коефіцієнтами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Шавала Олена Василівна2009
Диференціально-операторні рівняння та включення ІІ порядку з відображеннями W-псевдомонотонного типу Код дисциплины диссертации: 01.01.02Задоянчук Ніна Василівна2009
Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ловейкін Юрій В'ячеславович2009
Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та сильно надстійких статистичних систем Код дисциплины диссертации: 01.01.03Тертичний Максим Володимирович2009
Дослідження схем апроксимації диференціально-функціональних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Матвій Олександр Васильович2009
Еліптичні оператори та простори Хермандера Код дисциплины диссертации: 01.01.01Мурач Олександр Олександрович2009
Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання та псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Шевчук Наталія Михайлівна2009
Задача Коші для рівнянь параболічного типу з псевдодиференціальними операторами нескінченного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Ратушняк Валерій Петрович2009
Задача Коші для ультрапараболічних рівнянь довільного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лаюк Василь Васильович2009
Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь вищого порядку по t Код дисциплины диссертации: 01.01.02Лучко Володимир Миколайович2009
Задачі для еволюційних некласичних рівнянь у необмежених областях Код дисциплины диссертации: 01.01.02Торган Галина Романівна2009
Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами Код дисциплины диссертации: 01.01.05Турчин Євген Валерійович2009
Змішані броунівськи-дробово-броунівс- ькі моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики Код дисциплины диссертации: 01.01.05Посашков Сергій Володимирович2009
Класифікаційні задачі групового аналізу диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Попович Роман Омелянович2009
Коефіцієнтні обернені задачі для лінійних та квазілінійних параболічних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Федусь Уляна Михайлівна2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины