Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математика


Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2). Код дисциплины диссертации: 01.01.05Слободян Світлана Ярославівна2008
Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією. Код дисциплины диссертации: 01.01.06Кирчей Іван Ігорович2008
Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій. Код дисциплины диссертации: 01.01.04Юрчук Ірина Аркадіївна2008
Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи Код дисциплины диссертации: 01.01.06Пискун Михайло Михайлович2008
Фрактальні розподіли ймовірностей і перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича Код дисциплины диссертации: 01.01.05Торбін Григорій Мирославович2008
Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних. Код дисциплины диссертации: 01.01.06Єна Олександр Григорович2008
Інваріанти вузлів і поверхні в 3-вимірному просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.04Плахта Леонід Петрович2008
Інтегральні зображення в крайових задачах для узагальненого осесиметричного потенціалу Код дисциплины диссертации: 01.01.01Грищук Сергій Вікторович2008
Інтегральні зображення розв'язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах Код дисциплины диссертации: 01.01.02Конет Іван Михайлович2008
Інтерполяційні формули в гільбертовому просторі, асимптотично точні на поліномах Код дисциплины диссертации: 01.01.07Малишева Тетяна Миколаївна2008
Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою функціональних поліномів та інтегральних ланцюгових дробів Код дисциплины диссертации: 01.01.07Михальчук Богдан Ростиславович2008
(Min, max)-еквівалентність скінченних частково впорядкованих множин та додатна визначеність квадратичної форми Тітса Код дисциплины диссертации: 01.01.06Стьопочкіна Марина Валеріївна2007
Iгровi та екстремальнi задачi комбiнаторики iз застосуваннями в теорiї складностi Код дисциплины диссертации: 01.01.08Вербiцький Олег Васильович2007
Аналіз стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів Код дисциплины диссертации: 01.01.01Гладун Володимир Романович2007
Асимптотичні властивості спектра випадкових розріджених матриць Код дисциплины диссертации: 01.01.03Венгеровський Валентин Валентинович2007
Асимптотичні розв'язки вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією Код дисциплины диссертации: 01.01.02Потороча Володимир Володимирович2007
Асоціати та розклади багатомісних операцій Код дисциплины диссертации: 01.01.06Сохацький Федір Миколайович2007
Болеани G-просторів Код дисциплины диссертации: 01.01.08Протасова Ольга Ігорівна2007
Випадкові фрактальні множини з марковськими подрібненнями в R Код дисциплины диссертации: 01.01.05Шпілінська Ольга Леонідівна2007
Властивості розв'язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами Код дисциплины диссертации: 01.01.05Довгай Богдан Валерійович2007
Геометрія багатовимірних підмноговидів однорідних ріманових просторів Код дисциплины диссертации: 01.01.04Масальцев Леонід Олександрович2007
Граничні задачі для одного класу процесів на ланцюгу Маркова Код дисциплины диссертации: 01.01.05Карнаух Євген Володимирович2007
Динамічні системи на вимірних, борелівських і канторівських просторах Код дисциплины диссертации: 01.01.01Безуглий Сергій Іванович2007
Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W лямбда0- псевдомонотонними відображеннями Код дисциплины диссертации: 01.01.02Касьянов Павло Олегович2007
До теорії локальної поведінки відображень зі скінченним спотворенням. Код дисциплины диссертации: 01.01.01Салімов Руслан Радікович2007
Дослідження динамічних систем під впливом швидких випадкових осциляцій Код дисциплины диссертации: 01.01.05Колосов Олександр Анатолійович2007
Дослідження еволюційних рівнянь точно розв'язуваних моделей статистичної механіки Код дисциплины диссертации: 01.01.03ШТИК Вячеслав Олександрович2007
Дослідження еволюційних рівнянь точно розв'язуваних моделей статистичної механіки Код дисциплины диссертации: 01.01.03Штик В'ячеслав Олександрович2007
Еволюційні стохастичні потоки та мірозначні процеси Код дисциплины диссертации: 01.01.05Пилипенко Андрій Юрійович2007
Екстремальні задачі і квадратичні диференціали в неометричній теорії функцій комплексної змінної Код дисциплины диссертации: 01.01.01Бахтін Олександр Костянтинович2007

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины