Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Физико-математические науки / Математика


Коефіцієнтні обернені задачі для параболічних рівнянь в областях з вільними межами Код дисциплины диссертации: 01.01.02Снітко Галина Анатоліївна2009
Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва Код дисциплины диссертации: 01.01.01Божонок Катерина Валеріївна2009
Координатний метод і теорія нарізно неперервних відображень Код дисциплины диссертации: 01.01.01Михайлюк Володимир Васильович2009
Коректно розв'язність задачі Коші для параболісних псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційовних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.02Літовченко Владислав Антонович2009
Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець Код дисциплины диссертации: 01.01.06Лучко Вікторія Сергіївна2009
Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим нульовим множенням. Код дисциплины диссертации: 01.01.06Тертична Олена Миколаївна2009
Метод задачі Рімана-Гільберта в теорії обернених задач та інтегровних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.03Шепельський Дмитро Георгійович2009
Наближення класів (psi,beta)-диференційовних функцій лінійними методами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Овсій Євген Юрійович2009
Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами Код дисциплины диссертации: 01.01.01Возна Світлана Миколаївна2009
Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку в комплексній площині Код дисциплины диссертации: 01.01.01Жир Сергій Іванович2009
Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних Код дисциплины диссертации: 01.01.01Конограй Андрій Федорович2009
Неперервність за параметром розв'язків лінійних крайових задач Код дисциплины диссертации: 01.01.02Рева Надія Віталіївна2009
Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Чуйко Сергій Михайлович2009
Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця Код дисциплины диссертации: 01.01.06Дармосюк Валентина Миколаївна2009
Обмежені на всій осі розв'язки диференціальних рівнянь в банаховому просторі Код дисциплины диссертации: 01.01.02Покутний Олександр Олексійович2009
Операторне перетворення Фур'є-Лапласа в класах узагальнених функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Соломко Андрій Васильович2009
Оцінки інформаційних витрат при розв'язуванні некоректних задач Код дисциплины диссертации: 01.01.07Семенова Євгенія Вікторівна2009
Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) Код дисциплины диссертации: 01.01.07Гуменюк Поліна Олександрівна2009
Пасивні системи опору з втратами каналів розсіяння з дискретним часом Код дисциплины диссертации: 01.01.01Роженко Наталя Олександрівна2009
Перетворення Грасманіанів Код дисциплины диссертации: 01.01.04Панков Марк Олександрович2009
Періодична задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь нескінченного порядку Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мироник Вадим Ілліч2009
Періодичні розв'язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь Код дисциплины диссертации: 01.01.02Акименко Андрій Миколайович2009
Побудова оцінок моментів зміни Код дисциплины диссертации: 01.01.05Шуренков Григорій Валентинович2009
Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних Код дисциплины диссертации: 01.01.05Маленко Андрій Леонідович2009
Про розв'язність деяких нелокальних крайових задач для лінійних функціонально-диференціальних рівнянь. Код дисциплины диссертации: 01.01.02Пилипенко Віта Анатоліївна2009
Режими із загостренням для нелінійних параболічних рівнянь, що вироджуються, із джерелом і неоднорідною щільністю Код дисциплины диссертации: 01.01.02Мартиненко Олександр Валерійович2009
Розвиток методів гармонійного аналізу дослідження асимптотичних властивостей мероморфних та субгармонійних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Васильків Ярослав Володимирович2009
Розриви і коливання нарізно диференційовних функцій Код дисциплины диссертации: 01.01.01Герасимчук Василь Григорович2009
Рух систем тіл з еліпсоїдальними порожнинами, заповненими рідиною Код дисциплины диссертации: 01.01.02Судаков Сергій Микитович2009
Сильнозв'язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри. Код дисциплины диссертации: 01.01.06Дудченко Ірина Володимирівна2009

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины