Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Технічні науки / Двигуни та енергоустановки літальних апаратів


Рубльов Володимир Іванович. Комплексний метод розрахунку форсажно-вихідних пристроїв турбореактивних двоконтурних двигунів : дис... канд. техн. наук: 05.07.05 / Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2005.Анотація до роботи:

Рубльов В.І. Комплексний метод розрахунку форсажно-вихідних пристроїв турбореактивних двоконтурних двигунів. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.05 – двигуни та енергоустановки літальних апаратів. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, м. Харків.

Розроблено комплексний метод розрахунку ФВП. Найбільшу складність викликає визначення тяги сопла, для цього пропонується метод, що складається з двох частин: а) методу розрахунку тяги сопла з урахуванням турбулентного горіння на основі напівемпіричної теорії; б) методу чисельного розрахунку тривимірних полів параметрів двофазного потоку з урахуванням турбулентних характеристик потоку, розподілу кисню й парів палива.

Зроблено перевірку вірогідності використаних методик. Оцінка вірогідності зроблена окремо для газової фази, рідкої фази та напівемпіричної методики. Результати розрахунку порівнювалися з точним аналітичним рішенням та з експериментальними даними. Показано, що методи, які застосовані, мають задовільну точність.

Зроблено аналіз базового форсажно-вихідного пристрою двигуна АІ-222Ф та найбільш раціональним обраний напрямок поліпшення показника ефективності робочого процесу при незмінному масовому показнику.

Розроблена методика дозволяє ще на стадії проектування оцінити ефективність ФВП. Як показано на прикладі форсажно-вихідного пристрою двигуна АІ-222Ф, за рахунок поліпшення геометричних параметрів і параметрів розпилу палива вдалося на 1,3% підвищити ефективність форсажно-вихідного пристрою та тягоозброєність літального апарата.

Публікації автора:

  1. Кислов О.В., Рублев В.И. Методика оценки эффективности форсажно-выходных устройств ТРДДФ // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Сборник научных трудов. НАУ им. Н.Е. Жуковского “ХАІ”. – Харьков: ХАИ, 2004. – Выпуск 36 (1). – С. 50-59.

  2. Логинов В.В., Рублев В.И. Моделирование течения в форсажной камере сгорания авиационного двигателя // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ ХПІ, 2004, №4. – С. 60-67.

  3. Логинов В.В., Рублев В.И. Численное моделирование течения газа в выходных патрубках газотурбинных установок // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Сборник научных трудов. НАУ им. Н.Е. Жуковского “ХАІ”. – Харьков: ХАИ, 2005. – Выпуск 40 (1).– С. 33-40.

  4. Логинов В.В., Рублев В.И. Численное исследование течения в межкаскадном канале турбореактивного двухконтурного двигателя. // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Сборник научных трудов. НАУ им. Н.Е. Жуковского “ХАІ”. – Харьков: ХАИ, 2005. – Выпуск 40 (2).– С. 23-29.

  5. Кислов О.В., Рублев В.И. Сравнение форсажно-выходных устройств турбореактивных двигателей боевых летательных аппаратов // Збірник наукових праць. Системи обробки інформації. - Харків: ХВУ, 2004, №12 (40). – С. 79-83.

  6. Рублев В.И. Оценка эффективности форсажно-выходных устройств турбореактивных двигателей // Збірник наукових праць. Системи обробки інформації. - Харків: ХВУ, 2005, №3 (43). – С. 101-103.

  7. Логинов В.В., Кислов О.В., Рублев В.И. Моделирование течения газового потока в форсажной камере ТРДДФ с разними типами стабилизаторов пламени // Проблемы информатики и моделирования. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – С. 22.

  8. Рублев В.И. Методика визначення повноти згоряння у форсажній камері згоряння ТРДДФ // Перша науково-технічна конференція Харківського університету Повітряних Сил. Тези доповідей. – Харків: ХУ ПС, 2005. – С. 92-93.