Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Корчевна Любов Олександрівна. Компенсація моральної шкоди, завданої порушенням особистих немайнових прав у цивільному праві України: Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Острозька академія. - Острог, 1998. - 175 арк. - Бібліогр.: арк. 166-175.