Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Доманова Ірина Юріївна. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 234арк. — Бібліогр.: арк. 219-234.Анотація до роботи:

Доманова І.Ю Інститут добровільного представництва у цивільному праві України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право – Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню інституту добровільного представництва у цивільному праві України.

Основна увага у роботі приділена вирішенню таких завдань: визначення теоретичного поняття і конститутивних ознак представництва; формулювання узагальнених законодавчих засад цивільно–правового регулювання добровільного представництва; встановлення та обгрунтування поняття, правової природи та елементів добровільного представництва, особливостей добровільного представництва порівняно з законним представництвом; дослідження реального стану законодавства і формулювання пропозицій, спрямованих на усунення суперечностей, що мають місце щодо добровільного представництва як способу здійснення цивільних правовідносин.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення конкретних наукових завдань, суть яких полягає у всебічному комплексному дослідженні інституту добровільного представництва у цивільному праві, і на цих засадах сформульовані детальні пропозиції по удосконаленню чинного законодавства України.

Автором подана інформація про теоретичні та практичні результати, отримані в ході дослідження. В заключній частині дисертації містяться загальні висновки, отримані в процесі дисертаційного дослідження.