Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Слома Валентина Миколаївна. ГАРАНТІЯ ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.03 Львів - 2007.Анотація до роботи:

Слома В.М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007.

Дисертація присвячена характеристиці гарантії як виду забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань. Досліджено історико-правові аспекти становлення гарантії в цивільному законодавстві. Проаналізовано поняття, ознаки та функції гарантії. Наведені класифікації гарантії на окремі види за різними підставами. Досліджено правову природу договору про видачу гарантії, а також особливості правового статусу суб’єктів гарантійного правовідношення. Розглядаються особливості виконання гарантійного зобов’язання, право гаранта на пред’явлення регресних вимог до боржника, а також підстави припинення гарантії. Сформульовано висновки, обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання гарантії у вітчизняному цивільному законодавстві.

Публікації автора:

 1. Слома В.М.Оновлена гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань // Вісник прокуратури. – 2003. - № 10. – С. 57-59.

 2. Слома В.М. Незалежність та безвідкличність гарантії за Цивільним кодексом України // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 329-333.

 3. Слома В.М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – Вип. 1. – С. 103-107.

 4. Слома В.М. Правова природа домовленості про видачу гарантії // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. – 2006. – Вип. 42. – С.203-208.

 5. Слома В.М. Суб’єкти гарантійного зобов’язання // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2006. – Випуск XVI. – С. 95-101.

 6. Слома В.М. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобов’язань: порівняльна характеристика // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2004. – С. 266-268.

 7. Слома В.М. Гарантія: поняття та особливості // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. – Хмельницький, 2004. - С. 252-254.

 8. Слома В.М. Функції гарантії як способу забезпечення зобов’язань // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Четверті осінні юридичні читання”: У 3-х частинах: Частина друга: „Приватно-правові науки”. – Хмельницький, 2005. – С.331-334.

 9. Слома В.М. Особливості забезпечення зобов’язань за Цивільним кодексом України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2006. – С.235-236.

 10. Слома В.М. Історія виникнення гарантії як виду забезпечення виконання зобов’язань // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 202-205.

 11. Слома В.М. Припинення гарантії: підстави та правові наслідки // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „П’яті осінні юридичні читання”: У 5-ти частинах: Частина третя: „Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право”. Підтом 2. – Хмельницький, 2006. – С. 132-135.