Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологічна інформатика


Міненко Павло Олександрович. Фільтраційні ітераційні методи й критерії стійких розв’язків екстремальних обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії (на прикладі руднопошукових задач) : Дис... д-ра наук: 04.00.05 - 2011.