Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Спаська Марина Олександрівна. Договір морського страхування : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 204арк. — Бібліогр.: арк. 179-194.Анотація до роботи:

Спаська М.О. Договір морського страхування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2007.

Дисертація присвячена комплексному теоретичному аналізу цивільно-правових відносин, що виникають при укладенні і виконанні договору морського страхування. Досліджено історико-правові витоки виникнення і формування договору морського страхування, місце, яке цей договір займає в сучасній системі цивільно-правових договорів України. Дається правова характеристика договору морського страхування, аналізуються його істотні умови та порядок укладення, правове становище сторін та страхових посередників. Досліджується правовий механізм виконання та відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання договору морського страхування.

Публікації автора:

1. Снігерьова М.О. Проблеми морського страхування: історія й сучасність // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. - №4. – с.79 - 83.

2. Снігерьова М.О. До питання про правову природу договору морського страхування // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2004. –Вип.2. – с.119 - 125.

3. Снігерьова М.О. Договір морського страхування як публічний договір і договір приєднання // Вісник академії правових наук. Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2005. – Вип.9. – с.160 - 165.

4. Снігерьова М.О. До питання про класифікацію договорів морського страхування // Право України. – 2005. - №8. – с.52 - 55.

5. Снігерьова М.О. Проблеми страхового інтересу // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2004. –Вип. 1. – с.74 - 79.

6. Снігерьова М.О. До питання про порядок укладення договору морського страхування // Наше право. – 2006. - №2. – с.36 - 40.