Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Великорода Олександр Михайлович. Договір довічного утримання : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К,, 2006.Анотація до роботи:

Великорода О.М. Договір довічного утримання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. - Київ, 2006.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню договору довічного утримання (догляду). У ній розглядаються питання розвитку інституту довічного утримання в Україні, його регулювання в законодавстві інших держав. Проаналізовано юридичну природу договору довічного утримання (догляду) та його елементи, а також розглянуто основні різновиди правовідносин по довічному утриманні. Значна увага приділяється дослідженню змісту вищезгаданого правочину, розкриваються способи забезпечення виконання цього договору та відповідальність за порушення його умов. Аналізуються підстави припинення договору довічного утримання (догляду), в тому числі і розірвання, а також ситуації, коли даний правочин є (може бути визнаний) недійсним та наслідки цього. Сформульовано низку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює інститут довічного утримання (догляду).

Публікації автора:

1. Великорода О.М. Розірвання договору довічного утримання. // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай. – 2002. – Випуск Х – С. 103-109.

2. Великорода О.М. Предмет і об’єкт договору довічного утримання (догляду). // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай. – 2003. – Випуск ХІ – С. 112-115.

3. Великорода О.М. Юридична кваліфікація договору довічного утримання (догляду). // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай. – 2004. – Випуск ХІІ – С. 88-93.

4. Великорода О.М. Структура прав та обов’язків сторін договору довічного утримання (догляду). // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай. – 2004. – Випуск ХІV – С. 162-169.

5. Великорода О. Становлення інституту довічного утримання. // Право України. – 2003. – № 12. – С. 122-125.

6. Великорода О. Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД. // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 2. – С. 67-69.

7. Великорода О.М. Порядок укладення договору довічного утримання (догляду). // Методологія приватного права. Збірник наукових праць за матеріалами науково-теоретичної конференції (м. Київ, 30 травня 2003 року). – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 334–339.

8. Великорода О.М. Припинення договору довічного утримання. // Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 3 – 4 жовтня 2002 року). – Івано-Франківськ: Обласна друкарня, 2002. – С. 90–93.

9. Великорода О.М. Виникнення договору довічного утримання в Україні. // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини та громадянина в Україні. Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2003 року). – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 118–121.

10. Великорода О.М. Змішані договори з елементами довічного утримання (догляду). // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини та громадянина в Україні. Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 16 квітня 2004 року). – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – С. 75–78.