Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Ніколаєв Ігор Станіславович. Держава Україна як субєкт міжнародного приватного права: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006.Анотація до роботи:

Ніколаєв І. С. Держава Україна як суб’єкт міжнародного приватного права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей правового статусу держави Україна як суб’єкта міжнародного приватного права. Особлива увага приділяється правосуб’єктності держави Україна як суб’єкта міжнародного приватного права та її змістовним елементам (правоздатність та дієздатність, в структурі якої виділено правочиноздатність, трансдієздатність, некомерційну господарську дієздатність, деліктоздатність, тестаментоздатність).

Окремо аналізується специфіка притягнення держави Україна як суб’єкта міжнародного приватного права до міжнародної цивільно-правової відповідальності. Подальшого розвитку та додаткового обґрунтування набула концепція вирішення проблеми державного імунітету в Україні (теорія абсолютного та функціонального імунітету). Обґрунтовано, що практика застосування Україною теорії абсолютного імунітету не сприяє захисту її інтересів стосовно дій судів іноземних держав, які підтримують теорію функціонального імунітету. З метою законодавчого вирішення Україною проблеми імунітету пропонується ратифікувати Європейську конвенцію про імунітет держав від 16 травня 1972 року (Базель), та привести положення законодавчих актів України у відповідність до принципів теорії функціонального імунітету. У роботі даються конкретні пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства, яким регулюються відносини держави Україна як суб’єкта міжнародного приватного права і визначається її статус як учасниці міжнародних приватних правовідносин.