Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

321. Семенець Дмитро Анатолійович. Моделювання людино-машинних систем управління з голосовим інтерфейсом: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Семенець Д.А. Моделювання людино-машинних систем управління з голосовим інтерфейсом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню людино-машинних систем управління з голосовим інтерфейсом та підвищенню їх ефективності на прикладі системи управління водопостачанням міста.

Розроблено математичну модель системи управління з голосовим інтерфейсом на основі методу імовірнісних операторів. Для моделювання такого роду систем управління область визначення даного методу була розширена на дискретні розподіли ймовірностей з нерівномірним кроком дискретизації. Розроблена математична модель ґрунтується на понятті метричного простору команд системи управління, запропонованого в роботі. Результати експериментів підтверджують дієздатність розроблених методів і моделей та їх ефективність при використанні в системах управління з голосовим інтерфейсом.

Розроблено програму багатоканального розпізнавання голосових команд для реалізації голосового інтерфейсу системи управління водопостачання міста. Програма захищена авторським свідоцтвом.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Дубовой В.М., Семенець Д.А. Визначення метричного простору команд системи управління з голосовим інтерфейсом. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2002. - №2.С. 99 –103.

  2. Дубовой В.М., Семенець Д.А. Аналіз ефективності методів голосового управління// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2000. - №1.С. 131-133.

  3. Дубовой В.М., Ковальова І.М., Семенець Д.А. Логіко-динамічна модель системи управління з голосовим інтерфейсом// Вісник Вінницького політехнічного інституту 2001. - №6. – С. 38-40.

  4. Семенець Д.А. Інформаційний критерій ефективності алгоритмів розпізнавання мови//Збірник праць VI-ї Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2001).-Вінниця: УНІВЕРСУМ. – 2001. – С. 118-121.

  1. Семенець Д.А. Аналіз методів моделювання інтелектуальних систем управління// Тези доповідей конференції Photonics-ODS-2002. –Вінниця: Універсум. - С. 40-41.

  2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 8456 від 29.09.2003 р. “Комп’ютерна програма багатоканального розпізнавання голосових команд MultiRec”/Семенець Д.А., Дубовой В.М., Табачник Ю.Я.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины