Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

144. Казанцева Лілія Вікторівна. Створення та аналіз київської бази даних спостережень покрить зір Місяцем: дис... кадн. фіз.-мат. наук: 01.03.01 / НАН України; Головна астрономічна обсерваторія. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Казанцева Л.В. Створення та аналіз київської бази даних спостережень покрить зір Місяцем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.03.01 – Астрометрія і небесна механіка. – Головна астрономічна обсерваторія НАН України, Київ, 2004.

В дисертації розглянуто сучасне застосування рядів спостережень покрить зірок Місяцем, які слугують своєрідними реперами в узгодженні небесної і земної систем відліку та шкал часу.

Зібрані в базу даних результати 25 тис. спостережень, отримані на 79 пунктах пострадянської території у 1963-2003 рр., дозволили оцінити власний рух системи каталога HIPPARCOS, отримати поправки до системи даних карт крайової зони Місяця Ч.Уоттса, виявити ряд підозрюваних на подвійність зірок, підтвердити частину подвійних зірок та визначити параметри деяких кратних зоряних систем на певні епохи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Осипов А.К., Житецкий А.А., Мартовицкая Л.В. Наблюдения касательного покрытия Альдебарана Луной // Вестн. Киев. ун-та. Астрономия. – 1983. –Вып. 25. – С. 80-82.

 2. Осипов А.К., Житецкий А.А., Мазур В.И., Казанцева Л.В., Ледовская И.В. Наблюдения касательного покрытия Gem Луной // Вестн. Киев. ун-та. Астрономия. – 1986. – Вып. 28. – С. 96-98.

 3. Осипов О.К., Мазур В.І., Буромський М.І., Житецький А.О., Казанцева Л.В., Тряшин С.С., Чешков О.А., Москаленко Ю.А. Спостереження покрить зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету 1989 р. // Вісник Київ. ун-ту. Фізико-математичні науки.-1992. – Вып. 3. – С. 66-73.

 4. Осипов О.К., Кравцов Ф.І., Мазур В.І., Буромський М.І., Житецький А.О., Казанцева Л.В. Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та спостережній станції в с. Лісники в 1990 р.// Вісник Київ. ун-ту. Фізико-математичні науки. – 1992. – Вып.6. – С. 72-76.

 5. Осипов О.К., Буромський М.І., Казанцева Л.В., Мазур В.Й. Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1991-1992 рр. // Вісник Київ. ун-ту. Астрономія. – 1994. – Вып. 33. – С. 113-119.

 6. Осипов О.К., Балинська І.С., Мазур В.І, Синческул Б.П., Молотай О.А., Казанцева Л.В. Ефемеридний час за спостереженнями покрить зірок Місяцем, виконаними у 1981-1985 рр. у Радянському Союзі // Вісник Київ. ун-ту. Фізико-математичні науки. – 1992. – Вып. 3. – С. 59-66.

 7. Казанцева Л.В., Осипов О.К. База даних результатів спостережень місячних покриттів, зібраних на Астрономічній обсерваторії КНУ за 1963-2001 роки // Кинематика и физика небес. тел. – 2002. – Т. 18, N 2. – С. 179-187.

 8. Осипов О.К., Буромський М.І., Казанцева Л.В, Бабенко Ю.Г. Спостереження покриттів зір Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000-2002 роках // Вісник Київ. ун-ту. Астрономія - 2003. – Вип. 39. – С. 31-34.

 9. Kazantseva L.V., Kislyuk V.S. Comparative analysis of Kiev Database of Lunar Occultations // Jornees 2003. Astrometry, Geodynamics and Solar system Dynamics: from Milliarcseconds to Microarcseconds. Book of Abstract. - St. Petersburg. – 2003. – P. 35.

 10. Kazantseva L.V. About study of Dynamics of System the Earth - Moon on the Basis of the Kiev Database of Observation Results of Lunar Occultations // International Conference CAMMAC 2002. Book of abstracts. – Vinnytsia - 2002. – P. 10.

 11. Kazantseva L.V. Kyiv Database of Lunar Occultations and some preliminary results.// 34th Annual Lunar and Planetary Science Conference, March 17-21, 2003, League City, Texas, abstract no. 1095.

 12. Казанцева Л.В. Дослідження каталогу XZ USNO, який використовується для передобчислень та опрацювань покрить зір Місяцем // Вісник Київ. ун-ту. Астрономія. – 2003. – Вип. 39. – С. 24-31.

 13. Казанцева Л.В. Об изучении динамики система Земля-Луна на основе киевской базы данных результатов наблюдений покрытий звезд и планет Луной // Праці міжнародної астрономічної конференції КАММАК. Під ред. К.І.Чурюмова – Вінниця – 2003. - С. 310-314.

 14. Казанцева Л.В. Виявлення подвійних зірок за допомогою київської бази даних місячних покрить // Кинематика и физика небес. тел. – 2004. – Т.20, N 1. – С. 93-96.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины