Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Колодій Світлана Анатоліївна. Мікробіологічне обґрунтування розробки і застосування поживних середовищ для культивування мікобактерій туберкульозу : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Колодій С.А. Мікробіологічне обґрунтування розробки і застосування поживних середовищ для культивування мікобактерій туберкульозу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України». – Харків, 2009.

Дисертація присвячена мікробіологічному обґрунтуванню розробки та застосування поживних середовищ для культивування мікобактерій туберкульозу.

Встановлено ефективність розроблених поживних середовищ для культивування МБТ, способів їх виділення в порівнянні з середовищами Левенштейна-Єнсена, Фінна 2.

Обґрунтовано застосування розроблених поживних середовищ, розчинів антисептиків декаметоксину, мірамістину для мікробіологічної діагностики туберкульозу, способів виділення МБТ.

Ефективність розробленого поживного середовища доведена в умовах обласного протитуберкульозного диспансеру, доведено результатами мікробіологічного дослідження, проведеного у 60 хворих фіброзно-кавернозним туберкульозом.

У дисертаційній роботі наведено теоретичні узагальнення і вирішення наукового завдання щодо створення нового поживного середовища для виділення з біологічного матеріалу мікобактерій туберкульозу, застосування антисептичних препаратів для деконтамінації посівного матеріалу та способів виділення МБТ.

1. Встановлено, що декаметоксин проявляє мікробоцидну активність по відношенню до S. aureus АТСС 25923 (0,24±0,01 мкг/мл), S. albus Wood 46 (0,48±0,02 мкг/мл), S. epidermidis 57 (0,48±0,04 мкг/мл); Е. coli АТСС 25922 (15,6±0,1 мкг/мл), Е. faecalis АТСС 6783 (1,95±0,3 мкг/мл), В. subtilis АТСС 6633 (1,95±0,02 мкг/мл), В. megaterium АТСС 6542 (7,8±0,4 мкг/мл), С. albicans АТСС 10231 (3,9±0,5 мкг/мл), С. albicans 669/1080 (3,9±0,3 мкг/мл). Чутливими до декаметоксину виявились P. aeruginosa АТСС 27853 (62,5±4,8 мкг/мл),
В. anthracoides 1312 (15,6±0,5 мкг/мл), К. pneumoniae NCTC 5055 (15,67±0,27 мкг/мл), P. morgani 1702 (15,6±3,6 мкг/мл).

2. Доведено, що мірамістин мікробоцидно діє на S. aureus АТСС 25923 (0,96±0,02 мкг/мл), S. albus Wood 46 (1,95±0,02 мкг/мл), S. epidermidis 57 (1,95±
0,03 мкг/мл); Е. faecalis АТСС 6783 (7,8±0,1 мкг/мл), В. subtilis АТСС 6633 (3,9±
0,3 мкг/мл), В. cereus АТСС 669 (7,8±0,1 мкг/мл). Встановлено, що помірно чутливими до мірамістину були В. megaterium АТСС 6542 (15,6±0,2 мкг/мл),
С. albicans АТСС 10231 (15,6±2,8 мкг/мл), С. albicans 669/1080 (15,6±2,9 мкг/мл); чутливими до мірамістину виявились К. pneumoniae NCTC 5055 (31,2±3,5 мкг/мл), В. anthracoides 1312 (31,2±0,5 мкг/мл), Е. соїі АТСС 25922 (62,5±4,8 мкг/мл).

3. Декаметоксин, мірамістин мають високу деконтамінуючу активність по відношенню до супутньої мікрофлори посівного матеріалу і забезпечують виділення чистої культури МБТ в понад 90% випадків.

4. Розроблено живильне середовище для виділення чистої культури збудника туберкульозу, що містить сухий ферментативний пептон, агар-агар, воду, яке додатково містить суху адаптовану молочну суміш із залізом – Nestogen при такому співвідношенні, мас.%: агар-агар – 1-2; сухий ферментативний пептон – 8-12; Nestogen – 1-3; вода – решта. Введений до складу середовища Nestogen активізує ріст мікобактерій, збагачує його лінолевою кислотою (0,04-0,1 мг), залізом (0,06-0,18 мг) на 100 мл готового живильного середовища.

5. Досліджено властивості МБТ на новому досліджуваному поживному середовищі та показано, що на ньому через 24-72 год. після посіву проводять детекцію МБТ, визначають їх чутливість до антибіотиків, хіміотерапевтичних лікарських засобів. На досліджуваному середовищі скорочується в декілька десятків разів час на одержання ізольованих колоній МБТ в порівнянні з середовищем Левенштейна-Єнсена.

6. Експериментально доведено, що на досліджуваному поживному середовищі МБТ мають класичний стадійний морфологічний розвиток, який доцільно враховувати в процесі проведення бактеріологічного дослідження патологічного матеріалу.

7. Встановлено, що мікробіологічним обстеженням хворих фіброзно-кавернозним туберкульозом в умовах обласного тубдиспансеру з використанням нового досліджуваного поживного середовища з харкотиння виділяють МБТ в 100% випадків в порівнянні з середовищем Левенштейна-Єнсена (46,6%).

Практичні рекомендації

З метою вдосконалення бактеріологічної діагностики, підвищення кількості ізоляції МБТ з досліджуваного матеріалу рекомендується використання 0,1% розчинів антисептиків декаметоксину, мірамістину для деконтамінації супутньої мікрофлори в посівному матеріалі;

Запропоновано застосування розробленого поживного середовища, на яке одержано сертифікат про державну реєстрацію №221/00-3002.00.000. Середовище серійно виробляє ДЕЗМП Інституту біоорганічної, неорганічної хімії Національної Академії Наук України спільно з ЗАТ «Ганза»;

Рекомендовано застосування нового способу виділення збудника туберкульозу.

Вдосконалене поживне середовище та спосіб виділення збудника туберкульозу рекомендовано застосовувати у лікувально-діагностичній мережі, що відображено у методичних рекомендаціях МОЗ України «Сучасні підходи до діагностики туберкульозу» (Київ, 2006. – 39с) та лабораторному практикумі «Мікробіологія» для самостійної роботи студентів.

Наказом МОЗ України від 06. 02. 2002р. за № 45 затверджено Інструкцію з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції та виявлення мікобактерій за допомогою поживного середовища ВКГ (стимулятор росту і середовище ВКГ).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

( * - особистий внесок здобувача)

1. Патоморфологические реакции, вызванные артроспорами микобактерий туберкулёза / В. В. Власенко, И. Г. Власенко, С. П. Василенко, С. А. Колодий, А. П. Лысенко // Вісник морфології. – 2006. – Т. 12, № 1. – С. 46 - 49. (* провела теоретичне обгрунтування дослідження та підбір теоретичного матеріалу; провела частину експериментів; проаналізувала одержані результати).

2. Вивчення морфологічних змін та репродуктивної активності мікобактерій під впливом електромагнітного опромінення / В. В. Власенко, С. А. Колодій, В. В. Блащук, І. Г. Власенко, М. А. Дзюмак, О. П. Фролов // Вісник морфології. – 2007. – Т. 13, № 1. – С. 127 - 130. (* виконала експериментальну частину роботи, статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

3. Цикл розвитку збудника туберкульозу в крові та його виявлення / В. В. Власенко, Г. К. Палій, І. Г. Власенко, С. А. Колодій, С. П. Василенко // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 3. – С. 67 - 73. (* провела літературний пошук, проаналізувала експериментальні дані, оформила роботу).

4. Власенко В. В. Диференціація адаптивних форм збудника туберкульозу із використанням реакцій аглютинації та полімеразно-ланцюгової реакції / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. А. Колодій // Вісник Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2008. – Т. 12, № 1. – С. 43 - 45. (* виконала експериментальну частину роботи, статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

5. Метод прискореного виявлення збудника туберкульозу / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, І. В. Березовський С. А. Колодій, О. А. Ткач, К. Д. Мажак // Мікробіологічний журнал. – 2008. – Т. 70, № 4. – С. 39-43. (* провела теоретичне обгрунтування дослідження та підбір теоретичного матеріалу; провела частину експериментів; проаналізувала одержані результати).

6. Власенко В. В. Дослідження впливу автоклавування на життєздатність збудника туберкульозу / В. В. Власенко, С. А. Колодій // Biomedical and biosocial anthropology. – 2008. – № 11. – С. 110 – 113. (* самостійно провела аналіз літературних джерел, підготувала статтю до публікації).

7. Виявлення мікобактерій туберкульозу з використанням середовища ВЛАКОБ / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. П. Василенко, С. А. Колодій, О. П. Фролов, В. В. Блащук, Д. М. Левківський // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – 2006. – Т. 8, № 3(30), Ч. 2. – С. 3 – 6. (* виконала експериментальні дослідження, узагальнила та аналізувала результати, підготувала статтю до публікації).

8. Метод екологічного моніторингу збудника туберкульозу в крові та харчових продуктах / В. В. Власенко, С. А. Колодій, В. В. Блащук, І. Г. Власенко, М. А. Дзюмак, О. П. Лисенко // Проблеми харчування. – 2007. – № 1 (14). – С. 26 – 31. (* провела теоретичне обгрунтування дослідження та підбір теоретичного матеріалу; провела частину експериментів; проаналізувала одержані результати).

9. Дослідження впливу електромагнітного поля антропогенного походження на розвиток збудника туберкульозу за умов in vitro / В. В. Власенко, О. П. Фролов, С. А. Колодій, В. В. Блащук, І. Г. Власенко, М. А. Дзюмак // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – 2007. – Т. 9, № 2(33), Ч. 3. – С. 145 – 151. (* виконала експериментальні дослідження, узагальнила та аналізувала результати, підготувала статтю до публікації).

10. Идентификация адаптивных форм возбудителя туберкулёза / В. В. Власенко, И. Г. Власенко, С. А. Колодий, А. Н. Соломон, А. П. Лысенко, Е. Л. Красникова, В. П. Фролов, А. В. Фролов // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – 2007. – Т. 9, № 3(34), Ч. 1. – С. 11 – 19. (* виконала експериментальну частину роботи, статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

11. Пат. на корисну модель 21719 Україна, МПК С 12 N 1/00. Живильне середовище для виділення збудника туберкульозу / Власенко В.В., Власенко І.Г., Колодій С.А., Блащук В.В., Дзюмак М.А. ; заявитель і патентовласник
В. В. Власенко. – u 200613852 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. (* приймала участь у проведенні досліджень, підготовці та написанні опису патенту).

12. Пат. на корисну модель 21720 Україна, МПК С 12 N 1/02, С 12 N 1/20. Спосіб виділення збудника туберкульозу / Власенко В.В., Власенко І.Г., Колодій С.А., Блащук В.В., Березовський І.В., Дзюмак М.А. ; заявитель і патентовласник В. В. Власенко. – u2006 13854 ; заявл. 26.12.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. (* приймала участь у проведенні досліджень, підготовці та написанні опису патенту).

13. Пат. на корисну модель 22150 Україна, МПК С 12 N 1/02, С 12 N 1/20. Спосіб виділення збудника туберкульозу на живильному середовищі / Власенко В.В., Власенко І.Г., Колодій С.А., Блащук В.В., Лисенко О.П., Соломон А. М. ; заявитель і патентовласник В. В. Власенко. – u 200700901 ; заявл. 29.01.2007 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4. (* приймала участь у проведенні досліджень, підготовці та написанні опису патенту).

14. Сучасні підходи до діагностики туберкульозу : метод. рек. МОЗ України / В. М. Мельник, Л. В. Турченко, І. Г. Власенко, О. П. Лисенко, В. В. Власенко, С. А. Колодій, В. В. Блащук, І. В. Березовський. – Київ, 2006. – 39 с. (* узагальнила та проаналізувала матеріали).

15. Власенко В. В. Мікробіологія : (лабораторний практикум для самостій-ної роботи студентів) / Власенко В. В., Власенко І. Г., Колодій С. А. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 86 с. (* приймала участь у написанні всіх розділів книги).

16. Изучение термической устойчивости возбудителя туберкулёза в автоклавированных препаратах / В. В. Власенко, И. Г. Власенко, С. А. Колодий, М. А. Дзюмак, А. Л. Лемиш, Е. Л. Красникова, И. Н. Архипов // Тваринництво ХХІ сторіччя : нові технології, досягнення та перспективи : міжнар. наук.-практ. конф., 3-6 жовт. 2006 р. : тези доп. - Харків, 2006. – № 94. – С. 71 – 77. (* виконала експериментальні дослідження, узагальнила та аналізувала результати, підготувала статтю до публікації).

17. Прискорене виділення адаптивних форм збудника туберкульозу / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. А. Колодій, В. В. Блащук // ХІ конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, 28-30 серп. 2006 р. : тези доп. – Полтава - Київ - Чикаго, 2006. – С. 123 – 124. (* обробила матеріали досліджень та підготовила роботу до друку).

18. Визначення ефективності середовища ВЛАКОН зі стимулятором росту для культивування збудника туберкульозу / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, І. В. Березовський, В. В. Блащук, С. А. Колодій // Перша медична допомога на догоспітальному етапі : міжвуз. наук.-практ. конф. , 21 квіт. 2006 р. : матеріали доп. – Вінниця, 2006. – С. 92 – 94. (* провела літературний пошук, проаналізувала експериментальні дані, оформила роботу).

19. Використання середовища ВЛАКОН для визначення біологічної безпеки яловичини / В. В. Власенко, М. Д. Гаврилюк, І. Г. Власенко, І. В. Березовський, В. В. Блащук, С. А. Колодій, О. М. Мартинюк // Перша медична допомога на догоспітальному етапі : міжвуз. наук.-практ. конф. , 21 квіт. 2006 р. : матеріали доп. – Вінниця, 2006. – С. 94 – 95. (* виконала експериментальну частину роботи, статистичну обробку, сформулювала висновки, підготувала матеріал до друку).

20. Власенко В. В. Нова скринінг-діагностика туберкульозу по мазку капілярної крові / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. А. Колодій // Перша медична допомога на догоспітальному етапі : міжвуз. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2006 р. : матеріали доп. – Вінниця, 2006. – С. 95 – 96. (* зробила аналіз результатів дослідження та підготувала роботу до друку).

21. Використання нового поживного середовища ВЛАКОН для прискореної бактеріологічної діагностики туберкульозу / О. А. Ткач, В. В. Власенко, С. П. Василенко, О. П. Фролов, К. Д. Мажак, І. Г. Власенко, М. А. Дзюбак, І. Л. Платонова, М.Б. Пурська, Н.Р. Гречуха, О. П. Загорян, Н. О. Хоп'як, С. А. Колодій, С. О. Бащук, М. М. Піняга // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни : наук. конф., травень, 2006 р. : матеріали доп. – Львів, 2006. – С. 93 – 95. (* провела літературний пошук, проаналізувала експериментальні дані, оформила роботу).

22. Використання поживного середовища ВЛАКОН для виявлення збудника туберкульозу в молоці та крові / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. А. Колодій, В. В. Блащук, І. В. Березовський // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни : наук. конф., тр., 2006 р. : матеріали доп.. – Львів, 2006. – С. 95 – 97. (* обробила дані досліджень та підготовила матеріали до друку).

23. Вивчення впливу тривалості культивування мікобактерій на ліпідний склад і вірулентність штаму М. bovis / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. А. Колодій, В. В. Блащук, А. П. Фролов // ХХІІ наук.-практ. конф. вищих медичних закладів освіти Вінницького регіону, 23 черв. 2006 р. : матеріали конф. – Вінниця, 2006. – С. 21 – 23. (* проаналізувала результати дослідження та підготовила їх до друку).

24. Екологічний моніторинг збудника туберкульозу в системі крові / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, М. А. Дзюмак, С. А. Колодій // Актуальні питання гігієни харчування та безпечності харчових продуктів. Міжнародні, європейські і національні підходи до вирішення. Нові критерії оцінки ризику, показники, методи та регламенти. Питна вода – харчовий продукт № 1. Проблеми функціонального харчування : ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 жовт. 2006 р. : тези доп. / Ін-т екогігієни та токсикології ім. Медведя. – Київ, 2006. – С. 12 – 13. (* проаналізувала результати дослідження та підготовила до публікації).

25. Живильне середовище САМОСУМ для виділення збудника туберкульозу з крові та молока породіль / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, О. В. Фролов, С. А. Колодій // ІХ з’їзд Всеукр. лікарського т-ва, 10-12 трав. 2007 р. : тези доп. – Київ, 2007. – С. 229 – 230. (* зробила аналіз матеріалу та підготовила до публікації).

26. Розробка поживного середовища САМОСУМ для прискореної діагностики туберкульозу / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, В. В. Блащук, С. А. Колодій, Ю. О. Капшієнко // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни : зб. матеріалів конф., травень 2007 р. : матеріали конф. – Львів, 2007. – Вип. 5. – С. 64 – 67. (* провела теоретичне обґрунтування дослідження, провела експерименти, проаналізувала одержані результати).

27. Живильне середовище САМОСУМ для виділення збудника тубер-кульозу / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. А. Колодій, М. А. Дзюмак, В. В. Блащук // Наука и образование – 2007 : V междунар. науч.-практ. конф., 3-15 янв. 2007 г. : материалы конф. – Днепропетровск, 2007. – Т. 4. – С. 16 – 17. (* провела аналіз даних та підготовила до друку).

28. Нові підходи до виділення збудника туберкульозу / В. В. Власенко, В. В. Блащук, С. А. Колодій, І. Г. Власенко, С. В. Гирич, Г. І Багрій // Стратегические вопросы мировой науки – 2007 : ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 15-28 февр. 2007 г. : материалы конф. – Днепропетровск, 2007. – Т. 10. – С. 37 – 39. (* аналіз результатів дослідження та підготовка до друку матеріалів).

29. Власенко В. В. Нове поживне середовище для вивчення збудника туберкульозу / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, С. А. Колодій // ХІІІ наук.-практ. конф. вищих медичних закладів освіти Вінницького регіону, червень 2008 р. : матеріали доп. – Вінниця, 2007. – С. 64 – 67. (* проаналізувала експериментальні дані, оформила роботу).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины