Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сидоров Євген Миколайович. Метод керованої об'єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сидоров Є.М. Метод керованої об’єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем – Національний авіаційний університет, Київ 2009.

Дисертаційна робота присвячена розробці методу та засобів керованої об’єктом реінженерії програмного забезпечення (ПЗ) авіаційних тренажерів.

Реінженерія застосовується при супроводженні ПЗ як метод підтримки його придатності. Підтримка придатності ПЗ авіаційних тренажерів є актуальною задачею. Запропоновано метод реінженерії ПЗ, який враховує повну або часткову заміну технічних засобів тренажерних комплексів та, на відміну від існуючих методів, використовує характеристики реального об’єкту для обґрунтування адекватності функціонування переробленого ПЗ, функціонуванню реального об’єкту, що забезпечує реінженерію ПЗ авіаційних тренажерів. Метод реалізовано застосуванням зворотної та прямої інженерії ПЗ. Шляхом аналізу процесів реінженерії виявлено схеми реінженерії ПЗ авіаційних тренажерів, запропоновано та реалізовано інструменти реінженерії а також об’єктно-орієнтований шаблон та середовище програмування для створення ПЗ, що розробляється заново під час реінженерії, а саме ПЗ пристрою зв’язку з об’єктом та пульту інструктора. Проведено експерименти, результати яких показали адекватність функціонування переробленого ПЗ функціонуванню реального об’єкту.

Дисертаційна робота є теоретично обґрунтованим дослідженням, містить узагальнення й практичні рішення важливої науково-технічної задачі, сутність якої полягає в розробці методу реінженерії ПЗ авіаційних тренажерів. Метод призначений для застосування у супроводженні ПЗ інформаційно-моделюючих комплексів та зокрема авіаційних тренажерів, при частковій або повній заміні технічного обладнання обчислювальних комплексів. Застосування методу забезпечується засобами, які розроблено та реалізовано в дисертації.

Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:

 1. Проведено аналіз задачі реінженерії ПЗ, в цілому, та зокрема реінженерії ПЗ інформаційно-моделюючих комплексів тренажерного типу. Обґрунтовано актуальність вирішення цієї задачі для реінженерії ПЗ цифрових авіаційних тренажерів шляхом застосування характеристик та властивостей об'єкту моделювання.

 2. Вперше розроблено метод керованої об’єктом реінженерії ПЗ, який на відміну від існуючих методів, враховує особливості інформаційно-моделюючих тренажерних комплексів та забезпечує реінженерію ПЗ авіа-ційних тренажерів при заміні обчислювального обладнання та відсутності точного опису динамічної моделі домена. Застосування методу дозволяє відновлювати працездатність успадкованого ПЗ авіаційних тренажерів, продовжуючи термін їх використання.

 3. Вперше, на прикладі успадкованого ПЗ авіаційного тренажеру ТЛ410М розроблено схеми реінженерії ПЗ, які враховують особливості побудови успадкованого ПЗ, що пов’язані з архітектурою технічних засо-бів, специфічними прийомами розробників, неповним документуванням. Схеми є узагальненим представленням процесів реінженерії та можуть бути застосовані для виконання реінженерії ПЗ в інших доменах.

 4. Розроблено і реалізовано інструменти, які забезпечують розумін-ня успадкованого ПЗ (на основі схеми «екстрактор-абстрактор») та отри-мання інформації про обладнання тренажеру (вимірювачі, генератори тестових сигналів) необхідні при реінженерії ПЗ.

 5. Метод реалізовано шляхом виконання реверсивної інженерії та розробкою нового ПЗ, частково, з урахуванням результату реверсу або заново.

 6. Розроблено та реалізовано архітектуру засобів реінженерії ПЗ авіаційних тренажерів, зокрема шаблону для створення ПЗ ПЗО, та середовища програмування для створення ПЗ пультів інструктора. Шаблон та середовище побудовано з використанням XML, шляхом розробки спеціальних мов та протоколів.

 7. Проведено практичну реінженерію ПЗ технічного комплексу авіаційного тренажеру ТЛ-410М, та експеримент за розробленими у дисертації методом для обґрунтування адекватності функціонування переробленого ПЗ функціонуванню реального об'єкту.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Хоменко В.А. Шаблон программного обеспечения устройств связи с объектом авиационных тренажеров / Хоменко В.А., Сидоров Е.Н., Мендзебровский И.Б. // Проблеми програмування; HAH України. – 2008. – № 2, – 3. – С. 239–249.

 2. Сидоров Н.А. Реинженерия наследуемого програмного обеспечения авиационных тренажеров / Сидоров Н.А., Хоменко В.А., Недоводеев В.Т., Сидоров Е.Н. // Проблеми програмування; HAH України. – 2008.– № 2,
  –3. – С. 288–299.

 3. Сидоров Н.А. Реинженерия наследуемого программного обеспе-чения информационно-моделирующих тренажерных комплексов / Сидоров Н.А., Недоводеев В.Т., Сердюк И.П., Хоменко В.А., Сидоров Е.Н. //Управляющие системы и машины. – № 4. – 2008. – С. 68-74.

 4. Sidorov N. Reengineering of the Legacy Software: the air simulator case study.– //Sidorov N., Chomenko V., Sidorov E. //Proceedings of the third world Congress "Aviation in the XXI–ST century", "Safety in a aviation and space technology // Sept. 22-24, 2008. – Kyiv. Ukraine // V. – 2. – 2008. – С. 33.88.–33.96.

 5. Сидоров Е.Н. Метод управляемой объектом реинженерии программного обеспечения // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем // Часть 1, – 22–26 сентябрь 2008 г. Киев, Черновцы.– С. 219–224.

 6. Сидоров Е.Н. Метод метрического анализа гипертекста на основе Dexter модели // «VIII Міжнародна науково-технічна конференція» «АВІА – 2007». – 25-27 квітня. – Т. 1., К.: – 2007. – С. 13.149–13.152.

 7. Сидоров Е.Н. Метрический анализ гипертекста// Матеріали конференції «Інженерія ПЗ 2005». – К. – НАУ. – 2005. – С. 95–101.

 8. Сидоров Е.Н. Метод реінженерії успадкованого ПЗ авіаційного тренажера// Тез. доп. Всеукр. конференції аспірантів і студентів «Інженерія ПЗ 2007», Київ, 4-5 грудня 2007. – К.: НАУ, 2007. – С. 26.

 9. Сидоров Е.Н. Подход к классификации метрических оценок гипертекста// Тез. доп. Всеукраїнської конференції аспірантів і студентів «Інженерія ПЗ 2006», Конча-Заспа, 25–29 вересня, 2006 р., – К.: НАУ, 2007. – С. І8–22.

 10. Сидоров Е.М. Архітектура програмного забезпечення пульту інструктора авіаційного тренажеру// Матеріали міжнародної конференції аспірантів і студентів «Інженерія ПЗ 2008», Київ, 22–26 вересня 2008 р., – К.: НАУ, 2009. – С.47–52.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины