Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сільвейструк Людмила Миколаївна. Формалізація моделі "сутність-зв'язок": типи сутностей, типи зв'язків та їх обмеження : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі „сутність-зв’язок”: типи сутностей, типи зв’язків та їх обмеження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

Робота присвячена актуальній проблемі формалізації концептуальної моделі „cутність-зв’язок”, яка набула нового звучання у зв’язку з розвитком CASE-засобів, які її підтримують. Застосовані в дисертації методи дослідження ґрунтуються на теоретико-множинній платформі (теорії відношень та решіток).

На основі аналізу моделі „cутність-зв’язок” уніфіковані поняття основних її елементів. Формалізована вимога коректності моделі по слабким типам зв’язків; введенням поняття коректності ієрархії типів типу сутності та коректності ієрархії типів всієї моделі формалізована вимога коректності моделі щодо успадкування. Формалізовані поняття базових типів обмежень кардинальності для бінарних та багатосторонніх типів зв’язків; доведена низка тверджень про логічні зв’язки між значеннями базових типів обмежень кардинальності для підходів „дивитися через” та участі.

В роботі побудовано розділ математичної теорії моделі „сутність-зв’язок”; цей розділ є необхідною частиною формалізації моделі, на базі якої можна переходити до стандартизації моделі.

Головним результатом дисертації є побудова розділу математичної теорії моделі „сутність-зв’язок”, який є формальним підґрунтям для створення загальноприйнятого стандарту моделі і має істотне значення для розвитку теорії моделювання даних.

Основні результати роботи наступні.

 1. На основі аналізу моделі „cутність-зв’язок” уніфіковані її основні елементи: тип сутності, сутність, тип зв’язку, зв’язок, слабкий тип сутності, сильний тип сутності, слабкий тип зв’язку, сильний тип зв’язку, тип сутності суперклас, тип сутності підклас, тип сутності категорія, тип зв’язку суперклас/підклас, тип зв’язку isa.

 2. Формалізована вимога коректності моделі по слабким типам зв’язків (щодо успадкування). Введенням операторів формалізовані базові типи обмежень кардинальності для бінарних та багатосторонніх типів зв’язків.

 3. Доведені математичні твердження про логічні зв’язки між: 1) min та mop обмеженнями кардинальності для підходів „дивитися через” і участі, обґрунтована необхідність їх одночасного використання; 2) обмеженнями кардинальності для обмеженої та необмеженої кардинальності, показано, що за допомогою min і max обмежень кардинальності для необмеженої кардинальності можна виразити інші базові типи обмежень кардинальності; 3) обмеженнями кардинальності для бінарних та багатосторонніх типів зв’язків при підходах „дивитися через” і участі, показано, що дані підходи принципово різні при розгляді тільки багатосторонніх типів зв’язків.

 4. Доведено твердження про сумісність значень операторів на взаємоінверсних бінарних відношеннях (отриманий аналогічний результат для уточнень багатосторонніх типів зв’язків): для довільного розподілу значень операторів існує відношення, на якому ці значення досягаються. Таким чином, в загальному випадку немає логічного зв’язку між значеннями операторів на вихідному бінарному та оберненому відношеннях. Отже, при накладанні значень min і max обмежень кардинальності (необмежена кардинальність) на бінарний тип зв’язку за обома типами сутностей відсутня необхідність перевірки сумісності значень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Буй Д.Б. Модель „сутність-зв’язок”: формалізація сутностей та зв’язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2006. – Вип. 3. – С. 143-152.

 2. Буй Д.Б. Модель „сутність-зв’язок”: ролі, сильні та слабкі типи сутностей і типи зв’язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 1. – С. 129-133.

 3. Сільвейструк Л.М. Модель „сутність-зв’язок” – популярна семантична модель: історія, формалізація, бібліографія / Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 4. – С. 201-208.

 4. Сільвейструк Л.М. Розширена модель „сутність-зв’язок”: уточнення типів сутностей суперклас і підклас та типу зв’язку суперклас/підклас / Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2008. – Вип. 1. –
  С. 147-154.

 5. Сільвейструк Л.М. Логічні зв’язки між значеннями обмежень кардинальності для підходів „дивитися через” та участі / Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського університету. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2008. – Вип. 4. – С. 173-178.

 6. Buy D. Formalization of structural constraints of relationships in model „entity-relationship” / D. Buy, L. Silveystruk // International journal „Information theories & applications”. – Sofia. – 2007. – Vol. 14, N. 4. – P. 343-349.

 7. Буй Д. Формализация структурных ограничений связей в модели „сущность-связь” / Д. Буй, Л. Сильвейструк // Knowledge-Dialogue-Solution: international conference, June 20-25, 2006, Varna, Bulgaria: proceedings. – Sofia. – 2006. – P. 223-229.

 8. Буй Д.Б. Формализация структурных ограничений связей в модели „сущность-связь” / Д.Б. Буй, Л.Н. Сильвейструк // Интеллектуальные системы и компьютерные науки: международная конференция, 23-27 октября 2006 г., Москва, МГУ: научные работы. – Москва: МГУ. – 2006. – Т. 1, Ч.1. – С. 76-79.

 1. Буй Д. Модель „сущность-связь”: роли, сильные и слабые типы сущностей и типы связей / Д. Буй, Л. Сильвейструк // Knowledge-Dialogue-Solution : international conference, June 18-24, 2007, Varna, Bulgaria: proceedings. – Sofia. – 2007. – P. 316-322.

 2. Буй Д. Расширенная модель „сущность-связь”: типы сущностей суперкласс и подкласс, тип связи суперкласс/подкласс / Д. Буй, Л. Сильвейструк // Knowledge-Dialogue-Solution: international conference, June 23-27, 2008, Varna, Bulgaria: proceedings. – Sofia. – 2008. – Vol. 2, No. 1. – С. 149-154.

 3. Buy D. Formalization of structural constraints of relationships in model „entity-relationship” / D. Buy, L. Silveystruk // Electronic Computers and Informatics’2006: international scientific conference, September 20-22, 2006, Kosice, Slovakia: proceedings. – Kosice. – 2006. – P. 96-101.

 4. Сільвейструк Л.М. Схема доведення основної теореми про властивості операторів min, max в формалізації ER-моделі / Л.М. Сільвейструк // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development: international conference, 4-9 September 2007, Berdyansk, Ukraine: abstracts. – Kyiv. – 2007. – P. 229-234.

 5. Буй Д.Б. Формалізація моделі „сутність-зв’язок” / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Dynamical System Modeling and Stability Investigation: international conference, May 22-25, 2007, Kyiv, Ukraine: thesis of conference reports. – Kyiv. – 2007. – P. 364.

 6. Сільвейструк Л.М. Обмеження кардинальності типу зв’язку у моделі „сутність-зв’язок” / Л.М. Сільвейструк // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: всеукраїнська наукова конференція, 23-25 вересня 2008 р., Львів, Україна: тези. – 2008. – С. 119.

 7. Буй Д.Б. Уточнення обмежень кардинальності типу зв’язку у моделі „сутність-зв’язок” / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development: international conference, September 22-26, 2008: аbstracts. – Kyiv. – 2008. – Ч. 2. – С. 10-15.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины