Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Веремчук Олександр Анатолійович. Покращення показників керованості та стійкості автобусів особливо великого класу : Дис... канд. наук: 05.22.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Веремчук О.А. Покращення показників керованості та стійкості автобусів особливо великого класу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – Автомобілі та трактори. – Національний університет водного господарства та природокористування , Рівне, 2009.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-практичної задачі з вибору компонувальних, масових параметрів та системи управління тривісних автобусів особливо великого класу.

Визначені основні компонувальні параметри і параметри системи повороту автобуса особливо великого класу, що забезпечують задане навантаження на його осі та необхідні показники маневреності.

Отримана система диференціальних рівнянь, що описує рух автобуса як трьохмасової системи, яка враховує вплив керуючих колісних модулів передніх і задніх коліс. Визначені показники стійкості руху автобуса та проаналізовано вплив параметрів керуючого колісного модуля на їх чисельне значення. Показано, що застосування переднього і заднього колісного керуючого модуля призводить до поліпшення показників стійкості руху автобуса у перехідних режимах руху. Встановлено закон управління колесами заднього керуючого модуля, за якого поліпшуються показники маневреності і стійкості руху автобуса.

Матеріали дисертації прийняті до використання АНТК «АНТОНОВ» – у розробках автобусів і тролейбусів надвеликої місткості.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Сахно В.П. К анализу устойчивости прямолинейного движения автомобиля с учетом колебаний управляемого колесного модуля / В.П. Сахно, В.Г. Вербицький, О.А. Веремчук, М.І. Загороднов //Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту i експлуатації автомобілів. Збірник наукових праць. Випуск 11.-Київ, УТУ, ТАУ, 2001–с.60-64.

2. Сахно В.П. До визначення показників стійкості автомобіля з надлишковою повороткістю / В.П. Сахно, Є.Л. Барилович, О.А. Веремчук // Вісник ТАУ, УТУ. Київ. -2000. N4. с. 216-219.

3. Сахно В.П. До визначення габаритної смуги руху зчленованих автобусів / В.П. Сахно, М.І. Загороднов, О.А. Веремчук // Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2001. –№4. С.94-97.

4. Сахно В.П. До визначення показників стійкості зчленованого автобуса

/ В.П. Сахно, М.І. Мищенко, О.М. Тімков, О.А. Веремчук // Вісник НТУ, ТАУ. Київ. -2001. N5. с. 212-215.

5. Сахно В.П. Якісна оцінка реакції автомобіля на управління шляхом часткового гальмування коліс одного борту / В.П. Сахно, В.Г. Вербицький, О.А. Веремчук, М.І. Загороднов // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту i експлуатації автомобілів. Збірник наукових праць. Випуск 12.-Київ, НТУ, ТАУ, 2001–с.116-120.

6. Сахно В.П. До визначення умов безпечної втрати стійкості прямолінійного руху автомобіля з керованим колісним модулем / В.П. Сахно, В.Г. Вербицький, О.А. Веремчук, М.І. Загороднов // Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2002. –№5. С.76-78.

7. Веремчук О.А. До вибору основних конструктивних параметрів міських автобусів великого класу / О.А. Веремчук // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту i експлуатації автомобілів. Збірник наукових праць. Випуск 15.-Київ, НТУ, ТАУ, 2002–с.43-46.

8. Веремчук О.А. До визначення показників маневреності і стійкості руху 15-м автобусів / О.А. Веремчук // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту i експлуатації автомобілів. Збірник наукових праць. Випуск 17.-Київ, НТУ, ТАУ, 2003–с.17-23.

9. Сахно В.П. До визначення основних компонувальних параметрів п’ятнадцятиметрових автобусів / В.П. Сахно, О.К. Грищук, О.А. Веремчук // Автошляховик України. Окремий випуск. Управління безпекою та якістю транспортних засобів і перевезень. –2003. -С.93-95.

10. Сахно В.П. До визначення параметрів закону управління причіпною ланкою шарнірно-зчленованого автобуса особливо великої місткості / В.П. Сахно, О.А. Веремчук, М.І. Загороднов, В.М. Сондак // Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2003. Окремий випуск №6. С.145-150.

11. Веремчук О.А. До визначення показників повороткості автобуса великого класу / О.А. Веремчук // Вісник Національного транспортного університету. – К., 2003. – Випуск 8. –С.327-337.

12. Сахно В.П. До аналізу стійкості прямолінійного руху зчленованого автобуса / В.П. Сахно, В.В. Вербицький, М.І. Загороднов, О.А. Веремчук // Вестник Донецкого института автомобильного транспорта. –№1.–2004.–с. 7-12.

13. Сахно В.П. Вплив компонувальних параметрів міських автобусів великого класу на показники їх маневреності / В.П. Сахно, О.А. Веремчук, М.І. Загороднов // Вісник НТУ. – К., 2004.– Випуск 9. – С.132-137.

14. Сахно В.П. Нелінійна стійкість і біфуркації в динаміці автомобіля / В.П. Сахно, В.В. Вербицький, Є.Л. Барилович, О.А. Веремчук // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2004.– Випуск 9. – С.264-271.

15. Сахно В.П. До визначення показників маневреності і стійкості автопоїзда з керованим напівпричепом / В.П. Сахно, А.Є. Бондаренко, В.М. Сондак, О.А. Веремчук, В.М. Глінчук // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – 2006, №2-3, С.12-18.

16. Сахно В.П. Дослідження впливу поздовжнього і поперечного нахилів шворнів на стійкість керованих коліс проти коливань / В.П. Сахно, Л.І. Завялова, В.В. Лотиш, О.А. Веремчук, О.А. Енглезі // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2005. – №6 (88). –с.17-23.

17. Сахно В.П. До визначення показників маневреності та стійкості руху автобусів великого класу / В.П. Сахно, О.А. Веремчук, О.В. Григорашенко, О.О. Лагошна // АвтошляховикУкраїни.Вісник ЦНЦ ТАУ.–2007.Окремий випуск№10.С.130-133.

18. Марчук М.М. Експериментальне дослідження показників керованості та стійкості руху автобусів особливо великого класу / М.М. Марчук, О.А. Веремчук // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. –2008. Випуск 2 (42). Частина 1. С.361-367.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины