Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дідик Сергій Сергійович. Новослобідський козацький полк (1753-1764 рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дідик С.С. Новослобідський козацький полк (1753–1764 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2009.

В дисертації проаналізовано місце і роль Новослобідського козацького полку в історичному розвитку Південної України і в планах російського уряду. Надано обґрунтування причинам і передумовам виникнення Новослобідського полку як результату компромісу російського уряду і українського козацько-народного населення. Встановлено види військової служби новослобідського козацтва і ефективність полку у військовому відношенні. Досліджено соціальну структуру і етнічний склад населення полку, з’ясовано майнові права і податкові обов’язки окремих категорій населення полку. Проаналізовано внесок козацтва і населення полку в справу колонізації і освоєння південноукраїнських територій. Розглянуто причини реорганізації формування і з’ясовано подальшу долю козацтва і населення полку.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових виданнях

1. Дідик С.С. Дві моделі колонізації півдня України (з історії Нової Сербії і Новослобідського козацького полку) / С.С. Дідик // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 35–40;

2. Дідик С.С. Розвідувальна діяльність Новослобідського козацького полку в світлі матеріалів канцелярії Новосербського корпусу (1758–1762 рр.) / С.С. Дідик // Наукові записки : Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2006. – Т.13. – С. 129–147;

3. Дідик С.С. Микола Степанович Адабаш – полковник Новослобідського полку (1757–1764 рр.) / С.С. Дідик // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 35–38;

4. Дідик С.С. Промисли та ремесла в Новослобідському козацькому полку (1752–1764) / С.С. Дідик // Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – Вип. 21. – С. 42–47.

Статті у наукових виданнях, матеріали конференцій

5. Дідик С.С. Взаємини Новослобідського козацького полку із Запорозьким козацтвом (1753–1764 роки) / С.С. Дідик // Козацька спадщина : Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва при інституті історії України НАНУ. – Дніпропетровськ : Пороги, 2006. – Вип. 3. – С. 200–204.

6. Дідик С.С. Етнічний склад населення Новослобідського козацького полку / С.С. Дідик // Збірник тез наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 2007 року. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 51–54.

7. Дідик С.С. Зносини адміністрації Нової Сербії і Новослобідського козацького полку з іноземними урядовцями / С.С. Дідик // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей. – Київ : ХІК, Часи козацькі, 2007. – Вип. 16. – С. 269–275.

8. Дідик С.С. Новослобідський козацький полк – суб’єкт колонізації Степової України (1753–1764) / С.С. Дідик // Козацька спадщина : Альманах Інституту суспільних досліджень. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – Вип. 4.– С. 167–172.

9. Дідик С.С. Сільськогосподарські заняття в Новослобідському козацькому полку (1753–1764 рр.) / С.С. Дідик // Питання аграрної історії України та Росії : Матеріали сьомих наукових читаннь, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – С. 56–62.

10. Дідик С.С. Адміністративно-територіальний та військовий устрій Новослобідського козацького полку після реформування 1761 року / С.С. Дідик // Запорозька старовина. – Запоріжжя : ВАТ “Мотор Січ”, 2008. – Вип. 5. – С. 38–44.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины