Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Богачик Тамара Степанівна. Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Богачик Т.С. Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України. – Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича. – Чернівці, 2009.

У дисертації проаналізовано соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток Північної Бессарабії дореформеного періоду (1812-1868 рр.). У праці визначено особливості функціонування виконавчо-управлінських структур регіону. Демографічний розвиток краю та його етноструктура засвідчує, що українське населення було автохтонним і становило значну частину.

Становище аграрного сектора характеризувалося поєднанням феодальних відносин та буржуазних форм ведення господарства. Помітне відставання регіону в економічному розвитку суттєво позначилося на характері торгівлі. Соціальні відносини між основними категоріями населення залишалися суперечливими. Рівень розвитку системи освіти не задовольняв освітні потреби північнобессарабського суспільства.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Богачик Т. Населення Хотинщини в дореформений період (1812- 1868 рр.) / Тамара Богачик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 2. – С. 29-34.

 2. Богачик Т. Аграрний розвиток північнобессарабських земель в дореформений період / Тамара Богачик // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – Т. 7. – С. 105-109.

 3. Богачик Т. Адміністративний устрій та органи управління Північної Бессарабії в дореформений період / Тамара Богачик // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – Вип. 9. – С. 25-30.

 4. Богачик Т. Освіта у Північній Бессарабії в дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – Т. 9. – С. 173-176.

 5. Богачик Т. Функціонування органів судово-поліцейської влади Північної Бессарабії в дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Кам’янець-Подільський, 2007. – Т. 17. – С. 179-185.

 6. Богачик Т. Етнодемографічні зміни на північнобессарабських землях у дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – Т. 10. – С. 206-210.

 7. Богачик Т. Соціально-етнічна структура населення Північної Бессарабії у дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 376-377. – С. 61-66.

 8. Богачик Т. Промисловий розвиток Північної Бессарабії у дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Питання історії України. Збірник наукових праць. – Чернівці: Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 185-189.

 9. Богачик Т. Міське ремесло на Хотинщині в першій половині ХІХ ст. / Тамара Богачик // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Прут, 2004. – Вип. 6. – С. 58-62.

 10. Богачик Т. Розвиток ремісницько-мануфактурного виробництва Північної Бессарабії в дореформений період (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання». – Чернівці: Прут, 2005. – С. 71-79.

 11. Богачик Т. Реорганізація в адміністративно-судовій системі Північної Бессарабії після приєднання її до складу Російської імперії (1812-1868 рр.) / Тамара Богачик // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р., Чернівці. – Т. 1: Історія України. Краєзнавство. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – С. 412-415.

 12. Богачик Т. Відгомін гетеристського повстання 1821 р. в Північній Бессарабії / Тамара Богачик // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Вікно в європейську науку», присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 243-245.

 13. Богачик Т. Архівні джерела з історії Північної Бессарабії першої половини ХІХ століття / Тамара Богачик // Джерела з історії Хотина та Хотинщини: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 12-16.

 14. Богачик Т. Міжетнічні відносини на Хотинщині в першій половині
  ХІХ ст. / Тамара Богачик // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів». – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006. – С. 136-145.

 15. Богачик Т. Соціально-економічні взаємозв’язки Північної Бессарабії та Подільської губернії у першій половині ХІХ ст. / Тамара Богачик // Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання». – Чернівці: Прут, 2008. – С. 22-26.

16. Богачик Т. Історія Північної Бессарабії: посібник для учнів 7-11 кл. / Тамара Богачик. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 108 с.

17. Богачик Т. Оповідання з історії Хотинщини / Тамара Богачик. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 80 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины