Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гамаль Христина Володимирівна. Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гамаль Х. В. Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології». – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2009.

Дисертація присвячена розробленню методів просторового аналізу емісій парникових газів у енергетичному секторі і створенню на їх основі геоінформаційних технологій інвентаризації парникових газів на регіональному рівні.

Розроблено математичні моделі та геоінформаційну технологію просторового аналізу процесів емісії парникових газів від пересувних джерел на рівні елементарних об’єктів, які враховують територіальну специфіку лінійних та площинних джерел емісії в секторах дорожнього, залізничного та позашляхового транспортів. Розроблено математичні моделі та геоінформаційну технологію просторового аналізу процесів емісії парникових газів від стаціонарних джерел у секторах виробництва тепло- та електроенергії, переробки палива, виробництва промислової продукції, видобутку паливних ресурсів, а також у житловому секторі. Розроблені моделі реалізовано в створеній геоінформаційній системі. Проведено числові експерименти з просторової інвентаризації викидів вуглекислого газу, метану та закису азоту в енергетичному секторі областей Західної України. Досліджено загальну невизначеність одержаних результатів та запропоновано методи її зниження.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Marland G. How uncertain are estimates of CO2 emissions? / G. Marland, Kh. Hamal, M. Jonas // Journal of Industrial Ecology. – Yale University, USA, 2009. – Vol. 13. – № 1. P. 4-7.

 2. Hamal Kh. Carbon dioxide emissions inventory with GIS / Kh. Hamal // Artificial Intelligence. – Donetsk, 2008. – № 3. P. 55-62.

 3. Гамаль Х. В. Математичне та програмне забезпечення для просторової інвентаризації парникових газів у транспортному секторі / Х. В. Гамаль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Інформаційні системи та мережі. – № 621. – Львів, 2008. – С. 97-108.

 4. Гамаль Х. В. Математичні моделі та програмні засоби для просторового аналізу емісій парникових газів в енергетичному секторі Івано-Франківської області / Х. В. Гамаль, Н. І. Лапій // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2008. – Вип. 45. – С. 190–197.

 5. Бунь Р. А. Геоінформаційна технологія просторової інвентаризації парникових газів в енергетичній галузі на регіональному рівні / Р. А. Бунь, Х. В. Гамаль // Вісник Східноукраїнського національного університету. – Луганськ, 2008. – №. 1. – С. 25–31.

 6. Бунь Р. А. Математичні моделі для просторової інвентаризації парникових газів в енергетичній галузі Львівщини / Р. А. Бунь, Х. В. Гамаль // Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2007. – Вип. 40. – С. 167–175.

 7. Bun R. Information technology for spatial inventory of greenhouse gases on regional level / R. Bun, Kh. Hamal, M. Gusti, O. Savchyn // Internet in the Information Society: Application of the Information Technologies. – Dbrowa Grnicza, Poland : WSB, 2007. P. 154-163.

 8. Hamal Kh. Preparatory Signal Detection for the EU-27 Member States Under EU Burden Sharing – Advanced Monitoring Including Uncertainty (1990-2005) / Kh. Hamal, M. Jonas. – International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, 2008. – 51 p. – (IR-08-037, IIASA).

 1. Hamal Kh. Preparatory Signal Detection for the EU-25 Member States Under EU Burden Sharing – Advanced Monitoring Including Uncertainty (1990-2004) / Kh. Hamal, M. Jonas. – International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria, 2008. – 47 p. – (IR-08-036, IIASA).

 2. Hamal Kh. GIS based models for greenhouse gas spatial inventory on regional scale : An energy sector / Kh. Hamal, R. Bun // The 6th European Conference on Ecological Modelling. – Trieste, Italy, 2007. – P. 206–207.

 3. Hamal Kh. Spatial modeling of greenhouse gas emissions in energy sector on regional level / Kh. Hamal, R. Bun // Intern. Conf. and Young Scientists School on Computational Information Technologies for Environmental Sciences. – Tomsk, Russia, 2007. – P. 32–33.

 4. Bun R. Spatial GHG inventory on regional level: Accounting for uncertainty / R. Bun, Kh. Hamal, M. Gusti, A. Bun // Proc. of the 2nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories.– Laxenburg, Austria, 2007.– P. 27–32.

 5. Bun R. Spatial inventory of greenhouse gases on regional level / R. Bun, Kh. Hamal, M. Gusti, A. Bun, O. Savchyn // Information Technologies in Environmental Engineering “ITEE 2007” : Third Intern. ICSC Symposium. Oldenburg, Germany : Springer, 2007. P. 271-280.

 6. Bun R. Multilevel model for greenhouse gas inventory and uncertainty analysis concerning the Kyoto Protocol implementation / R. Bun, M. Gusti, A. Bun, Kh. Hamal // Proc. of the Intern. Conf. on Ecological Modelling 2006 in Yamaguchi (ICEM-2006). – Yamaguchi, Japan, 2006. – P. 118–119.

 7. Bun R. Geoinformation technology and greenhouse gas spatial inventory: An analysis of structural changes in energy sector / R. Bun, Kh. Hamal, M. Gusti, A. Bun // Zeszyty Naukowe : Wysza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Przemylu. Nr 1 : Materiay I Midzynar. Sesji Naukowej "rodowisko i Technologie Informatyczne a Zdrowie Czowieka". – Przemyl, Poland, 2008. – S. 14–34.

 8. Bun A. Verification of compliance with GHG emission targets: Annex 1 countries / A. Bun, Kh. Hamal, M. Jonas // Proc. of the 2nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Laxenburg, Austria, 2007. – P. 21–26.

 9. Bun A. Analysis and minimization of uncertainty of results of multilevel greenhouse gases inventory / A. Bun, M. Gusti, Kh. Hamal, R. Bun // Intern. Conf. on Environmental Observations, Modeling and Information Systems “ENVIROMIS’2006”. – Tomsk, Russia, 2006. – P. 45.

 10. Бунь Р. А. Геоінформаційний підхід до інвентаризації парникових газів на Прикарпатті / Р. А. Бунь, Х. В. Гамаль, Н. І. Лапій, В. В. Смейко // Автоматика - 2008 : Доп. XV міжнар. конф. з автоматичного управління. – Ч. 2. – Одеса, 2008. – С. 707–710.

 11. Гамаль Х. Геоінформаційний підхід до інвентаризації парникових газів на Львівщині / Х. Гамаль, Н. Терлецька // Комп’ютерні науки та інженерія : Матеріали 1-ї Міжнар. конф. молодих науковців (CSE-2006). – Львів : НУ «ЛП», 2006. – С. 88–90.

 12. Бунь Р. А. Інформаційна технологія інвентаризації парникових газів на Львівщині: енергетичний сектор та лісове господарство / Р. А. Бунь, Х. В. Гамаль, Н. Р. Терлецька // ХІІІ Міжнар. конф. з автоматичного управління “Автоматика-2006” : Тези доп. – Вінниця, 2006. – С. 317.

 13. Гамаль Х. В. Просторовий підхід до моделювання емісій парникових газів у транспортному секторі / Х. В. Гамаль // Сьома відкрита наук. конф. професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук : тези доп. – Львів : НУ «ЛП», 2008. – С. 37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины