Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бунь Андрій Ростиславович. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бунь А.Р. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 Інформаційні технології.– Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2009.

Дисертацію присвячено розробленню методів та засобів для оцінювання та врахування невизначеностей, що виникають при інвентаризації парникових газів. Розроблено інформаційну технологію для обчислення невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів, реалізовану на основі багаторівневих підходів та методу Монте-Карло, що дало змогу проводити аналіз впливу окремих складових інвентаризаційного процесу, в тому числі в окремих регіонах країни, на загальну невизначеність оцінок викидів парникових газів. Вдосконалено методи для врахування невизначеностей, які завдяки використанню трикутного розподілу дають можливість враховувати несиметричності невизначеностей при аналізі виконання країнами зобов’язань в рамках міжнародних екологічних угод. На основі вдосконалених методів розроблено інформаційну технологію для врахування невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів на національному рівні, що дає змогу досліджувати можливості країн щодо участі у ринку торгівлі квотами.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Бунь А. Методи оцінки невизначеностей та їх використання в інформаційних технологіях інвентаризації парникових газів / А. Бунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – № 616. – С. 137–142.

 2. Бунь А. Р. Геоінформаційні технології формування кадастрів викидів парникових газів в енергетичній галузі / А. Р. Бунь А. Р., М. І. Густі, Л. І. Кужій // Вісник Східноукраїнського національного університету. – Луганськ, 2005. – № 10(92). – C. 88–95.

 3. Бунь А. Р. Математичні моделі для інвентаризації парникових газів з урахуванням невизначеності / А. Р. Бунь // Моделювання та інформаційні технології. – Вип. 41. – 2007. – С. 151–158.

 4. Бунь А. Р. Моделі та алгоритми формування кадастрів викидів парникових газів в енергетичній галузі з врахуванням невизначеностей / А. Р. Бунь, М. І. Густі, Л. І. Кужій // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. – Вип. 28. – Київ, 2005. – С. 89–96.

 5. Кужій Л. І. Автоматизована система розподіленої інвентаризації парникових газів / Л. І. Кужій, М. І. Густі, А. Р. Бунь // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – Т.2, Ч.1. – №4. – С. 22–27.

 6. Bun A. Information technology for verification of GHG emissions’ compliance with emission commitments: comparison of Poland and Ukraine / A. Bun, M. Jonas // Internet in the Information Society: Application of the Information Technologies. – Dbrowa Grnicza: WSB, 2007. – P. 164–170.

 7. Bun R. Spatial GHG inventory: Analysis of uncertainty sources. A case study for Ukraine / R. Bun, M. Gusti, L. Kujii, O. Tokar, Ya. Tsybrivskyy, A. Bun // Water, Air, & Soil Pollution: Focus / Springer Netherlands. – 2007. – V. 7, N. 4-5. – P. 483–494.

 8. Бунь А. Р. Інформаційна система для верифікації виконання зобов’язань щодо емісій парникових газів: порівняння України та країн Європейського Союзу / Бунь А. Р., Йонас М. // Вісник Східноукраїнського національного університету. – Луганськ, 2008. – № 1. – С. 31–37.

 9. Bun R. Computer system for greenhouse gases inventory and analysis: interpretation of inventory results for energy sector / R. Bun, L. Kujii, A. Bun // Information and Telecommunication Systems. – Bielsko-Biaa: Polish Information Processing Society, 2005. – N. 8. – P. 16–31.

 10. Бунь А. Р. Моделі та програмні засоби для аналізу динаміки емісій парникових газів та верифікації виконання зобов’язань / А. Р. Бунь, М. Ю. Лесів // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. – 2008. – Вип. 45. – С. 172–180.

 1. Bun A. The Kyoto Policy Process in Perspective: Long-term Concentration Targets versus Short-term Emission Commitments / Andriy Bun. – International Institute for Applied Systems Analysis, Austria, 2008. – 20 p. – (IR-08-034, IIASA).

 2. Bun A. Preparatory Signal Detection for the EU-15 Member States under EU Burden SharingAdvanced Monitoring Including Uncertainty (1990–2003) / Andriy Bun, Matthias Jonas. – International Institute for Applied Systems Analysis, Austria, 2006. – 36 p. – (IR-06-053, IIASA).

 3. Bun A. Preparatory Signal Detection for the EU-25 Member States under EU Burden SharingAdvanced Monitoring Including Uncertainty (1990–2003) / Andriy Bun, Matthias Jonas. – International Institute for Applied Systems Analysis, Austria, 2006. – 45 p. – (IR-06-054, IIASA)

 4. Bun A. Verification of compliance with GHG emission targets: Annex 1 countries / A. Bun, Kh. Hamal, M. Jonas // Proc. of the 2nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Laxenburg, Austria, 2007. – P. 21–26.

 5. Bun A. Mathematical models for greenhouse gas inventory considering uncertainty / Bun A., Medykovskyy M. // International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT’2007). – Lviv, Ukraine, 2007. – P. 109–111.

 6. Bun A. Russia and Ukraine as potential participants in greenhouse gas market: tendencies and prognosis / Bun A., Jonas M. // Intern. Conf. and Young Scientists School on Computational Information Technologies for Environmental Sciences. – Tomsk, Russia, 2007. – P. 50.

 7. Bun A. Multilevel modeling of greenhouse gas emissions: accounting for uncertaimty / A. Bun, M. Medykovskyy // Proc. of the III Intern. Conf. on Computer Science and Information Technologies "CSIT'2008". – Lviv, 2008. – P. 59–61.

 8. Bun R. Spatial inventory of greenhouse gases on regional level / R. Bun, Kh. Hamal, M. Gusti, A. Bun, O. Savchyn // Information Technologies in Environmental Engineering “ITEE 2007” : Third Intern. ICSC Symposium. Oldenburg, Germany : Springer, 2007. P. 271–280.

 9. Bun R. Multilevel model for greenhouse gas inventory and uncertainty analysis concerning the Kyoto Protocol implementation / R. Bun, M. Gusti, A. Bun, Kh. Hamal // International Conference on Ecological Modelling (ICEM 2006). – Yamaguchi, Japan, 2006. – P. 118–119.

 10. Bun A. Analysis and minimization of uncertainty for results of multilevel greenhouse gases inventory / Bun A., Gusti M., Hamal Kh., Bun R. // International Conference on Environmental Observations, Modeling and Information Systems “ENVIROMIS-2006”. – Tomsk, Russia, 2006. – P. 45.

 11. Bun R. Spatial GHG inventory on regional level: Accounting for uncertainty / R. Bun, Kh. Hamal, M. Gusti, A. Bun // Proc. of the 2nd Intern. Workshop on Uncertainty in Greenhouse Gas Inventories. – Laxenburg, Austria, 2007. – P. 27–32.

 12. Bun R. Geoinformation technology and greenhouse gas spatial inventory: An analysis of structural changes in energy sector / R. Bun, Kh. Hamal, M. Gusti, A. Bun // Zeszyty Naukowe : Wysza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Przemylu. Nr 1 : Materiay I Midzynar. Sesji Naukowej "rodowisko i Technologie Informatyczne a Zdrowie Czowieka". – Przemyl, Poland, 2008. – S. 14–34.

 13. Бунь А. Р. Інформаційні технології верифікації виконання зобов’язань щодо емісії парникових газів з врахуванням невизначеності / Бунь А. Р., Лесів М. Ю. // Автоматика - 2008: Доповіді XV міжнародної конференції з автоматичного управління. – Ч. 2. – Одеса, 2008. – С. 711–714.

 14. Gusti M. Prognosis of a carbon budget and areals of forest ecosystems of the Ukrainian Carpathians under the climate change / M. Gusti, I. Shpakivska, O. Maryskevych, A. Bun // Abstr. of the Intern. Confer. “Climate Changes and their Impact on Boreal and Temperature Forests”. – Ekaterinburg, Russia, 2006. – P. 34.

 15. Бунь А. Моделі інвентаризації парникових газів в Україні з врахуванням невизначеності / А. Бунь // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали 1-ї міжнародної конференції Молодих науковців (CSE-2006). – Львів: НУ „ЛП”, 2006. – С. 85–87.

 16. Бунь Р. А. Комп’ютерна система формування кадастрів викидів парникових газів та оцінки похибок інвентаризацій в енергетичній галузі / Бунь Р. А., Густі М. І., Кужій Л. І., Бунь А. Р. // Матеріали 12 міжнародної конференції з автоматичного управліня. – Т.2. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2005. – С. 202–203.

 17. Бунь А. Аналіз невизначеності інвентаризацій парникових газів в енергетичній галузі з використанням методу Монте-Карло / А. Бунь // 63-тя студентська науково-технічна конференція, Львів, листопад 2005: Збірник тез доп. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2006. – С. 181-182.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины