Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Комарова Людмила Валеріївна. Миротворчі операції міжнародних організацій та участь в них України (1992-2007) : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Комарова Л.В. Миротворчі операції міжнародних організацій та участь в них України (1992-2007) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2009.

Дисертацію присвячено проблемі становлення, розвитку та виявлення особливостей миротворчих операцій міжнародних організацій і участі в них України у 1992-2007 роках. Дослідження цієї теми відповідає сучасним потребам світу у вирішенні проблем стабільності й безпеки. У роботі визначені передумови залучення України до миротворчої діяльності та її роль в цьому процесі.

На основі вивчення великої кількості документальних матеріалів (історіографічних праць і публікацій, міжнародних й українських архівних документів) проведений всебічний комплексний аналіз миротворчої діяльності провідних міжнародних організацій, яким дається повна об’єктивна характеристика й оцінка.

На базі проаналізованих джерел наведені об’єктивні причини характерних змін у розвитку миротворчих операцій, виходячи із хронологічних рамок дослідження в умовах суперечливості й суттєвих геополітичних змін. З’ясовано окремі маловивчені питання, що стосуються запровадження у практику теорії „гуманітарної інтервенції” та спільних зусиль всіх країн світу у справі подолання „гуманітарних катастроф”.

На основі базових засад миротворчих операцій миротворчих операцій 90-тих років ХХ – початку XXI ст. автором запропоновано використання їх досвіду у формуванні галузі безпеки України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Чухно Л.В. Миротворческие операции ООН на Балканах и Украина / Чухно Л.В. // Історичні і політологічні дослідження: Зб. ст./ Гол.ред. П.В.Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2003. – №2. – С.67-71.

  2. Комарова Л.В. Глобальное общество: теория и практика / Комарова Л.В. // Історичні і політологічні дослідження: Зб. ст./ Гол.ред. П.В.Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2004. – №4. – С.242-247.

  3. Комарова Л.В. Участие Украины в миротворческой миссии в Ираке / Комарова Л.В. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – №3. – С.217-226.

  4. Комарова Л.В. Трансформация миротворческой деятельности ООН после окончания "холодной войны" / Комарова Л.В. // Історичні і політологічні дослідження: Зб. ст./ Гол.ред. П.В.Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – №1/2. – С.252-258.

  5. Комарова Л.В. Гуманітарні інтервенції як реалізація миротворчих операцій на межі XX-XXI ст. / Комарова Л.В. // Історичні і політологічні дослідження: Зб. ст./ Гол.ред. П.В.Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – №1/2. – С.145-148.

  6. Комарова Л.В. Миротворчество как проявление самосознания и традиций украинского общества / Комарова Л.В. // Українська народна культура: традиції та сучасність: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ДонДМУ. – Донецьк, 2004 – С.82-83.

  7. Комарова Л.В. Миротворческие операции и медицинская помощь населению / Комарова Л.В. // Медицина і мистецтво: духовна єдність та історичні зв’язки: матеріали Міжнар. наук. конф. студ. і молодих вчених ДонДМУ. – Донецьк, 2004. – С.97-83.

  8. Комарова Л.В. Миротворча діяльність європейських регіональних організацій / Комарова Л.В. // Праці наукової конференції ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи за період 2003/2004 рр. – Донецьк, 2005. – С. 173-175.

  9. Комарова Л. В. Проблема миротворчества и Украина / Комарова Л.В. // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: матеріали ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 трав. 2006 р. – Донецьк, 2006. – С.118-120.

  10. Комарова Л.В. Формування передумов участі миротворчих сил України в миротворчих операціях / Комарова Л.В. // Шевченківська весна: матеріали Шостої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, (20-21 березня). Історія. – К., 2008 – Ч.2. – Т.1. – С.191-193.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины