Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Голубінка Юлія Ігорівна. Визначення елементів гравітаційного поля Землі комбінованим методом : Дис... канд. наук: 05.24.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Голубінка Ю.І. Визначення елементів гравітаційного поля Землі комбінованим методом.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

Дисертацію присвячено розробці теоретично обгрунтованої нової методики визначення висот квазігеоїда і гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній, у якій вплив поля аномалій сили ваги центральної і близьких зон враховують за інтегральними формулами з використанням детальної гравіметричної інформації і цифрового поля аномалій сили ваги, а вплив далеких зон – за параметрами глобальних моделей гравітаційного поля Землі. Для апробації методики було виконано обчислення вказаних характеристик гравітаційного поля для території Австрії та Польщі і при цьому обґрунтовано вибір радіуса числового інтегрування. На основі теоретичних і експериментальних досліджень в рамках запропонованої методики доведено, що при числовому інтегруванні можна використовувати різнорідні вихідні дані, тобто комплексно опрацьовувати “чисті” і “змішані” аномалії сили ваги.

Узагальнюючи результати виконаних досліджень, можна зробити такі висновки:

  1. Розроблено рекурсивну процедуру для розв’язування задачі Неймана послідовними наближеннями шляхом аналітичного продовження потенціалу і досліджено вплив поправкових членів у формулах Коха і перетворених формулах Венінг-Мейнеса для рівнинного і гірського районів та доведено, що на висоти квазігеоїда і гравіметричні складові відхилень прямовисних ліній , впливає тільки перший поправковий член і тільки в гірському районі (зона до 10).

  2. Теоретично обґрунтовано та розроблено методику обчислення висот квазігеоїда та гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній комбінованим методом, в якому вплив поля аномалій сили ваги центральної і близьких зон враховують за інтегральними формулами з використанням детальної гравіметричної інформації і цифрового поля аномалій сили ваги, а вплив далеких зон – за параметрами глобальних моделей гравітаційного поля Землі.

  3. Методику числового інтегрування апробовано для території Австрії та Польщі. Порівняльний аналіз висот квазігеоїда, виконаний для контрольних точок європейської мережі EUVN з використанням запропонованої нами методики, дав можливість обчислити ці висоти з точністю до ± 10 см. Зіставивши результати обчислень гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній з незалежними даними, отримано розходження в межах до 0,3, а середнє відхилення – 0,1 для рівнинної місцевості; розходження для окремих пунктів гірської місцевості (висоти понад 2,5 км) можуть досягати 1,4, середнє відхилення становить 0,5.

  4. Експериментально встановлено, що для підвищення точності визначення висот квазігеоїда і гравіметричних складових відхилень прямовисних ліній необхідно збільшити радіус інтегрування до 2. За результатами обчислень встановлено, що при =2 приблизно в два рази зменшились розходження між характеристиками гравітаційного поля отриманими числовим інтегруванням і контрольними точками.

  5. Встановлено, що при числовому інтегруванні в одному процесі обчислень можна використовувати різнорідні вихідні дані, тобто комплексно використовувати “чисті” і “змішані” аномалії сили ваги.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових і періодичних наукових виданнях, збірниках наукових праць, матеріалів і тез Міжнародних конференцій:


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины