Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Серпутько Алла Юріївна. Сучасна українська та російська історіографія причин та наслідків голодомору в УРСР 1932-1933 років : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Серпутько А.Ю. Сучасна українська та російська історіографія причин та наслідків голодомору в УРСР 1932-1933 років. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009.

У дисертації вперше здійснено комплексний аналіз сучасної української та російської історіографії з проблем голодомору 1932-1933 рр. в УРСР.

На основі міждисциплінарного підходу проаналізовано висвітлення питання голодомору 1932-1933 рр. в УРСР у сучасній українській та російській історичній літературі. Досліджено дискусійні питання, зокрема розуміння російською та українською історіографією причин та наслідків голодомору 1932-1933 рр. Проведено класифікацію історіографічних джерел за темою. Визначено чинники, які впливали на розвиток наукових знань про голодомор 1932-1933 рр. в УРСР. Застосовуючи сучасні методи дослідження, проаналізовано українську та російську історіографію голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Прослідковано процес формування історично-наукових поглядів на причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр. в УРСР, виявлено і вивчено фактори, які впливають на формування сучасної української та російської історичної думки.

Окреслено перспективні аспекти проблеми: ідеологічні суперечності у поглядах українських та російських істориків стосовно причин та наслідків голодомору; вивчення голодомору в контексті національної політики радянської держави тощо.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Історіографія голодомору 1932-1933 років в Україні // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 13. – С. 405-409.

  1. Українська трагедія 1932-1933 років в зарубіжній історіографії // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип. 15. – С. 159-162.

  2. Висвітлення теми голодомору 1932-1933 років у збірниках спогадів та документів // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип. 17. – С. 165-170.

  3. Демографічні наслідки голодомору 1932-1933 років: історіографія // Часопис української історії: Збірник наукових статей. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 76-78.

  4. Голодомор 1932-1933років: сучасна історіографія // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Вип. 18. – С. 234-238.

  5. Від Переяславської угоди 1654 року до трагічних подій 1932-1933 років в Україні // Переяславська рада 1654 року: історичне значення та політичні наслідки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Переяслав-Хмельницький, 2004. – С. 268-271.

  6. Голодомор 1932-1933 років: сучасна історіографія // Матеріали 1-шої Всеукраїнська науково-практична конференції студентів та молодих науковців. – Рівне, 2006. – С. 201-205.

  7. Формування поглядів на проблемні питання в історії України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Х., 2005. – С. 230-232.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины