Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гришкова Віталіна Сергіївна. Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника : Дис... канд. наук: 03.00.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гришкова В.С. Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено ідентифікації та характеристиці маркера раку яєчника, що розпізнається моноклональними антитілами МХ35. Вперше методом скринінгу кДНК-бібліотеки клітин карциноми яєчника лінії OVCAR-3 антитілами МХ35 показано, що антиген МХ35, який продукується на високому рівні в пухлинах яєчника, є транспортером неорганічного фосфату NaPi2b. Отримано моноклональні антитіла проти транспортера NaPi2b (188-361 а.к.) людини. Визначено ділянку, в межах якої знаходиться епітоп МХ35. Досліджено експресію гена фосфатного транспортера NaPi2b на рівні білка в різних гістологічних варіантах епітеліального раку яєчника та показано надекспресію NaPi2b у високодиференційованих папілярних серозних та ендометріоїдних пухлинах. Виявлено, що транспортер NaPi2b продукується в епітелії фаллопієвих труб та ендометрії, в які здатен диференціюватися поверхневий епітелій яєчника при папілярних серозних та ендометріоїдних пухлинах яєчника, відповідно. Висловлено припущення, що NaPi2b може бути маркером диференціювання поверхневого епітелію яєчника при канцерогенезі.

Встановлено ідентичність маркера раку яєчника МХ35 та Na-залежного фосфатного транспортера NaPi2b. Виявлено диференційну експресію транспортера NaPi2b у різних гістологічних варіантах епітеліальних пухлин яєчника.

1. Методом скринування кДНК-бібліотеки клітин карциноми яєчника OVCAR-3 антитілами МХ35 виявлено позитивний клон, кДНК якого кодує фосфатний транспортер NaPi2b, що має біохімічні характеристики антигену МХ35.

2. Ідентичність антигену МХ35 та транспортера NaPi2b підтверджено: а) Вестерн-блот аналізом рекомбінантного NaPi2b, синтезованого в клітинах бактерій, комах та ссавців, антитілами МХ35; б) імуногістохімічним аналізом пухлин яєчника з використанням антитіл МХ35, виснажених рекомбінантним білком NaPi2b.

3. Отримано та охарактеризовано специфічність моноклональних антитіл проти рекомбінантного Na-залежного фосфатного транспортеру NaPi2b людини.

4. Встановлено, що ділянка транспортера з 311 по 340 амінокислотні залишки містить епітоп, який розпізнають антитіла МХ35 та нові антитіла проти NaPi2b.

5. Вперше досліджено експресію гена SLC34A2 на білковому рівні при різних гістологічних варіантах раку яєчника та показано підвищення рівня його експресії у високодиференційованих папілярних серозних та ендометріоїдних пухлинах.

6. Вперше показано, що ген фосфатного транспортера NaPi2b експресується на рівні білка в епітелії фаллопієвих труб та ендометрії, проте NaPi2b не детектовано в епітелії шийки матки. Висунуто припущення, що фосфатний транспортер NaPi2b може бути маркером диференціювання поверхневого епітелію яєчника при канцерогенезі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Identification of phosphate transporter Napi2b as MX35 cancer antigen by modified SEREX approach / R. G Kiyamova, V. S.Gryshkova, V. S.Usenko, Y. S. Khozaenko, V. A. Gurtovyy, G.Ritter, L.Old, I. T. Gout, V. V. Filonenko // Біополімери та клітина. – 2008. - Т. 24, № 3. – С. 218 - 224. Особистий внесок здобувача – перевірено взаємодію антитіл МХ35 та рекомбінантного NaPi2b; антитіла МХ35 виснажено рекомбінантним NaPi2b.

 2. Development of monoclonal antibodies specific for the human sodium-dependent phosphate cotransporter NaPi2b / R. G. Kiyamova, V. S. Gryshkova, G. V. Ovcharenko, D. S. Lituyev, S. S. Malyuchik, V. S. Usenko, Y. S. Khozhayenko, V. A. Gurtovyy, B.W.T. Yin, G. Ritter, L. Old, V. V. Filonenko, I. T. Gout // Hybridoma. – 2008. – Vol. 27, № 4.- P. 277-284. Особистий внесок здобувача – отримано афінно очищені антитіла проти NaPi2b та перевірено їх здатність розпізнавати ендогенний NaPi2b методами Вестерн-блоттингу та імунопреципітації; визначено ділянку NaPi2b, що містить епітоп, який розпізнається антитілами проти NaPi2b.

 3. Study of phosphate transporter NaPi2b expression in different hystotypes of epithelial ovarian cancer / V. Gryshkova, I. Goncharuk, V. Gurtovyy, Yu. Khozhayenko, S. Nespryadko, L. Vorobjova, V. Usenko, I. Gout, V. Filonenko, R. G. Kiyamova // Experimental oncology. – 2009. – Vol. 31, № 1. – P. 37-43. Особистий внесок здобувача – виділено тотальну РНК із зразків пухлин яєчника; зразки пухлин яєчника проаналізовано на вміст NaPi2b методом ЗТ-ПЛР та Вестерн-блоттингу. Підготовка статті до друку.

 4. Creation of cellular models for the analysis of sodium-dependent phosphate transporter NaPi2b, a potential marker for ovarian cancer / V. S. Gryshkova, D. S. Lituyev, V.V. Filonenko, R. G. Kiyamova // Biopolymers and Cell. – 2009. – Vol. 25, № 2. – P. 95-101. Особистий внесок здобувача – створено стабільні клітинні ліній, що експресують дикий тип та мутантні форми транспортера NaPi2b; перевірено експресію NaPi2b в стабільних клітинних лініях антитілами проти NaPi2b методом Вестерн-блоттингу. Підготовка статті до друку.

 5. Monoclonal antibody MX35 detects the membrane transporter NaPi2b (SLC34A2)

in human carcinomas; a new target for cancer immunotherapy / B.Yin, R.Kiyamova, R. Chua, O. Caballero, I. Gout, V. Gryshkova, N. Bhaskaran, S. Souchelnytskyi, U. Hellman, V. Filonenko, A. Jungbluth, K. Odunsi, K. Lloyd, L. Old, G. Ritter // Cancer Immunity. - 2008. - [serial online]; 8:3. URL:. Особистий внесок здобувача - клоновано та експресовано в бактеріях рекомбінантний NaPi2b, визначено ділянку NaPi2b, в межах якої знаходиться епітоп МХ35.

 1. Revealing of the potential tumor marker SLC34A2 by screening of drug resistant ovarian carcinoma cell line OVCAR-3 / V. S. Gryshkova, I. T. Gout, V.V. Filonenko, R. G. Kyyamova // Drug Resistance Conference: Oncology (special issue, ISSN 0204-3564), (Kyiv, 2-3 nov. 2006). – Kyiv. - 2006. - P.73. Особистий внесок здобувача – проведено аналіз рекомбінантних білків NaPi2b антитілами МХ35 методом Вестерн-блоттингу, антитіла МХ35 виснажено рекомбінантним білком NaPi2b.

 2. Identification of MX35/Napillb antigen as a potential marker of ovarian cancer / V.S. Gryshkova, S. S. Malyuchik, D.S. Lituev, V.V. Filonenko, R. G. Kyyamova // International Scientific Conference for students and PhD-students: Abstract Book, (L`viv, 23-27 apr. 2007). – L`viv. - 2007. - P.407. Особистий внесок здобувача – проведено аналіз рекомбінантних білків NaPi2b антитілами МХ35 методом Вестерн-блоттингу.

 3. Epitope definition for monoclonal antibody against sodium-phosphate cotransporter NaPi2b / V.S. Gryshkova, S. S. Malyuchik, V. V. Filonenko, R. G. Kyyamova // 2nd Ukrainian Congress for cell Biology: Abstract Book, (Kyiv, 23-26 oct. 2007). – Kyiv. – 2007. - P. 117. Особистий внесок здобувача – клонування, експресія та очистка рекомбінантних фрагментів NaPi2b та їх Вестерн-блот аналіз антитілами проти NaPi2b.

 4. Generation and characterization of monoclonal antibodies against phosphate cotransporter NaPiIІb / V. S. Gryshkova, G.V.Ovcharenko, S.S. Maluchik, D.S. Lituev, V.V. Filonenko, R.G. Kiyamova // Conference for Students, PhD-students and young scientists: Biopolimers and Cells, (Kyiv, 13-15 may, 2007). – Kyiv. - 2007. – Vol. 23, № 4. - P. – 272. Особистий внесок здобувача - отримано афінно очищені антитіла проти NaPi2b та перевірено їх здатність розпізнавати ендогенний білок у Вестерн блоті, імунопреципітації, визначено ділянку NaPi2b, що містить епітоп, який розпізнається антитілами протии NaPi2b.

 5. The sodium-dependent phosphate transporter NaPi2b (SLC34A2) is a new target antigen in ovarian carcinoma and is recognized by the anti-cancer antibody MX35 / R. G. Kiyamova, V. S. Gryshkova 20th Meeting of the European Assotiation for Cancer Research: European Journal of Cancer, (Lyon, 2-5 July, 2008). – Lyon. - 2008. – Vol. 6, № 9. - P. 153-154. Особистий внесок здобувача - клоновано та експресовано в бактеріях фрагменти позаклітинного домену NaPi2b, визначено ділянку позаклітинного домену, в межах якої знаходиться епітоп МХ35.

 6. The model for the investigation of novel ovarian cancer marker – sodium-depenent cotransporter NaPi2b // V.S. Gryshkova, D. S. Lituev, V. V. Filonenko, R. G. Kiyamova // Conference for young scientists: Biopolymers and Cell, (Kyiv, 19-20 may, 2008). – Kyiv. - 2008. - Vol. 25, № 5. – P. 355. Особистий внесок

здобувача - створено стабільні клітинні ліній, що експресують дикий тип та мутантні форми транспортера NaPi2b, перевірено експресію NaPi2b в стабільних клітинних лініях методом Вестерн-блоттингу антитілами NaPi2b.

 1. Establishing of cellular model for the analysis of the sodium-dependent phosphate transporter NaPi2b, a potential marker for ovarian cancer / V. S. Gryshkova, D.S. Lituyev, V. V. Filonenko, R. G. Kyyamova // Bridges in Life Sciences, Annual Scientific Review: Abstract Book, (Zagreb, 3-5 oct. 2008). – Zagreb. - 2008. – P. – 83. Особистий внесок здобувача - створено стабільні клітинні ліній, що експресують дикий тип та мутантні форми транспортера NaPi2b, перевірено експресію NaPi2b в стабільних клітинних лініях антитілами NaPi2b методом Вестерн-блоттингу.

 2. Expression of phosphate transporter NaPi2b in different histological types of epithelial ovarian cancer / V. S. Gryshkova, I. V. Goncharuk, V. A. Gurtovyy, Y. S. Khozhayenko, V. V. Filonenko, R. G. Kiyamova // Bridges in Life Sciences, Annual Scientific Review: Abstract Book, (Debrecen, 2-5 apr. 2009). – Debrecen. - 2009. – P. – 153. Особистий внесок здобувача – виділено тотальну РНК із зразків пухлин яєчника; зразки пухлин яєчиника проаналізовано на предмет вмісту NaPi2b методоми ЗТ-ПЛР та Вестерн- блоттингу.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины