Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Рейда Роман Миколайович. "Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор`я : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Рейда Р. М. „Готські” війни та античні держави Північного Надчорномор`я. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

У дисертації розглядаються події „готських” війн (232 – 270 рр. н.е.) на території Північного Надчорномор`я. Основна увага приділяється питанню контактів між народами з різним суспільно-економічним та політичним рівнем розвитку: варварського населення Південно-Східної Європи з античними центрами Північного Надчорномор`я під час „готських” війн. Простежено характер контактів між варварами та античним населенням регіону напередодні походів. Розглянуто рівень суспільно-політичного розвитку варварського населення Південно-Східної Європи, детермінований його суспільно-економічним розвитком. Виділено три основні райони на території Північного Надчорномор`я, контакти яких з варварами-учасниками „готських” війн, внаслідок особливостей свого історичного розвитку, мали своєрідні риси та наслідки. З урахуванням цих особливостей запропоновано оригінальний хронологічний поділ „готських” війн на території регіону на два періоди: перший – 232 – середина 250 рр. н.е.; другий – середина 250-х рр. н.е. – 270 р. н.е. Визнано вирішальну роль варварських коаліцій у їх взаємовідносинах з античними центрами Північного Надчорномор`я під час „готських” війн.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины