Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лукащук Галина Богданівна. Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Ґорґан : Дис... канд. наук: 06.03.03 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лукащук Г.Б. Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Ґорґан. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2009.

Досліджено та узагальнено ландшафтно-екологічні особливості зрубів Ґорґан, розглянуто особливості формування рослинного вкриття зрубів, а також динамічні особливості зміни рослинності у різних ландшафтно-едафічних умовах. Формування, ріст та розвиток молодого покоління лісу визначається еколого-біологічними особливостями впливу особин деревних порід, їх специфічної взаємодії із трав'янисто-чагарниковим вкриттям, яке виконує важливу функцію природного добору найстійкіших і найбільш конкурентоспроможних молодих особин деревних видів. Природне відновлення лісового рослинного вкриття, з теоретичної точки зору, описано як вторинну сукцесію, що представлена серією послідовних стадій перехідних рослинних угруповань. Перехідні рослинні угруповання на різних стадіях відрізняються за структурою біоморф, видовим складом та ценотичною асоційованістю. Виявлено, що формування рослинності зрубів має істотні едафічні особливості, які, зокрема, залежать від характеру оголеного геологічного субстрату.

Основні положення дисертаційної роботи можуть слугувати методичною основою для прогнозування напрямів формування дифузної трав’янисто-чагарникової рослинності та майбутніх молодих деревостанів на зрубах, а також обґрунтування доцільності лісогосподарських заходів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях:

  1. Лукащук Г.Б. Вторинні сукцесії рослинності на зрубах в умовах Карпат / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 1999.– Вип. 9.12. – С. 197-200.

  2. Лукащук Г.Б. Флористичне різноманіття зрубів Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С. 78-81.

  3. Лукащук Г.Б. Лісовідновні процеси на зрубах Ґорґан / Г.Б Лукащук // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 2003. – Вип. 13.3.– С. 240-245.

  4. Лукащук Г.Б. Рослинність зрубів Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С. 48-51.

  5. Лукащук Г.Б. Біоморфологічна структура флори зрубів Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2006. – Вип. 16.7. – С. 55-57.

  6. Лукащук Г.Б. Географічна структура флористичних елементів зрубів Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2007. – Вип. 17.4. – С. 39-44.

  7. Лукащук Г.Б. Популяційна стратегія видів та її вплив на формування рослинних угруповань на зрубах Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2007. – Вип. 17.7. – С. 76-81.

  8. Лукащук Г.Б. Напрями формування майбутнього деревостану із ювенільного потомства в різних типах лісу на зрубах Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2008. – Вип. 18.6. – С. 47-51.

Публікації в інших виданнях:

  1. Лукащук Г.Б. Сукцесійні зміни після суцільних рубань в лісах Ґроґан / Г.Б. Лукащук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Лісівництво в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства". – Львів, 20-23 вересня 2006. – С. 25-26.

  2. Лукащук Г.Б. Лісозбереження як складова фізичної та економічної безпеки України / Г.Б. Лукащук // Ґілея. Науковий вісник НПУ ім. Драгоманова. – К., – 2008. – Вип. 15. – С. 382-383.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины