Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мох'д А Тх Маджалі. Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі. : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мох’д А. Тх. Маджалі. Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 – геофізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

У дисертації наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень, метою яких є розробка раціонального застосування методу ПІЕМПЗ при розв’язанні геологічних задач, у тому числі в складі комплексу геофізичних методів, з локалізації зон напружено-деформованого стану гірських порід.

Отримало подальший розвиток теоретичні і прикладні передумови застосування методу ПІЕМПЗ під час досліджень природно-техногенних систем з метою локалізації та пояснення природи розривних порушень техногенного і природного походження на основі досвіду застосування методу ПІЕМПЗ на конкретних будівельних майданчиках в Краматорську, Харкові та Криму.

Запропоновано новий підхід щодо вивчення анізотропного стану гірських порід навколо імпульсного джерела сейсмічних коливань. Визначено принципи і поетапність постійно-діючого моніторингу із застосуванням методу ПІЕМПЗ на потенційно небезпечних у геологічному відношенні територіях (на прикладі ділянок трансмагістральних газопроводів). Для тривимірного картування напружено-деформованого стану ґрунтового масиву при дослідженні небезпечних інженерно-геологічних територій необхідно використовувати комплекс геофізичних методів, що включає ПІЕМПЗ, електрометрію і сейсмометрію. Вдосконалено науково-методичні основи оцінки напружено-деформованого стану природно-техногенних систем на основі досвіду застосування методу ПІЕМПЗ на конкретних будівельних майданчиках у Краматорську, Харкові і Криму.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Мох’д А. Тх. Маджали. Оценка напряженного состояния оползневого склона методом ЕИЭМПЗ на территории п. Октябрьский в г. Краматорске // Вестник национального горного университета. – 2008. – № 1. – С. 56–59.

 2. Мох’д А. Тх. Маджали. Оценка напряженного состояния подпорной стены в основании оползневого склона геофизическими методами на территории ХПУ в г. Харькове // Вестник национального горного университета. – 2008. –
  № 2. – С. 56–58.

 3. Мох’д А. Тх. Маджали. О Возможности Применения Метода Импульсного Электромагнитного Поля Земли В Области Инженерно- Геологических Изысканий // Вестник национального горного университета. – 2008. – № 11. – С. 65–68.

 4. Чомко Д. Ф. Эффективность метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли в области инженерно-геологических изысканий / Д. Ф. Чомко, О. А. Крамаренко, Мох’д А. Тх. Маджали // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 5. – С. 43–45.

 5. Мох’д А. Тх. Маджали. Эффективность метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли в области инженерно-геологических изысканий / Мох’д А. Тх. Маджали, И. К. Решетов, О. А. Крамаренко // Современный научный вестник. Серия "Техника. Математика". – 2007. – № 9
  (17). – С. 18–22.

 6. Kramarenko O. A. Study of landslip processes method of observation of earth’s natural pulsing electromagnetic field (ENPEMF) / O. A. Kramarenko, I. K. Rechetov, Moh’d. A. Th. Majali // Arabian journal for science and engineering. Section A: Sciences. – 2006. – P. 241–243.

 7. Kramarenko O. A. On the possibility of using the method of earth’s natural pulsing electronagnetic field (ENPEMF) in the domain of engineering pioneering / O. A. Kramarenko, I. K. Rechetov, Moh’d. A. Th. Majali. // Jordanian geologists journal. – 2006. – N 2. – P. 24–25.

 8. Мох’д А. Тх. Маджали. Оценка напряженно-деформированного состояния пород в подземных выработках // Матеріали V міжнар. наук.-практ. Конф. "Динаміка наукових досліджень – 2006" (17–28 лип. 2006 р.). –Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 6. – С. 71–73.

 9. Чомко Д. Ф. Эффективность метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли в области инженерно-геологических изысканий / Д. Ф. Чомко, О. А. Крамаренко, Мох’д А. Тх. Маджали // Матеріали Всеукр. наук. конф. "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" (21–24 верес. 2006 р.). – К., 2006. – С. 149.

 10. Мох’д А. Тх. Маджали. Изучение разрывных нарушений и контактов горных пород с помощью метода естественного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. "Передові наукові розробки – 2006" (1–15 верес. 2006 р.). –Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 9. – С. 31–34.

 11. Мох’д А. Тх. Маджали. Оценка напряженного состояния подпорной стены в основании оползневого склона методом ЕИЭМПЗ на территории ХПУ в г. Харькове // Materialy VI Mezinarodni vedecko-prakticra konference "Nastoleni moderni vedy – 2007" (1–15 zari 2007 roku). – Praha : Pudlishihg House "Education and Science"s.r.o., 2007. – P. 44–46.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины