Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гупало Олег Семенович. Підвищення радіаційної якості будівництва житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гупало О.С. Підвищення радіаційної якості будівництва житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпропетровськ, 2009.

Дисертаційна робота спрямована на підвищення радіаційної якості будівництва житлових будинків з урахуванням інноваційних напрямків виробництва.

Розроблена модель управління радіаційною якістю будівель на стадії проектування, яка базується на системотехнічному аналізі будівельного виробництва, як складній багато етапній системі з урахуванням інноваційних напрямків і потребує знання априорної інформації про іонізуючі джерела і захисні заходи з визначенням управлінських сигналів, що дозволяють регулювати соціально-економічні показники радіаційної якості житлового будівництва.

В роботі розроблена методика, яка застосовується для оцінки соціально-економічних показників радіаційної якості для основних напрямків житлового будівництва з урахуванням вимог інноваційних напрямків виробництва.

1. Проведений аналіз забезпечення радіаційної якості при будівництві й реконструкції житлових будинків показав, що діюча система управління якістю будівельного виробництва в Україні не повною мірою відповідає вимогам сучасної концепції радіаційного захисту людини. Це обумовлено тим, що:

- не охоплені безпосереднім контролем джерела радононадходження в повітря приміщень будинку;

- не визначений об'єм необхідної вихідної інформації про параметри забезпечення радіаційної безпеки при закладанні радіаційної якості будинків.

2. Проведено аналіз інноваційних напрямків будівельного виробництва, які виявили наступні особливості сучасного житлового будівництва:

- змінилося відношення споживачів до комфортності житла, у тому числі й до радіаційної якості;

- підвищились вимоги до теплозбереження огороджуючих конструкцій будинків;

- специфіка вибору конструктивних рішень житлових будинків в умовах обмежених можливостей земельних ділянок у межах міст і значимості радононадходження із ґрунту.

3. Визначено об'єм вихідної інформації про параметри будівельного виробництва й шляхи її одержання для виконання систем радіаційного контролю й функції управління радіаційною якістю житлового будівництва.

4. Розроблено структурну модель по забезпеченню радіаційної якості житлових будинків, що проектуються і яка відповідає інноваційним напрямкам житлового будівництва та вимогам НРБУ-97.

5. На базі розробленої структурної моделі системи управління радіаційним контролем виконана оцінка радіаційної якості будинків житлового фонду м. Дніпропетровська. Отримані результати підтверджують закономірний розподіл якості по поверхах будинків (внесок у Неф становлять 60% від Н до 40% від Н ; величина Н на 75% залежить від радононадходження із ґрунту і ін.).

6. Уперше встановлені закономірності впливу конструктивних і планувальних рішень сучасного житлового будівництва на радіаційну безпеку з урахуванням застосування теплозберігаючих матеріалів і конструкцій, як одному з інноваційних напрямків. Порівняльний аналіз якості реконструкції п'ятиповерхових житлових будинків різними методами показав, що найбільш ефективним є комбінований, тому, що він забезпечує високий рівень комфортності, у тому числі і радіаційній безпеці в тій частині будинку, яка надбудовується.

7. Виявлено закономірність зміни ефективної питомої активності радіонуклідів і швидкості ексхаляції радону від кількості шарів панелей огороджуючих конструкцій з керамзито- і газобетону. Аналіз радіаційних параметрів будівельних матеріалів, які застосовуються як огороджуючі конструкції при реконструкції п'ятиповерхових житлових будинків, і відповідають вимогам по теплозбереженню, показав перевагу застосування виробів із газобетону (величини іонізуючих випромінювань в 2-3 рази менше).

8. Розглянуто методи забезпечення радіаційної якості багатоповерхових житлових будинків з урахуванням інноваційних напрямків будівництва і застосування захисних заходів архітектурно-конструктивної групи, що дозволяють на 20-35 % підвищити рівень його якості.

9. Визначено шляхи забезпечення радіаційної якості при проектуванні й будівництві малоповерхових житлових будинків з урахуванням особливостей їхніх конструктивних рішень, значимості радононадходження із ґрунту під будинком, а також підвищених вимог замовника до комфортності житла.

10. У результаті оцінки економіко-соціальних показників радіаційної якості, а саме терміну окупності витрат tокуп, і коефіцієнта економічного виграшу Квигр для сучасних напрямків житлового будівництва (зведення малоповерхових і багатоповерхових будинків, реконструкція п'ятиповерхових будинків 60-80 років забудови) встановлено, що при будівництві багатоповерхових будинків (tокуп=10-15років, Квигр. =3-7), для малоповерхових будинків (tокуп=20-30 років, Квигр. = 1-2), а при реконструкції у варіанті розширення корпусу п'ятиповерхового будинку з багатоповерховою надбудовою (tокуп= 3-7років, Квигр. = 4-6).

11. Розроблено методику забезпечення радіаційної якості житлових будинків при проектуванні і будівництві, яка впроваджена на ряді підприємств будівельного комплексу м. Дніпропетровська і дозволила одержати соціальний і економічний ефект у розмірі біля 50 тис. грн.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины