Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Месіч Тетяна Іллівна. Політичне, соціально-економічне та культурне становище німців Поволжя та Донбасу (1917-1929 рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Месіч Т.І. Політичне, соціально-економічне та культурне становище німців Поволжя та Донбасу (1917-1929 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Донецький національний університет, Донецьк, 2009.

Дисертація є комплексним історичним дослідженням розвитку німецького населення Донбасу та Поволжя у 1917-1929 рр. У ній проаналізовано динаміку чисельності та з’ясовано особливості розміщення німців у двох регіонах, а також зміни, які відбувались у їх соціальному складі, політичному, культурному та релігійному становищі. Автор досліджує історію створення німецьких національних адміністративно-територіальних одиниць, визначає особливості цього процесу та труднощі, які виникали під час його здійснення. У роботі розглянуто політико-правовий статус німців Донбасу та Поволжя, показано рівень задоволення їх національно-культурних потреб. Автор доводить значний внесок німців у розвиток двох регіонів, які різняться між собою адміністративно-територіальним оформленням, але об’єднуються загальними політичними, економічними та духовними реаліями радянської країни.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Месіч Т.І. Проблеми вивчення національної політики ВКП (б) у 20-30-і рр. XX ст.: нове бачення / Т.І.Месіч // Історичні та політологічні дослідження: Науковий журнал / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – №2(14). – С.271-276.

 2. Месич Т.И. Сравнительный анализ социально-экономического положения Молочанских и Хортицких колоний (1914-1929 гг.) / Т.И.Месич // Історичні та політологічні дослідження: Науковий журнал / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – №1(19). – С.29-35.

 3. Месіч Т.І. Порівняльний аналіз основних тенденцій політичного, соціально-економічного та культурного розвитку німців Донбасу та АРСР НП у 1917-1929 рр. / Т.І.Месіч // Новые страницы истории Донбасса / под. ред. З.Г.Лихолобовой. – Донецк: ДонНУ, 2009. – №16. – С.130-141.

 4. Месіч Т.І. Чисельність та розміщення німецького населення Донбасу та Поволжя у 20-ті роки ХХ ст.: порівняльний аналіз // Наука. Релігія. Суспільство. Науковий журнал. – Донецьк. – №1. – 2009. – С.25-32.

 5. Месіч Т.І. Німці Донбасу та Поволжя у світлі перетворень радянської влади (20-ті роки ХХ ст.) / Т.І.Месіч // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – №1. – 2009. – С.74-79.

 6. Месіч Т.І., Бредіхин А.В. Аналіз бібліографічних джерел німецької історії на теренах України у міжвоєнний період (1917-1941 рр.) / Т.І.Месіч, А.В.Бредіхин // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – №2. – 2009. – С.74-78.

 7. Месич Т.И. Ленинская модель построения многонационального государства: новое видение / Т.И.Месич // Історичні і політологічні дослідження: Науковий журнал / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк: ДонНУ, 1999. – №1. – С.200-204.

 8. Месич Т.И. Трансформация национальной идеи и немецкая диаспора в Украине / Т.И.Месич // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура. – Донецк: Чайка, 2000. – С.86-96.

 9. Месіч Т.І. Культурне становище німців Донбасу та Поволжя у 20-ті роки ХХ ст. / Т.І.Месіч // Етнічна спільнота України: історія, сучасність, майбутнє: Зб. ст. / Під ред. О.А. Дингеса, С.Ю. Кузнецової. – Донецьк: Апекс, 2006. – С. 255–271.

 10. Месіч Т.І. Аналіз політичного та соціально-культурного становища німецького селянства Сталінського округу у др. пол. 20-х років ХХ ст. / Т.І.Месіч // Етнічна спільнота України: історія, сучасність, майбутнє: Зб. ст. / під ред. О.А.Дингеса, С.Ю.Кузнецової. – Донецьк: Апекс, 2006. – С.271-284.

 11. Месіч Т.І. Архівні матеріали, як джерело вивчення соціально-економічної, культурної та політичної історії німців Донбасу та Поволжя у 20-ті роки ХХ ст. / Т.І.Месіч // История немцев Украины в воспоминаниях, исследованиях и документах / под ред. А.А.Дынгеса. – Донецк: Апекс, 2007. – С.275-282.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины