Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кузовков Володимир Володимирович. Хозарський каганат в системі міжнародних відносин (VII - X ст.). : Дис... канд. наук: 07.00.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кузовков В.В. Хозарський каганат в системі міжнародних відносин (VII – X ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02. – Всесвітня історія. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню ролі Хозарського каганату в системі міжнародних відносин на території Євразії в добу раннього середньовіччя. Дослідження охоплює період від заснування Хозарського каганату в середині VII ст. до його загибелі у наслідок поразки у війні з Руссю в 60 - 70-х роках Х ст. Особлива увага приділяється зв’язкам між народами, що входили до складу каганату , з Хозарією, як центром держави. Автор уточнює характер відносин Хозарського каганату з Київською Руссю. В роботі також досліджується вплив зв’язків Хозарського каганату з Візантією, Сасанідським Іраном, Арабським халіфатом на функціонування системи міжнародних відносин раннього середньовіччя.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Кузовков В.В. Кордовско-хазарские отношения и международное положение Хазарского каганата в середине Х в./ В.В. Кузовков// Історичні і політологічні дослідження/ Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк, 2001. - №1(5). – С. 27 – 32.

  2. Кузовков В.В. Хозарсько-візантійські відносини та війна Візантії проти коаліції кочовиків у 30 – х роках Х ст./ В.В.Кузовков //Сходознавство. - 2002. - № 17 – 18. – С. 91 – 95.

  3. Кузовков В.В.Межэтнический аспект отношений Хазарии и народов Восточной Европы/ В.В. Кузовков // Історичні і політологічні дослідження/ Гол. ред. П.В. Добров. – Донецьк, 2003. - №2(14). – С.245 – 249.

  4. Кузовков В.В. Політичні відносини Хозарського каганату та Візантійської імперії у ІХ – Х ст./ В.В.Кузовков//Схід. - 2008. - №4 (88). – С. 78 – 83.

  5. Кузовков В.В. Перший арабсько-хозарський конфлікт та міжнародні відносини у VII ст. / В.В. Кузовков // Схід. – 2009. - №1(92). – С. 68 – 70.

  6. Кузовков В.В. Хозарський каганат у системі міжнародних відносин (історіографія проблеми) / В.В. Кузовков // Схід. – 2009. - №2(93). – С. 95 – 98.

  7. Кузовков В.В., Пиронко А.И. Влияние военного искусства Центральной и Восточной Азии на военную практику кочевников донецких степей в раннее средневековье / В.В. Кузовков, А.И.Пиронко // Межэтнические культурные связи в Донбассе: история, этнография, культура. – Донецк, 2000. – С. 224 – 232.

  8. Кузовков В.В. Международное положение Хазарского каганата в ІХ веке/ В.В. Кузовков //”Історія очима молодих дослідників”.Міжнародна студентська наукова конференція. – Донецьк, 1999. –Т.2. – С.23 – 25.

  9. Кузовков В.В. К вопросу об истории булгарских племен в V – VII вв. / В.В. Кузовков //Східна Україна: актуальні проблеми історії та сучасного розвитку. – Донецьк: Дон ДТУ, 1999. – С.6 – 7.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины