Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шинкарюк Анатолій Іванович. Розробка нетрадиційних способів закладання винограднику у фермерському господарстві : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шинкарюк А.І. "Розробка нетрадиційних способів закладання винограднику

в фермерському господарстві"

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» УААН, Одеса, 2008.

Дисертація присвячена питанням нетрадиційних способів закладання виноградників у фермерських господарствах.

У процесі багаторічних досліджень встановлено, що способи щеплення на місці значно впливають на біометричні показники сортів Рубін таїровський та Первенець Магарача .

Для сорту Рубін таїровський кращим способом є щеплення окуліруванням впритул до укоріненої підщепи, при цьому площа листової поверхні куща збільшується на 5,1 м2, об’єм однорічного приросту на 631,1 см3, урожайність на 55,7 % в середньому за шість років у порівнянні з контролем – використання щеплених саджанців. У цьому варіанті була найкраща диференціація центральних бруньок за сумою зачатків суцвіть.

Для сорту Первенець Магарача кращим був варіант, де проводили щеплення здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи. Як за площею листової поверхні, так і за об’ємом однорічного приросту. Урожайність зросла на 12,8 %.

Використання різного садивного матеріалу для сорту Рубін таїровський практично не впливає на розвиток кореневої системи, для сорту Первенець Магарача, в кращий бік за розвитком кореневої системи виділявся варіант при використанні кореневласних саджанців та щеплення на місці впритул.

Найкращою енергозберігаючою технологією створення виноградних насаджень є щеплення на місці до підщепних кущів для сорту Рубін таїровський – впритул, а для сорту Первенець Магарача – щеплення здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи.

В 2005-2007 роках отриманий досвід впровадження способу закладання винограднику з використанням щеплення здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи сорту Рипарія х Рупестріс 101-14 у фермерських господарствах Білгород-Дністровського району Одеської області на площі 23,9 га. Прибуток з 1 га склала 22089,54 грн.

В результаті багаторічних досліджень наведено теоретичне узагальненн, розроблені і перевірені у виробництві нетрадиційні способи закладання винограднику. В процесі досліджень встановлено таке::

 1. Способи щеплення на місці значно впливають на біометричні показники сортів, що вивчали. У сорту Рубін таїровський під впливом окулірування вприклад площа листової поверхні куща збільшилась на 5,1 м2, об’єм однорічного приросту на 631,1 см3 порівняно з контролем. При цьому краща ступінь диференціації центральних бруньок по сумі зачатків суцвіть в усіх вузлах

 2. У сорту Первенець Магарача найбільша площа листової поверхні куща була у варіанті, де проводили щеплення здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи. Усі дослідні варіанти перевищують контроль за коефіцієнтами плодоношення центральних бруньок лише по добре диференційованим зачаткам суцвіть на 8 вузлі однорічного пагону.

 3. Встановлено, що використання різного садивного матеріалу сорту Рубін таїровський практично не впливає на розвиток кореневої системи підщепи Рипарія х Рупестріс 101-14. Можна говорити лише про тенденцію збільшення загальної кількості коренів у варіанті, де використовували щеплення окуліруванням вприклад.

 4. Коренева система кореневласних саджанців сорту Первенець Магарача значно більша порівняно зі щепленими саджанцями на 45,2 %.

 5. Застосування різних способів щеплення на місці впливає на продуктивність рослин. Врожайність при щепленні окулірування вприклад у сорту Рубін таїровський зросла на 55,7 %, при щепленні здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи на 28,7 % порівняно з контролем у середньому за шість років. При цьому цукристість соку ягід була найменшою у варіанті при щепленні окуліруванням вприклад.

 6. Для сорту Первенець Магарача щеплення здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи забезпечило статистично достовірні прибавки по урожайності у середньому за п’ять років і склали 15,9 ц/га, чи 12,8 %.

 7. Встановлено, що якість вина з сортів, що вивчались, практично не залежить від способу щеплення при закладанні виноградника.

 8. Розрахунки енергоекономічної ефективності підтверджують доцільність використання різних способів щеплення на місці у фермерських господарствах. Найбільш енергозберігаючою технологією закладання виноградних насаджень є використання щеплення на місці, що підтверджується найменшими грошовими затратами до вступу у плодоношення.

 9. Визначено, що для сорту Рубін таїровський кращим варіантом є щеплення вприклад, при цьому рівень рентабельності зріс на 124,2 %, а для сорту Первенець Магарача – використання кореневласних саджанців і щеплення здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи, при цьому рівень рентабельності зріс на 46,3 % і 41,5 % порівняно з контролем.

 10. У 2005-2007 роках отримані врожаї після впровадження способу закладання виноградників з використання щеплення здерев’янілим чубуком на зелений пагін підщепи сорту Рипарія х Рупестріс 101-14 у фермерських господарствах „Вареник”, „Ягідне”, „Дарина” Білгород-Дністровського району Одеської області на загальній площі 23,9 га. Прибуток з 1 га у середньому склав 22089,54 грн., що з усієї площі склало 527940.

Рекомендації виробництву

В результаті багаторічних досліджень можна рекомендувати для фермерських господарств закладання винограднику таким чином: спочатку на ділянці висаджують кореневласні саджанці підщепного сорту, на другий рік проводять щеплення здерев’янілим чубуком різних сортів на зелений пагін підщепи. Заслуговує уваги щеплення окуліруванням вприклад.

Список опублікованих робіт

 1. Шинкарюк А.І. Вплив способів закладання винограднику на біометричні показники, урожай і якість ягід винограду сорту Рубін таїрівський у фермерському господарстві / А.І. Шинкарюк // Научные труды Крымского государственного агротехнологического университета. Выпуск 86. Симферополь, 2004. С. – 184-192.

 2. Шикарюк А.І. Біометричні показники, урожай та якість винограду сорту Первенець Магарача в залежності від способів закладання винограднику / А.І. Шинкарюк // „Магарач” Виноградарство и виноделие №1-2, 2006. С. – 14-16.

 3. Іщенко І.О., Хреновськов Е.І., Шинкарюк А.І. Енергоекономічна ефективність закладання виноградників у фермерських господарствах різними способами / І.О. Іщенко, Е.І. Хреновськов, А.І. Шинкарюк // Вісник ХНАУ серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво” 5’08 Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. ХНАУ, 20087 с. 122 – 125.

 4. Шинкарюк А.І. Розробка нетрадиційних способів закладання винограднику у фермерському господарстві А.І. / Шинкарюк // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференгціії „Харчові технології - 2006” ОНАХТ. Одеса, 2006. С. – 144.

 5. Деклараційний патент на корисну модель № 13316 Спосіб визначення сили росту кореневої системи / Хреновськов Е.І., Волканов М.Д., Шинкарюк А.І., Мигуш І.О. заявники та патентовласники - № u 2005 10150; заявл. від 28.10.2005; опубл. 15.03.2006, Бюл. №3.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины