Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Косяненко Олена Михайлівна. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність кролів за дії селену : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Косяненко О.М. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність кролів за дії селену. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання у годівлі молодняку кролів, який вирощується на м’ясо, комбікормів з різними дозами та джерелами селену. Виявлено напрям змін у продуктивності молодняку кролів. Проведено оцінку морфологічного і біохімічного складу їх крові. Вивчено перетравність поживних речовин, баланс азоту, кальцію, фосфору і селену в організмі кролів залежно від дози та джерела селену.

Доведена доцільність балансування раціонів за селеном та визначено оптимальну дозу його згодовування. Встановлено вплив добавок селену у складі різних селеновмісних сполук органічного та неорганічного походження на продуктивність, перетравність поживних речовин корму, морфологічні та біохімічні показники крові, забійні якості та амінокислотний склад найдовшого м’язу спини молодняку кролів породи сріблястий при вирощуванні на м’ясо.

Рекомендовано при вирощуванні молодняку кролів на м’ясо використовувати повнораціонний комбікорм з вмістом селену на рівні 0,2 мг/кг сухої речовини. Запропоновано вводити до складу повнораціонного комбікорму селеновмісну сполуку органічного походження Сел-Плекс для забезпечення оптимального вмісту цього мікроелемента.

 1. Дослідженнями встановлено, що оптимальною дозою селену в раціоні молодняку кролів є 0,2 мг/кг сухої речовини, а найефективнішим джерелом надходження можна вважати його органічну форму – Сел-Плекс.

 2. Збільшення рівня селену в раціоні молодняку кролів до 0,2 мг/кг сухої речовини сприяє підвищенню їх середньодобових приростів на 14,4 % (Р<0,01) та зниженню витрат кормів на 1 кг приросту живої маси на 6,7 %.

 3. При згодовуванні органічної форми селену порівняно з селенітом натрію середньодобові прирости живої маси молодняку кролів на вирощуванні і відгодівлі збільшуються на 7,4 (P<0,05) – 8,7 (Р<0,001) %, а витрати корму на приріст зменшуються на 2,5–2,9 %.

 4. Введення селену до раціонів молодняку кролів на відгодівлі у дозі 0,2 мг/кг сухої речовини зумовлює підвищення перетравності органічної речовини, протеїну, жиру, клітковини і БЕР відповідно на 2,6; 3,3 (Р<0,05); 0,4; 1,4 і 3,0 %.

 5. Заміна селеніту натрію в повнораціонному комбікормі на селеновмісні сполуки органічного походження сприяє підвищенню у молодняку кролів перетравності органічної речовини на 2,1–2,2 %, сирої клітковини – 1,6–1,7 % та БЕР – на 3,1–3,2 %.

 6. За згодовування молодняку кролів повнораціонного комбікорму з вмістом селену 0,2 мг/кг сухої речовини підвищується засвоєння азоту на 18,6 %, кальцію – 15,3 % та фосфору – на 9,3 %.

 7. За використання Сел-Плексу в складі повнораціонного комбікорму порівняно з селенітом натрію передзабійна маса молодняку кролів та забійний вихід підвищуються відповідно на 5,3 та 1,5 %.

 8. Введення до раціону молодняку кролів на відгодівлі Сел-Плексу для забезпечення загального вмісту селену на рівні 0,2 мг/кг сухої речовини супроводжується збільшенням у м’ясі на 1,6 % кількості незамінних амінокислот та на 18,2 % – селену.

 9. Поповнення нестачі селену в раціоні за рахунок селеніту чи селенату натрію або селенометіоніну чи Сел-Плексу не впливає на якість сирих шкурок та хутра відгодівельного молодняку кролів.

 10. Балансування раціонів молодняку кролів за селеном на рівні 0,2 мг/кг сухої речовини шляхом використання Сел-Плексу знижує собівартість 1 кг м’яса на 7,1 % і підвищує рентабельність його виробництва на 5 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Сивик Т.Л. Перетравність корму та продуктивність молодняку кролів за різних рівнів селену в раціоні / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко // Аграрні вісті. – 2007. – №3–4. – С. 4–6. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).

 2. Сивик Т.Л. Вплив джерела селену на продуктивність молодняку кролів / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ.– Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 55. – С. 56–61. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).

 3. Сивик Т.Л. Вплив згодовування різних селеновмісних сполук на амінокислотний склад м’яса кролів / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : зб. наук. праць МДАУ. (43) – Миколаїв, 2007. – Вип. 4. – С. 148–152. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).

 4. Сивик Т.Л. Вплив згодовування різних доз селену на його обмін та середньодобові при рости молодняку кролів / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко // Аграрні вісті. – 2008. – №1. – С. 4–6. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).

 5. Сивик Т.Л. Обмін речовин і продуктивність молодняку кролів за різних рівнів селену в раціоні / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко // Зб. наук. праць ВДАУ.– Вінниця, 2008. – Вип. 34. – Т.2. – С. 216–220. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).

 6. Сивик Т.Л. Баланс мінеральних речовин в організмі молодняку кролів за різних джерел селену в раціоні / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко // Вісник Білоцерків. держ. аграр. у–ту : зб. наук. праць. –Біла Церква, 2008. – Вип. 53. – С. 74–77. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).

 7. Патент України на корисну модель 29138, МПК7 А23К1/00. Спосіб підвищення інтенсивності росту молодняку кролів / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко. – № u200707022; заявл. 22.06.07; опубл. 10.01.08, Бюл. №1. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).

 8. Патент України на корисну модель 34300, МПК7 А23К1/00. Спосіб підвищення інтенсивності росту молодняку кролів / Т.Л. Сивик, О.М. Косяненко, С.М. Косяненко – № u200801980; заявл. 18.02.08; опубл. 11.08.08, Бюл. №15. (Самостійно проведена експериментальна частина роботи, біометрична обробка даних та їх аналіз).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины