Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Поярков Олексій Олександрович. Нові інгібітори тромбіну їх ефективність та селективність дії : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Поярков О. О. Нові інгібітори тромбіну їх ефективність та селективність дії. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії Наук України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню структурно-функціональних взаємозв’язків нових синтетичних інгібіторів із ключовим ферментом системи зсідання крові – тромбіном. У процесі цих досліджень було синтезовано новий клас ефективних та високоселективних інгібіторів тромбіну – ліпо-ретро-D-пептиди, деякі з них показали селективність до тромбіну більш ніж у 5000 разів при мікромолярних значеннях Ki.

Вперше доведено, що етиловий естер N-лауроіл-L-аргініну є конкурентним оборотним інгібітором тромбіну та має ефекторну дію на плазмін та протеазу Dengue NS2 вірусу тропічної лихоманки.

Вперше метод MALDI ToF MS був використаний для дослідження структурних особливостей інтактних білків. Наявність винятково осколкових іонів у спектрі тромбіну було пояснено присутністю олігосахаридного залишку специфічної будови. Було показано, що інгібітори на основі послідовності – D-Arg-D-Phe- впливають на інтенсивності осколкових іонів тромбіну, на відміну від естерних похідних N-ациларгінінів.

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у вивченні закономірностей інгібування новими синтетичними модифікаціями аргінінвмісних пептидів ключового ферменту системи зсідання крові – тромбіну.

 2. Показано, що метод активованих N-оксисукцинімідних естерів можна з успіхом застосовувати для введення біологічно активних замісників: кислотних похідних азотовмісних гетероциклів, хромону та аліфатичних насичених кислот до складу аргінінвмісних пептидів.

 1. Вперше було виявлено, що введення залишку насиченої жирної кислоти до структури аргінінвмісних інгібіторів тромбіну призводить до суттєвого підвищення інгібіторного ефекту.

 2. Вперше доведено, що відомий сурфактант етиловий естер N-лауроіл-L-аргініну є конкурентним оборотним інгібітором тромбіну з високою селективністю дії.

 3. Показано, що етиловий естер N-лауроіл-L-аргініну проявляє ефекторну дію по відношенню до Dengue протеази та плазміну.

 4. Знайдено, що інгібітори на основі ретро-D-пептидної послідовності – D-Arg-D-Phe-OMe проявляють надзвичайно високу селективність дії (більш ніж у 5000 разів) до тромбіну у порівнянні з трипсином.

 5. Вперше показано, що за однакових констант інгібування селективність дії інгібіторів зростає в десятки разів, якщо в процесі зв’язування з активним центром ферменту вони не взаємодіють з каталітичною тріадою – загальним елементом всіх серинових протеаз.

 6. Методом MALDI TоF мас-спектрометрії показано, що тромбін, на противагу трипсину та хімотрипсину, в умовах даного методу формує винятково осколкові іони, що обумовлені наявністю олігосахаридного залишку специфічної будови.

 7. Виявлено, що інгібітори тромбіну, які містять послідовність – D-Arg-D-Phe-OMe змінюють інтенсивність сигналів осколкових іонів у MALDI ToF мас-спектрі тромбіну, які було віднесено до фрагментів петлі 60 із фрагментами олігосахаридного залишку тромбіну. При цьому, естерні похідні L-аргініну подібного ефекту не викликали.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Синтез аргининовых производных хромона и азаурацила / А. А. Поярков, М. С. Фрасинюк, В. К. Кибирев, С. А. Пояркова // Биоорганическая Химия. – 2006. – Т. 32, № 3. – С. 308–310.

 2. Поярков А. А. Антитромбиновая активность этилового эфира N-лауроил –
  L-аргинина (LAE) и метилового эфира 9-флуоренилметилоксикарбонил-L-аргинина (Fmoc-Arg-OMe) / А. А. Поярков, С. А. Пояркова, В. П. Кухарь // Украинский биохимический журнал. – 2007. – Т. 79, № 1. – С. 87–94.

 3. Поведение сериновых протеаз трипсина химотрипсина и тромбина в условиях MALDI TоF масс спектрометрии / А. А. Поярков, Т. Ю. Громовой, В. А. Покровский, С. А. Пояркова, В. П. Кухарь // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2008. – Т. 44, № 2. – С. 75–79.

 4. Influence of aromatic and aliphatic moieties on thrombin inhibitors potency / A. A. Poyarkov, X. Rocabayera, S. A. Poyarkova, V. P. Kukhar // The Open Biochemistry Journal, Bentham. – 2008. – Vol. 2. – P. 143–149.

 5. Poyarkov A. A. Design and synthesis of peptides modified by chromone and azauracil – inhibitors of thrombin / A. A. Poyarkov, S. A. Poyarkova // International Congress of Thrombosis and Haemostasis XXth, Australia (Sidney, August 8–12, 2005). – ISTH Abstract 00925.

 6. Poyarkov A. A. Design and synthesis of peptides modified by chromone and azauracil – inhibitors of thrombin / A. A. Poyarkov, S. A. Poyarkova // Official journal of the Federation of European Physiological Societies : Acta Physiological Congress. – 2005. – Abstract number : P0515

 7. Poyarkov A. A. Design and synthesis of peptides modified by heterocyclic – inhibitors of thrombin /А. А. Поярков // Конф. молодых ученых Института биохимии им. А. В. Палладина посвященная памяти акад. М. Ф. Гулого // Украинский биохимический журнал. –2005. – Т. 79, № 5. – С. 157.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины