Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бірьова Ольга Юріївна. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина ХVІІІ – початок ХХ століття) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бірьова О.Ю. Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина ХVІІІ – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню поміщицьких садиб Харківської губернії першої половини ХVІІІ – початку ХХ століття. Ансамблі Слобожанщини вивчено в комплексному огляді. Розглянуто умови заселення території Слобідської України та виникнення маєткової власності в даному регіоні. Досліджено початковий соціальний склад населення та проаналізовано подальші зміни, котрі привели до виокремлення з козацької спільноти дворянського класу. Вивчено історію формування перших поміщицьких садиб, розглянуто складові маєтку: сад, парк, церкву, господарчі споруди. Охарактеризовано розвиток садибного будівництва у другій половині ХVІІІ ст. Досліджено ансамблі Харківської губернії даного часу. Поміщицькі садиби в дисертації вивчені паралельно зі стилістичними змінами в культурі.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины