Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Позмогова Наталія Василівна. Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів : Дис... канд. наук: 03.00.15 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Позмогова Н.В. Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика – ДУ «Інститут гігієни та медичної екології АМН України ім. О.М. Марзєєва», Київ, 2009.

Описані генетико-демографічні процеси серед міського та сільського населення Запорізької області. Визначена частота плодових репродуктивних втрат (2002-2006 рр.), що склала 63,13 (54,55 в селі та 65,62 в місті) та їх складових, в т.ч. генетично обумовлених. Виявлено зменшення зросту новонароджених (хлопчиків і дівчаток) у м. Запоріжжя (52,35±0,29 та 52,17±0,19 проти 53,66±0,24 та 52,77±0,23 см у області, р<0,001 і р=0,04 відповідно), що може бути обумовлено змінами в генофонді населення внаслідок впливу антропогенних забруднювачів. Показане значення пріоритетних чинників ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів (вроджені вади розвитку в анамнезі батьків або їх близьких родичів; вік подружжя, старший 35 років; екстрагенітальна патологія; міжнаціональний шлюб; паління; вживання алкоголю; хронічні та гострі інфекційні хвороби; нерегулярний менструальний цикл; штучний аборт в анамнезі; відсутність контролю лікаря за перебігом вагітності).

1. Виявлено підвищення коефіцієнтів смертності серед осіб чоловічої статі м. Запоріжжя у віці 5-9 та 35-39 років та жіночої – 5-9 і 25-34 роки, що обумовило зростання загального показника смертності як серед чоловіків, так і серед жінок. Показано, що зменшення кількості населення в містах Запорізької області у 1,44- 1,74 рази більше, ніж у інших міських поселеннях України. Зміни кількості сільського населення у Запорізькій області та по Україні в цілому статистично не відрізняються.

2.Показано, що статево-вікова структура населення в Запорізькій області несприятлива для відтворення населення: в оптимальному для народження дітей віці 20-34 років знаходиться 22,13% жителів, питома вага дітей віком 0-14 років складає тільки 13,30 %, співвідношення статей менше одиниці спостерігалося вже серед 20-24-річних та починаючи з 31-річного віку.

3. Встановлено зменшення зросту новонароджених (хлопчиків і дівчаток) у м. Запоріжжя порівняно з показниками інших немовлят області (52,35±0,29 см та 52,17±0,19 см проти 53,66±0,24 см та 52,77±0,23 см, р<0,001 і р=0,04 відповідно), що може бути обумовлено змінами в генофонді населення під впливом антропогенних забруднювачів.

4. Визначено частоту репродуктивних втрат за рахунок плоду за 2002-2006 рр. серед населення Запорізької області, яка склала 63,13 загалом, зі значенням 54,55 в селі та 65,62 в місті. Частота самовільних викиднів дорівнювала 31,14 (26,24 в селі та 32,56 в місті), в т.ч. викиднів першої третини гестації – 20,11 (в селі – 16,95 проти 21,02 в місті); абортів за медичними показаннями – 12,17 (7,83 в селі та 13,44 в місті); мертвонароджень – 15,13 (14,63 в селі та 15,09 в місті), ранньої неонатальної смерті – 4,68 (5,20 в селі та 4,53 в місті).

5. Показано, що ймовірність виникнення репродуктивних втрат за рахунок плоду за 2002-2006 рр. серед населення Запорізької області порівняно з Україною знижена як загалом (ВР=0,92 при ДІ 0,89-0,94), так і в сільських (ВР=0,85 при ДІ 0,80-0,90) та міських (ВР=0,93 при ДІ 0,90-0,95) поселеннях окремо. Це ж стосується самовільних викиднів і абортів за медичними показаннями. Ймовірність померти протягом перших шести діб життя у дітей Запорізької області порівняно з Україною підвищена (ВР=1,11; ДІ 1,01-1,24).

6. Оцінено частоту та ймовірність виникнення ВВР серед немовлят Запорізької області, народжених живими, за 1999-2007 рр. Визначено частоту таких сторожових ВВР як синдром Дауна, редукційні вади кінцівок щілина губи і/або піднебіння серед живо-, мертвонароджених та абортних плодів, яка дорівнювала 1,38±0,16 , 0,87±0,13 та 0,25±0,07 відповідно.

7. Виявлений і кількісно характеризований вплив пріоритетних чинників ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів. Такими виявилися: ВВР в анамнезі батьків або їх близьких родичів; вік подружжя, старший за 35 років; екстрагенітальна патологія подружжя; міжнаціональність у шлюбі; паління; хронічні та гострі інфекційні захворювання; нерегулярність менструального циклу та штучний аборт в анамнезі жінки; відсутність контролю лікаря за перебігом вагітності; зловживання чоловіка алкоголем.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Генофонд і здоров‘я: населення Запорізької області / Під ред. А.М. Сердюка, О.І. Тимченко / Вовк І.Б., Карташова С.С., Корнацька А.Г., Линчак О.В., Омельченко Е.М., Позмогова Н.В., Полька О.О., Поканєвич Т.М., Процюк О.В., Ревенько О.О., Сердюк А.М., Тимченко О.І. – К., 2009. – 146 с. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо деяких чинників ризику народження дітей з вродженими вадами розвитку в Запорізькій області, здійснював медико-генетичне консультування сімей з хворими дітьми.

 2. Позмогова Н.В. Репродуктивна поведінка жінок в Запорізькій області / Н.В. Позмогова, О.В. Линчак, О.І. Тимченко // Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 205-207. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо деяких характеристик репродуктивної поведінки жінок Запорізької області, здійснював медико-генетичне консультування сімей з проблемами репродукції.

 3. Позмогова Н.В. Чинники ризику народження дітей з вродженими вадами розвитку в Запорізькій області / Н.В. Позмогова, О.В. Линчак, О.І. Тимченко // Медичні перспективи – 2008. – Т. 13, № 3 – С. 48-52. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо чинників ризику народження дітей з вродженими вадами розвитку в Запорізькій області, здійснював медико-генетичне консультування сімей з хворими дітьми.

 4. Репродуктивний потенціал населення України: вплив статево-вікового співвідношення / О.В. Линчак, Г.Г. Зінченко, О.І. Максіян, Н.В. Позмогова, Л.О. Драч, О.І. Тимченко // Гігієна населених місць: Зб. наук. пр. Вип. 50. – К., 2007. – С. 380-387. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо статево-вікового співвідношення в Запорізькій області.

 5. Оцінка стану громадського здоров‘я за показниками смертності / Е.М. Омельченко, С.С. Карташова, Н.В. Позмогова, О.І. Тимченко // Гігієна населених місць: Зб. наук. пр. Вип. 49. – К., 2007. – С. 400-404. Дисертант здійснював порівняльний аналіз результатів щодо смертності населення в м. Запоріжжя.

 6. Линчак О.В. Рівень репродуктивних втрат за рахунок плоду в Запорізькій області / О.В. Линчак, Н.В. Позмогова, О.І. Тимченко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. пр. Вип. 15. – Київ-Луганськ, 2008. – С. 155-162. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо рівня репродуктивних втрат за рахунок плоду в Запорізькій області.

 7. Ультразвуковий скринінг вагітних в Україні / Линчак О.В., Поканєвич Т.М., Позмогова Н.В., Тимченко О.І. // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2008. – № 4. – С. 8-11. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо якості ультразвукової діагностики серед вагітних жінок, які народили дітей з ВВР в Запорізькій області.

 8. Позмогова Н.В. Зріст і маса новонароджених в Запорізькій області / Н.В. Позмогова, О.В. Линчак, О.І. Тимченко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. пр. Вип. 16. – Київ-Луганськ, 2009. – С. 322-329. Дисертант здійснював збір матеріалу та аналіз результатів щодо зросту і маси новонароджених в Запорізькій області.

 9. Позмогова Н.В. Репродуктивна поведінка жінок в Запорізькій області / Н.В. Позмогова, О.В. Линчак, О.І. Тимченко // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасні методичні підходи до аналізу стану здоров‘я”: тези. – Луганськ, 2008. – С. 80-81. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо деяких характеристик репродуктивної поведінки жінок Запорізької області, здійснював медико-генетичне консультування сімей з проблемами репродукції.

 10. Позмогова Н.В. Вроджені вади розвитку серед новонароджених: фактори ризику серед населення Запорізької області / Н.В. Позмогова, О.В. Линчак, О.І. Тимченко // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. Вип. 8. – К., 2008. – С. 132-133. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо чинників ризику народження дітей з ВВР в Запорізькій області, здійснював медико-генетичне консультування сімей з хворими дітьми.

 1. Репродуктивні втрати серед жінок з самовільними викиднями в анамнезі в Запорізькій області / Е.М. Омельченко, О.В. Линчак, Н.В. Позмогова, О.І. Тимченко // Генетичні аспекти порушень репродукційної функції людини: матер. наук.-практ. школи-семінару. – Львів, 2007. – С. 23-24. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо репродуктивних розладів серед жінок з самовільними викиднями в анамнезі, здійснював медико-генетичне консультування сімей з цими проблемами.

 2. Особливості та тенденції громадського здоров‘я: здатність та бажання дітонародження / О.В. Линчак, Н.В. Позмогова, Е.М. Омельченко, О.І. Тимченко // Охорона здоров‘я України (матер. міжнарод. наук.-практ. конф.). – 2008. – № 1. – С. 165-166. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо деяких характеристик репродуктивного здоров‘я жінок Запорізької області, здійснював медико-генетичне консультування сімей з проблемами репродукції.

 3. Деякі проблеми медико-генетичної допомоги населенню України з погляду біоетики / Е.М. Омельченко, Н.В. Брезіцька, О.В. Линчак, О.О. Полька, Г.Г. Зінченко, О.І. Максіян, Н.В. Позмогова, О.І. Тимченко // Ультразвукова перинатальна діагностика: Матер. міжнарод. конф. з медичної генетики „Плід - як частина родини”. – № 23-24 (2007). – Харків, 2007. – С. 106. Дисертант здійснював аналіз скринінгу вагітних в Запорізькій області.

 4. Генетико-демографічні процеси та відтворення населення в Україні / О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Е.М. Омельченко, Н.В. Брезіцька, Т.М. Поканєвич, В.О. Галаган, О.О. Полька, О.В. Підгорна, О.В. Горіна, О.Л. Метенько, О.І. Максіян, Н.В. Позмогова // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (треті марзєєвські читання): Зб. тез доповідей наук.-практ. конф. – К., 2007. – С. 71-72. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо напрямку генетико-демографічних процесів серед населення Запорізької області.

 5. Турос О.І. Вивчення впливу забрудненого атмосферного повітря на стан репродуктивного здоров‘я населення м. Запоріжжя / О.І. Турос, Н.В. Позмогова, Я.П. Маркевич // IV з‘їзд медичних генетиків України з міжнародною участю: матеріали. – Львів, 2008. – С. 73. Дисертант здійснював аналіз результатів щодо стану репродуктивного здоров‘я населення Запорізької області.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины