Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Була Людмила Валер'янівна. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї : Дис... канд. наук: 06.02.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Була Л.В. Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. – Інститут розведення і генетики тварин УААН, с.Чубинське, 2009.

Дисертаційна робота присвячена вивченню критеріїв оцінки службових собак, за якими їх відбирають для дресирування по пошуку наркотичних засобів та зброї, визначають показники їх працездатності та допускають до племінного розведення з метою створення робочою лінії собак, нащадки якої будуть найбільш здатні до навчання зі спеціальної служби.

Встановлені показники тестування поведінки тварин, за якими повинний проводитися відбір молодих і дорослих собак для підготовки по пошуку наркотичних засобів та зброї, а саме: сила нервової системи, ступінь збудження та спрямованість до апортування. Не виявлено статистично вірогідних переваг за оцінками дресируємості та працездатності собак певної породи, статі та віку.

Проведені дослідження методики, умов підготовки та режиму використання спеціальних собак. Розроблена методика оцінки показників працездатності собак по пошуку наркотичних засобів та зброї, яка дозволяє кількісно в умовних одиницях оцінювати комплекс факторів працездатності тварин в звичайних умовах службового використання.

Проаналізовано успадковування реакцій поведінки, на основі яких базується методика дресирування спеціальних собак, та визначені критерії добору племінних тварин для створення робочої лінії собак породи німецька вівчарка у племінному розпліднику Державної прикордонної служби України.

1. Використання собак різних порід для пошуку наркотичних засобів та зброї не виявило вірогідних переваг за показниками дресирування та працездатності тварин однієї певної породи.

2. Встановлено, що статевий диморфізм собак не впливає на показники їх дресирування та використання за спеціальною службою.

3. Для пошуку наркотичних засобів та зброї можуть успішно працювати тварини будь-якої вікової групи, яка допускається службовим використанням, зафіксоване перевищення на 18,1% позитивних позначень при обшуку багажу тваринами у віці 5-ти років у порівнянні до самої молодшої вікової групи досліджуваних собак (Р0,95).

4. Встановлено, що частка впливу індивідуальних психогенетичних показників поведінки тварин, які оцінювалися тестуванням собаки перед початком курсу дресирування, в порівнянні до первинних факторів відбору (порода, стать, вік собаки) була найвищою і становила 48,7% при Р0,999.

5. При тестуванні тварин з метою відбору для дресирування по пошуку наркотичних засобів та зброї визначено, що вірогідно вищий кореляційний взаємозв’язок зі ступенем дресирування тварин (r=0,63) простежується за комплексною оцінкою індивідуальних характеристик собаки в порівнянні з оцінкою спрямованості його до апортування (Dr=0,27; Р0,95), що вказує на необхідність відбору тварин до спеціальної служби за трьома показниками вищої нервової діяльності, а саме: силою нервової системи, ступенем збудження та спрямованістю до апортування.

6. Результати обшуку транспортних засобів в деякій мірі обумовлені ступенем збудження спеціальних тварин. Собаки з високим ступенем збудження, який оцінюється в чотири бали, мають найвище значення критичного часу пошуку 19,1 хв. (Р0,99) та найбільший відсоток результативних позначень (53,8%; Р0,95).

7. В період, який відводиться для дресирування в школі службового собаківництва, не можливо повністю відпрацювати усі навички, які необхідні тварині для пошуку наркотичних засобів та зброї.

8. Серед паратипових факторів, які впливають на процес дресирування спеціальних собак, основним є дії інструктора, який безпосередньо працює з твариною (2х=0,843; P0,999). Мінливість природних умов навколишнього середовища, в межах якої проводилися дослідження, не мала статистично вірогідного впливу на оцінку дресирування собаки, окрім таких показників, як температура повітря та опади, вплив яких був невеликим – 20,1% та 6,3% відповідно.

9. Оцінка працездатності спеціальних собак за комплексом показників пошуку, а саме: активністю, характером, висотою пошуку, кількості виявлених закладок та їх позначенням твариною, дає змогу в умовних одиницях визначати робочі якості службових тварин, а зміна оцінки даних показників є основним критерієм визначення режимних навантажень під час обшуку транспортних засобів.

10. При дослідженні режимних навантажень виявлено відмінності часу обшуку транспорту у собак з різним ступенем збудження. Тварини з низьким збудженням обшук першого вагону проводять за 304 с, в той час, як собаки з високим збудженням витрачають для цього 219 с при статистично вірогідній різниці у часі (P0,99).

11. Встановлено, що оцінка показників тестування для відбору тварин до спеціальної служби, яка проводилася серед племінного поголів’я собак породи німецька вівчарка, значною мірою залежить від їх спадковості.

12. В результаті аналізу успадковування ознак поведінки у досліджених племінних тварин визначено, що значна частина фенотипової мінливості показників вищої нервової діяльності, які визначалися при тестуванні, обумовлена генетичною різноманітністю батьків. Найвищий коефіцієнт успадковування 52,2% спостерігається за оцінкою спрямованості до апортування, що вказує на те, що добір племінних тварин для подальшого удосконалення та закріплення у нащадків цієї поведінкової ознаки буде ефективним.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Була Л.В. Вплив факторів навколишнього середовища на процес підготовки спеціальних собак для пошуку наркотичних речовин / Л.В.Була // Вісник Сумського державного аграрного університету, серія «Тваринництво». – Суми, 2001. – Вип.5. – С.34-37.

2. Була Л.В. Успадковуваність форм поведінки у собак породи німецька вівчарка / Л.В.Була // Науковий Вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 2002. – Т.4 (№2), Ч.3. –

С.7-11.

3. Балабанов Г.В. Визначення технологічного показника працездатності спеціальних собак (з пошуку наркотичних засобів, вибухових речовин, зброї та боєприпасів) / Г.В.Балабанов, Л.В.Була // Науковий вісник Прикордонних військ: Науково-практичний альманах. – Хмельницький: Видавництво НАПВУ. – 2003. - №1. – С.27-30.

4. Була Л.В. Спецпідготовка службових собак. Рекомендовані критерії відбору / Л.В.Була // Тваринництво України. - 2008. - №1. – С.31-33.

5. Була Л.В. Режим використання службових собак при обшуку транспортних засобів / Л.В.Була // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія «Тваринництво». – Суми, 2008. – Вип. №10 (15). – С.23-26.

6. Була Л.В. Оценка работоспособности специальных собак по поиску наркотических веществ и оружия // Вiсник аграрної науки Причорномор’я. Матерiали 1-ої Мiжнародної науково-практичної конференцiї “Актуальнi проблеми галузi кiнологiї: проблеми та шляхи їх вирiшення”. – Миколаїв: 2004. – Вип. 1 (25), Т.2. – С. 48-53.

7. Була Л.В. Взаємозв’язок показників відбору та працездатності спеціальних собак по пошуку наркотичних речовин та зброї / Л.В.Була // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6-22 квітня 2004р.). – Суми: 2004. – С.108-109.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины