Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Косенко Олена Володимирівна. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів. : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню джерельно-інформаційного потенціалу особових архівних фондів як невід’ємного компонента архівної спадщини українського народу. Визначено сутність і взаємозв’язок понять “особові архівні фонди”, “документи особового походження”; виокремлено основні етапи створення особових фондів у структурі Національного архівного фонду України; обґрунтовано науково-теоретичні та методичні засади формування особових архівних фондів, доведено необхідність їх наукового перегляду та удосконалення. На основі широкого кола біографічних, творчих, епістолярних, службових документів розглянуто структуру фондів визначних діячів української науки та культури, зокрема істориків – В.М. Базилевича, М.М. Бубнова, М.П. Василенка, І.М. Каманіна, О.С. Компан, Ю.А. Кулаковського, В.Л. Модзалевського та інших. Розкрито нормативно-правову базу використання джерельно-інформаційного потенціалу особових архівних фондів, узагальнено досвід оприлюднення їх документів і матеріалів, включаючи мережу Інтернет, а також подано рекомендації, спрямовані на удосконалення цих процесів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины