Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мамонтова Тетяна Василівна. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі : Дис... канд. наук: 03.00.09 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню апоптозу, спонтанного та індукованого різними факторами в мононуклеарних клітинах периферичної крові (МНПК) при атопічній бронхіальній астмі (АБА) для з’ясування імунопатогенезу даного захворювання.

При дослідженні стану спонтанного апоптозу було встановлено дисбаланс, який полягає у вираженому пригніченні спонтанного апоптозу, що обумовлено підвищенням експресії білка Bcl-2, який виступає блокатором гіперекспресії білка р53 в МНПК хворих на АБА на відміну від здорових людей. Показано, що сироватка хворих на АБА блокує апоптоз за рахунок підвищення рівня експресії білка Bcl-2 та пригнічення рівня експресії білка р53 в МНПК здорових людей та хворих на АБА.

Зв’язування анти-CD95 моноклональних антитіл (мкАТ) з рецепторами Fas у присутності сироватки хворих на АБА викликає стійкість до апоптозу та підвищення експресії білка р53 в МНПК хворих на АБА та здорових людей. Зв’язування анти-HLA-A,В,С мкАТ з молекулами МНС І класу у присутності сироватки хворих на АБА викликає стійкість до апоптозу, підвищення рівня експресії білка Bcl-2 в МНПК хворих на АБА та здорових людей. Зв’язування анти-HLA–DR мкАТ з молекулами МНС ІІ класу в присутності сироватки хворих на АБА викликає резистентність до апоптозу, підвищення експресії білка Bcl-2 в МНПК хворих на АБА та здорових людей.

У роботі отримані дані про порушення спонтанного та індукованого, зв’язуванням рецепторів Fas (CD95/APO-1), молекул МНС І та ІІ класів процесів апоптозу у присутності факторів сироватки хворих на атопічну бронхіальну астму в мононуклеарних клітинах хворих на атопічну бронхіальну астму на відміну від мононуклеарних клітин здорових людей.

 1. Мононуклеарні клітини периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму на відміну від мононуклеарних клітин периферичної крові здорових людей мають знижений початковий рівень спонтанного апоптозу (р<0,05), підвищені початкові рівні експресії антиапоптотичного білка Bcl-2 (р<0,05) та проапоптотичного білка р53 (р<0,05), із кількісним співвідношенням експресії даних білків відповідно 2:1 (р<0,05), міжнуклеосомна фрагментація ДНК відсутня.

 2. Сироватка хворих на атопічну бронхіальну астму на відміну від сироватки здорових людей або сироватки ембріонів телят містить фактор(-и), які пригнічують процеси апоптозу за рахунок підвищення експресії антиапоптотичного білка Bcl-2 та зниження експресії проапоптотичного білка р53 в мононуклеарних клітинах периферичної крові здорових людей та хворих на атопічну бронхіальну астму (р<0,05).

 1. Мононуклеарні клітини периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму та мононуклеарні клітини периферичної крові здорових людей після зв’язування рецепторів Fas анти-CD95 моноклональними антитілами проявляють стійкість до апоптозу під впливом сироватки хворих на атопічну бронхіальну астму за рахунок балансу білків з антиапоптотичною (Bcl-2) та проапоптотичною (р53) активністю (р<0,05), та навпаки, відповідають індукцією апоптозу під впливом сироватки ембріонів телят або сироватки здорових людей за рахунок підвищення експресії проапоптотичного білка р53 (р<0,05).

 2. В мононуклеарних клітинах периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму подібно до мононуклеарних клітин периферичної крові здорових людей зв’язування молекул МНС І класу анти-HLA-A,В,С моноклональними антитілами під впливом сироватки ембріонів телят стимулює індукцію апоптозу, зниження експресії антиапоптотичного білка Bcl-2 (р<0,05), тоді як під впливом сироватки хворих на атопічну бронхіальну астму викликає стійкість до апоптозу, підвищення у 1,5 рази рівня експресії антиапоптотичного білка Bcl-2 (р<0,05) та у 1,75 рази рівня експресії проапоптотичного білка р53 (р<0,05), з кількісним переважанням у 1,5 рази першого апоптоз-регуляторного білка (р<0,05).

 3. Мононуклеарні клітини периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму на відміну від мононуклеарних клітин периферичної крові здорових людей після зв’язування молекул МНС ІІ класу анти-HLA-DR моноклональними антитілами під впливом сироватки хворих на атопічну бронхіальну астму є резистентними до апоптозу за рахунок підвищення експресії антиапоптотичного білка Вcl-2 (р<0,05).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Мамонтова Т.В. Роль молекул МНС І класу в регуляції процесів апоптозу мононуклеарних клітин периферійної крові хворих на атопічну бронхіальну астму / Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев //Імунологія та алергологія. – 2004. – № 3. – С. 10-14. (Проведення експериментальних досліджень, аналіз літератури, статистичний аналіз результатів, написання статті).

 2. Мамонтова Т.В. Fas-індукований апоптоз мононуклеарних клітин периферійної крові хворих на атопічну бронхіальну астму / Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев //Астма та алергія. – 2004. – № 3-4. – С. 44-47. (Проведення експериментальних досліджень, аналіз літератури, статистичний аналіз результатів, написання статті).

 3. Мамонтова Т.В. Состояние CD95-, МНС І- и МНС ІІ-опосредованного апоптоза у больных атопической бронхиальной астмой / Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев //Иммунология. – 2004. – Т. 25. – № 4. – С. 198-201. (Проведення експериментальних досліджень, аналіз літератури, статистичний аналіз результатів, написання статті).

 4. Мамонтова Т.В. Спонтанний апоптоз та експресія білків Bcl-2 і Р53 мононуклеарних клітин периферійної крові у хворих на атопічну бронхіальну астму / Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев //Імунологія та алергологія. – 2005. – № 3. – С. 43-46. (Проведення експериментальних досліджень, аналіз літератури, статистичний аналіз результатів, написання статті).

 5. Мамонтова Т.В. Новые аспекты апоптоза мононуклеарных клеток в патогенезе атопической бронхиальной астмы / Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев //Аллергология. – 2005. - № 4. – С. 15-23. (Аналіз літератури, експериментальне обґрунтування стану апоптозу мононуклеарних клітин при атопічній бронхіальній астмі, написання статті).

 6. Мамонтова Т.В. Інгібіторний вплив сироватки хворих на атопічну бронхіальну астму на стан апоптозу мононуклеарних клітин периферійної крові / Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев //Імунологія та алергологія. – 2005. – № 4. – С. 42-45. (Проведення експериментальних досліджень, аналіз літератури, статистичний аналіз результатів, написання статті).

 7. Мамонтова Т.В. Стійкість до апоптозу, індукованого зв’язуванням молекул МНС ІІ класу в мононуклеарних клітинах периферичної крові хворих на атопічну бронхіальну астму: роль апоптоз-регуляторних білків / Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев //Імунологія та алергологія. – 2007. – № 3. – С. 27-31. (Проведення експериментальних досліджень, аналіз літератури, статистичний аналіз результатів, написання статті).

 8. Деклараційний патент на винахід UA 60629А, МПК А61В5/00, А61К39/00. Спосіб індукції апоптозу мононуклеарних клітин периферійної крові /Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев, Н.Л. Куценко, Т.В. Кривонос (UA). - № 2003010400; Заявл. 16.01.2003; Опубл. 15.10.2003; Бюл. № 10. – 2 с.

 9. Мамонтова Т.В. Вивчення впливу зв’язування молекул МНС І та ІІ класів і CD95 з моноклональними антитілами на апоптоз мононуклеарних клітин периферійної крові хворих з атопією / Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев, О.М. Садовнік //Матеріали наукових праць I з’їзду алергологів України. – 2002. – С. 69-70.

 10. Kaidashev I.P. The influence of molecules MHC I and II classes and CD95 linkage by monoclonal antibodies on apoptosis of peripheral blood mononuclear cells in atopic patients / I.P. Kaidashev, T.V. Mamontova, E.I. Kaidasheva, O.M. Sadovnik //4th Central and Eastern European Conference. – 12-15 June 2002, Lodz, Poland. - Alergia Asthma Immunologia. – 2002. – Vol. 7(2). – P. 135.

 11. Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарных клеток периферической крови больных атопической аллергией опосредован через CD95, МНС І и МНС ІІ молекулы / Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев, Л.В. Беркало [и др.] //V съезд иммунологов и аллергологов СНГ и XVII Всемирный конгресс по астме. – 8-11 июля 2003, Санкт-Петербург, Россия. – Аллергология и иммунология. – 2003. - Т. 4. - № 2. – С. 79.

 12. Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарних клітин периферійної крові атопічних пацієнтів //58 науково-практична конференція студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. –28-31 жовтня 2003 року. – Київ, 2003. – С. 58.

 13. Мамонтова Т.В. CD95-опосредованный апоптоз мононуклеарных клеток периферической крови у больных бронхиальной астмой / Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев, Т.В. Кривонос, Е.Н. Садовник //Матеріали школи молодих вчених “Сучасні аспекти клінічної імунології та алергології”. – 16-18 грудня 2003 року. – Полтава. – Проблеми екології та медицини. – 2003. – Т. 7. - № 5-6. – С. 36.

 14. Мамонтова Т.В. МНС І-опосередкований апоптоз мононуклеарних клітин периферійної крові хворих на атопічну бронхіальну астму / Т.В. Мамонтова, І.П. Кайдашев //1 Всеукраїнська наукова конференція “Методологічні аспекти регуляції антигенструктурного гомеостаза нервовою, ендокринною і імунною системами”. – 14-16 вересня 2004 року. – Запоріжжя. – Вісник Запорізького національного університету. – Біологічні науки. – 2006. - № 1. – С. 177.

 15. Мамонтова Т.В. Влияние связывания молекул МНС І и МНС ІІ классов с моноклональными антителами на апоптоз, экспрессию антиапоптотического белка Bcl-2 и проапоптотического белка р53 в мононуклеарных клетках периферической крови больных атопической бронхиальной астмой / Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев //V Всемирный конгресс по иммунопатологии и аллергии, V Европейский конгресс по астме. – 21-24 апреля 2007 года. – Москва, Россия. – Аллергология и иммунология. – 2007. – Т. 8. - № 1. – С. 35.

 16. Мамонтова Т.В. Ингибирование апоптоза мононуклеарных клеток периферической крови здоровых людей сывороткой больных атопической бронхиальной астмой / Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев //ІІ Національний конгрес з імунології, алергології та імунореабілітації на тему «Сучасні досягнення клінічної імунології та алергології». – 19-23 жовтня 2007 року. – Київ-Миргород. – Імунологія та алергологія. – 2007. - № 3. – С. 102.

 17. Мамонтова Т.В. Исследование апоптоза, индуцированного связыванием молекул МНС ІІ класса в мононуклеарных клетках периферической крови больных атопической аллергией / Т.В. Мамонтова, И.П. Кайдашев //Х Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації. – 22-23 квітня 2008 року. – Київ. – Імунологія та алергологія. – 2008. - № 1. – С. 41-42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины