Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Труш Олена Миколаївна. Науково-педагогічна та громадська діяльність В. К. Піскорського. : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Труш О. М. Науково-педагогічна та громадська діяльність В. К. Піскорського. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

Дисертація є комплексним дослідженням життєвого шляху, науково-педагогічної та громадської діяльності Володимира Костянтиновича Піскорського (1867-1910) – видатного українського історика, професора всесвітньої історії Ніжинського історико-філологічного інституту кн. Безбородька та Казанського університету. На основі широкої джерельної бази та наявної історіографії здійснено системний аналіз історичних поглядів, основних напрямків його дослідницької діяльності, таких як джерелознавство і краєзнавство. Проаналізовано теоретико-методологічне підґрунтя історико-наукових досліджень В. К. Піскорського з середньовічної історії Іспанії та нової історії країн Західної Європи. Висвітлено його викладацьку працю та громадську діяльність. Визначено внесок В. К. Піскорського у розвиток історичної науки та доведено його важливість.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины