Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кудінов Дмитро Валерійович. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905 - 1907 pp. : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кудінов Д.В. Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905 – 1907 pp. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

У дисертації досліджуються аспекти соціального й політичного руху селян Лівобережної України в роки Першої російської революції 1905-1907 pp. На основі вивчення джерельної бази й літератури розкриваються головні напрямки й форми аграрного руху, що поділяються дисертантом на мирні й насильницькі. Приділяється увага регіональним особливостям прояву селянського руху, зокрема, ”селянським республікам”, локалізації збройних виступів, руху вироків, контрреволюційним виступам селян, єврейським погромам. Демонструється роль політичних організацій у розвитку селянського руху, учасниками якого вони ставали по ходу поширення серед селянства своїх програм, завоювання лідерських позицій серед селянства. Окремо виділяється діяльність Всеросійського селянської спілки, яка стала наприкінці 1905 р. реальним лідером селянського руху.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины