Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Орел Юлія Володимирівна. Сербська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду: дослідження проблем історії ХІХ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Орел Ю.В. Сербська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду: дослідження проблем історії ХІХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009.

У дисертації вперше в українській історіографії у спеціальному дослідженні розкрито питання вивчення історії сербського та хорватського народів ХІХ ст. в міжвоєнній югославській історичній науці на тлі складної внутрішньополітичної і соціокультурної ситуації в країні. На підставі текстуального аналізу історіографічних джерел проводиться визначення головних підходів до вивчення періоду національного відродження обох народів, які склалися в національній історії в період до Першої світової війни. З’ясувавши основні засади концепції, що функціонувала в сербській і хорватській історіографії на початку ХХ ст., автор показала, як змінювалося висвітлення ключових проблем у міжвоєнний період і як поступово академічна спільнота істориків у своїх працях визначала своє ставлення до югославської ідеології. Вивчення ставлення наукової історіографії до югославської ідеї як основного детермінуючого поняття соціокультурної і політичної ситуації у країні в період між двома світовими війнами розкриває неоднозначну політику влади щодо запровадження югославської ідеології та браку єдиної і планомірної праці в цьому напрямку. Аналізується поступовий відступ від югославізму в історичній науці сербів і хорватів наприкінці 1930-х рр. і повернення до моделі національної історії як основної парадигми історичного викладу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Орел Ю. Революція 1848-1849 рр. у південнослов‘янських народів в радянській історіографії / Юлія Орел // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки / Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Київ, 2003. – T. 21. – C. 61-67.

2. Орел Ю. До питання про сербську пресу першої половини ХІХ ст. // Магістеріум. Історичні студії / Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 58-64.

3. Орел Ю. Ідея відродження сербської державності в працях Стояна Новаковича / Юлія Орел // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки / Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Київ, 2004. – Т. 27. – С. 72-79.

4. Орел Ю. Васо Богданов: югославська історіографія в міжвоєнний період між комунізмом і націоналізмом / Юлія Орел // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки / Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Київ, 2005. – Т. 41. – С. 66-74.

5. Орел Ю. Захід і Схід в науково-публіцистичній спадщині Мілана Шуффлая / Юлія Орел // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки / Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. – Київ, 2006. – T. 52. – C. 42–47.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины