Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дворкін Ігор Володимирович. Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805-1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва) : Дис... канд. наук: 07.00.01 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дворкін І.В. Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805-1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2009.

У дисертаційному дослідженні на основі широкої джерельної та історіографічної бази комплексно розглядаються історія створення та функціонування, а також основні аспекти діяльності музейних закладів Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі музейних осередків Лівобережжя та м. Києва). У роботі надається періодизація українського музейництва зазначеного періоду, приводиться класифікація музейних установ за профілем та приналежністю до інституцій. Розглядається внесок науковців, громадсько-політичних діячів та меценатів у розвиток музейної справи. Визначаються роль і місце вищих навчальних закладів, органів міського та земського самоврядування, центральних владних структур у розвитку вітчизняного музейництва. Аналізується нормативна база діяльності музеїв, джерела їхнього фінансування. Висвітлюються форми та методи наукової, видавничої, фондової та просвітницької діяльності музейних установ. Підкреслюється, що музейні установи ХІХ – початку ХХ ст. працювали в умовах українського національного відродження.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины