Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чередниченко Анастасія Миколаївна. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) : Дис... канд. наук: 07.00.06 - 2009.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 – середина 1930-х рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню становлення та розвитку візантологічних студій у ВУАН. Відтворено цілісну картину діяльності наукових установ УАН–ВУАН у 1919 – середині 1930-х рр. з проблем дослідження історії Візантії та її культурного впливу на Україну із залученням, передусім, архівних документів, які раніше не були запроваджені до наукового обігу.

Наукова діяльність цих установ розкрита на тлі тогочасної історичної ситуації, визначено місце їх у історіографічному процесі. Увагу приділено дослідженню персоналій вчених, котрі займалися візантологічною проблематикою, особистостям, творчість яких не була достатньо висвітлена в науковій літературі. Детально розглянуто та проаналізовано науковий доробок вчених, дано оцінку їхнього внеску в українську історіографію.

Особливу увагу приділено впливу політичних та ідеологічних чинників на розвиток та подальше згортання українських візантологічних студій. Відтворена картина зародження та формування власне українського візантинознавства у 1919 – середині 1930-х рр.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины